Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

špatná-praxe:chybně-zaslaná-registrační-zpráva [2020/06/03 09:37] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Chybně zaslaná registrační zpráva do NKOD ======
 +Požadavky na registrační zprávu do NKOD, které jsou uvedeny jednak v [[cinnost:​sprava-katalogizacniho-zaznamu-v-nkod|návodu na registraci]] a jednak přímo v registračním formuláři,​ jsou jednoduché:​
 +  - Soubor stažený z formuláře zašlete jako jedinou přílohu datové zprávy (jedná se o JSON-LD soubor s příponou ''​.txt''​ kvůli technickému omezení ISDS)
 +  - Datovou zprávu zašlete do datové schránky ''​m3hp53v''​ s předmětem ''​NKOD''​.
 +
 +I přesto se často stává, že dorazí registrační zpráva s přílohou ve formátu PDF či s jiným předmětem než ''​NKOD'',​ a taková je pochopitelně ignorována.
 +
 +===== Řešení =====
 +Je třeba instruovat všechny zaměstnance,​ kteří se podílejí na zasílání datových zpráv z instituce, aby přílohu needitovali a neměnili předmět datové zprávy.
 +
 +===== Příklady předmětů přijatých chybných datových zpráv =====
 +  * ''​Odeslání formuláře přihlášení sady "​Dopravní informace"​ do NKOD.''​
 +  * ''​Vyhlášky obce Řitonice''​
 +  * ''​Zaslání datových sad Otevřená data''​
 +  * ''​MSP-79/​2019-OI-SP/​4''​
 +  * ''​Katalogizace nové datové sady - Stavební úřady''​
 +  * ''​Zaslání datových sad Otevřená data''​
 +  * ''​Ostatní pošta''​
 +
 +===== Příklady chyb v přijatých přílohách =====
 +  * Chybné kódování - bylo změněno na něco jiného než ''​UTF-8''​
 +  * Příloha není validní JSON - vzniklo editací souboru mimo registrační formulář