Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

špatná-praxe:chybějící-ipv6 [2019/11/29 11:06]
Jakub Klímek
špatná-praxe:chybějící-ipv6 [2020/06/03 09:37]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Data nejsou přístupná přes protokol IPv6 ====== 
-Na Internetu se používají dva základní protokoly pro přenos dat, IPv4 a IPv6. 
-Otevřená data by měla být přístupná přes oba protokoly stejně, jako weby publikujících institucí. 
  
-Pro ústřední orgány veřejné správy je toto dokonce povinné, vyplývá to z řady usnesení vlády z let [[https://kormoran.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/6BFDE5B071A154C5C12575E5004024F1/$FILE/727%20uv090608.0727.pdf|2009]], [[https://apps.odok.cz/attachment/-/down/VPRA9EVEBJYC|2013]], [[https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOA9ZWF7D8R|2015]] atd. 
- 
-Ke zjištění, zda jsou data přístupná přes oba protokoly slouží například nástroj v příkazové řádce ''nslookup'' či některé [[https://network-tools.com/nslookup/|online varianty]]: 
-<code> 
-klimek@KLIMEK-MFF-NTB:~$ nslookup www.vlada.cz 
-Server:         1.1.1.1 
-Address:        1.1.1.1#53 
- 
-Non-authoritative answer: 
-Name:   www.vlada.cz 
-Address: 82.117.137.222 
-Name:   www.vlada.cz 
-Address: 2001:1a48:2b::d42f:1774 
-</code> 
- 
-Na příkladu vidíme jak IPv4 adresu ''82.117.137.222'', tak IPv6 adresu ''2001:1a48:2b::d42f:1774''. 
- 
-Následující příklad ukazuje nepřítomnost IPv6 konektivity: 
-<code> 
-klimek@KLIMEK-MFF-NTB:~$ nslookup portal.cisjr.cz 
-Server:         1.1.1.1 
-Address:        1.1.1.1#53 
- 
-Non-authoritative answer: 
-Name:   portal.cisjr.cz 
-Address: 85.118.129.134 
-</code> 
  • špatná-praxe/chybějící-ipv6.txt
  • Poslední úprava: 2020/06/03 09:37
  • (upraveno mimo DokuWiki)