Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
špatná-praxe:chybějící-ipv6 [2019/11/27 15:23]
Jakub Klímek
špatná-praxe:chybějící-ipv6 [2019/11/29 11:06]
Jakub Klímek
Řádek 2: Řádek 2:
 Na Internetu se používají dva základní protokoly pro přenos dat, IPv4 a IPv6. Na Internetu se používají dva základní protokoly pro přenos dat, IPv4 a IPv6.
 Otevřená data by měla být přístupná přes oba protokoly stejně, jako weby publikujících institucí. Otevřená data by měla být přístupná přes oba protokoly stejně, jako weby publikujících institucí.
-Tato povinnost pro státní weby a IT systémy ​vyplývá z řady usnesení vlády z let [[https://​kormoran.vlada.cz/​usneseni/​usneseni_webtest.nsf/​0/​6BFDE5B071A154C5C12575E5004024F1/​$FILE/​727%20uv090608.0727.pdf|2009]],​ [[https://​apps.odok.cz/​attachment/​-/​down/​VPRA9EVEBJYC|2013]],​ [[https://​apps.odok.cz/​attachment/​-/​down/​IHOA9ZWF7D8R|2015]] atd.+ 
 +Pro ústřední orgány veřejné správy je toto dokonce povinné, ​vyplývá ​to z řady usnesení vlády z let [[https://​kormoran.vlada.cz/​usneseni/​usneseni_webtest.nsf/​0/​6BFDE5B071A154C5C12575E5004024F1/​$FILE/​727%20uv090608.0727.pdf|2009]],​ [[https://​apps.odok.cz/​attachment/​-/​down/​VPRA9EVEBJYC|2013]],​ [[https://​apps.odok.cz/​attachment/​-/​down/​IHOA9ZWF7D8R|2015]] atd.
  
 Ke zjištění,​ zda jsou data přístupná přes oba protokoly slouží například nástroj v příkazové řádce ''​nslookup''​ či některé [[https://​network-tools.com/​nslookup/​|online varianty]]: Ke zjištění,​ zda jsou data přístupná přes oba protokoly slouží například nástroj v příkazové řádce ''​nslookup''​ či některé [[https://​network-tools.com/​nslookup/​|online varianty]]: