Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
špatná-praxe:komprese [2018/01/07 16:01]
tomas.pecha
špatná-praxe:komprese [2018/01/08 00:00] (aktuální)
Řádek 23: Řádek 23:
 ===== Soubor ke stažení komprimovaný pomocí ZIP, 7z, RAR nebo jiné neproudové metody ===== ===== Soubor ke stažení komprimovaný pomocí ZIP, 7z, RAR nebo jiné neproudové metody =====
 Neproudová metoda komprese je taková, kde pro započetí dekomprese je třeba mít k dispozici celý soubor. Neproudová metoda komprese je taková, kde pro započetí dekomprese je třeba mít k dispozici celý soubor.
-To je v pořádku, pokud si takový soubor přinesete na USB flashce, Blu-Ray, DVD, CD nebo na disketě.+To je v pořádku, pokud si takový soubor přinesete na USB flashce, Blu-Ray, DVD, CD. 
 Otevřená data jsou ale poskytována přes Internet, kde nejužším hrdlem je kapacita síťového připojení. Otevřená data jsou ale poskytována přes Internet, kde nejužším hrdlem je kapacita síťového připojení.
 Tedy soubor se stahuje delší dobu, a může být užitečné vidět jeho obsah ještě než ho stáhnu celý. Tedy soubor se stahuje delší dobu, a může být užitečné vidět jeho obsah ještě než ho stáhnu celý.
Řádek 33: Řádek 33:
 Proto se tyto kompresní metody do prostředí Internetu nehodí. Proto se tyto kompresní metody do prostředí Internetu nehodí.
  
-===== Soubor ke stažení explicitně komprimovaný pomocí gzip, bzip2 nebo jiné neproudové ​metody =====+===== Soubor ke stažení explicitně komprimovaný pomocí gzip, bzip2 nebo jiné proudové ​metody =====
 Proudová (streamová) metoda komprese je taková, kde mohu obsah dekomprimovat tak, jak ho načítám, jak mi přichází ze sítě, a nemusím čekat až ho dostahuju celý. Proudová (streamová) metoda komprese je taková, kde mohu obsah dekomprimovat tak, jak ho načítám, jak mi přichází ze sítě, a nemusím čekat až ho dostahuju celý.
 Takový soubor je pak poskytnut ke stažení, a má pak typicky za jménem ještě další příponu ''​.gz''​ nebo ''​.bz2'',​ například ''​.xml.gz'',​ ''​.csv.gz'',​ ''​.nt.gz''​ a podobně. Takový soubor je pak poskytnut ke stažení, a má pak typicky za jménem ještě další příponu ''​.gz''​ nebo ''​.bz2'',​ například ''​.xml.gz'',​ ''​.csv.gz'',​ ''​.nt.gz''​ a podobně.