Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
špatná-praxe:chybějící-ipv6 [2019/11/29 11:06]
Jakub Klímek
špatná-praxe:chybějící-ipv6 [2020/06/03 09:37] (aktuální)
Řádek 3: Řádek 3:
 Otevřená data by měla být přístupná přes oba protokoly stejně, jako weby publikujících institucí. Otevřená data by měla být přístupná přes oba protokoly stejně, jako weby publikujících institucí.
  
-Pro ústřední orgány veřejné správy je toto dokonce povinné, vyplývá to z řady usnesení vlády z let [[https://kormoran.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/6BFDE5B071A154C5C12575E5004024F1/$FILE/727%20uv090608.0727.pdf|2009]], [[https://apps.odok.cz/attachment/-/down/VPRA9EVEBJYC|2013]], [[https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOA9ZWF7D8R|2015]] atd.+Pro ústřední orgány státní správy je toto dokonce povinné, vyplývá to z řady usnesení vlády z let [[https://kormoran.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/6BFDE5B071A154C5C12575E5004024F1/$FILE/727%20uv090608.0727.pdf|2009]], [[https://apps.odok.cz/attachment/-/down/VPRA9EVEBJYC|2013]], [[https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOA9ZWF7D8R|2015]] atd.
  
 Ke zjištění, zda jsou data přístupná přes oba protokoly slouží například nástroj v příkazové řádce ''nslookup'' či některé [[https://network-tools.com/nslookup/|online varianty]]: Ke zjištění, zda jsou data přístupná přes oba protokoly slouží například nástroj v příkazové řádce ''nslookup'' či některé [[https://network-tools.com/nslookup/|online varianty]]:
  • špatná-praxe/chybějící-ipv6.txt
  • Poslední úprava: 2020/06/03 09:37
  • (upraveno mimo DokuWiki)