Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
špatná-praxe:komprese [2018/01/07 16:01]
tomas.pecha
špatná-praxe:komprese [2021/07/30 11:07] (aktuální)
Jakub Klímek [Soubor ke stažení explicitně komprimovaný pomocí gzip, bzip2 nebo jiné proudové metody]
Řádek 23: Řádek 23:
 ===== Soubor ke stažení komprimovaný pomocí ZIP, 7z, RAR nebo jiné neproudové metody ===== ===== Soubor ke stažení komprimovaný pomocí ZIP, 7z, RAR nebo jiné neproudové metody =====
 Neproudová metoda komprese je taková, kde pro započetí dekomprese je třeba mít k dispozici celý soubor. Neproudová metoda komprese je taková, kde pro započetí dekomprese je třeba mít k dispozici celý soubor.
-To je v pořádku, pokud si takový soubor přinesete na USB flashce, Blu-Ray, DVD, CD nebo na disketě.+To je v pořádku, pokud si takový soubor přinesete na USB flashce, Blu-Ray, DVD, CD. 
 Otevřená data jsou ale poskytována přes Internet, kde nejužším hrdlem je kapacita síťového připojení. Otevřená data jsou ale poskytována přes Internet, kde nejužším hrdlem je kapacita síťového připojení.
 Tedy soubor se stahuje delší dobu, a může být užitečné vidět jeho obsah ještě než ho stáhnu celý. Tedy soubor se stahuje delší dobu, a může být užitečné vidět jeho obsah ještě než ho stáhnu celý.
Řádek 33: Řádek 33:
 Proto se tyto kompresní metody do prostředí Internetu nehodí. Proto se tyto kompresní metody do prostředí Internetu nehodí.
  
-===== Soubor ke stažení explicitně komprimovaný pomocí gzip, bzip2 nebo jiné neproudové metody =====+===== Soubor ke stažení explicitně komprimovaný pomocí gzip, bzip2 nebo jiné proudové metody =====
 Proudová (streamová) metoda komprese je taková, kde mohu obsah dekomprimovat tak, jak ho načítám, jak mi přichází ze sítě, a nemusím čekat až ho dostahuju celý. Proudová (streamová) metoda komprese je taková, kde mohu obsah dekomprimovat tak, jak ho načítám, jak mi přichází ze sítě, a nemusím čekat až ho dostahuju celý.
 Takový soubor je pak poskytnut ke stažení, a má pak typicky za jménem ještě další příponu ''.gz'' nebo ''.bz2'', například ''.xml.gz'', ''.csv.gz'', ''.nt.gz'' a podobně. Takový soubor je pak poskytnut ke stažení, a má pak typicky za jménem ještě další příponu ''.gz'' nebo ''.bz2'', například ''.xml.gz'', ''.csv.gz'', ''.nt.gz'' a podobně.
-Pokud je ale soubor vystaven takto, klient (člověk nebo aplikace) se z hlavičky ''Content-Type'' protokolu HTTP nebo v katalogu jako je NKOD dozví, že se jedná o data typu ''GNU zip''.+Pokud je ale soubor vystaven takto, klient (člověk nebo aplikace) se z hlavičky ''Content-Type'' protokolu HTTP dozví, že se jedná o data typu ''GNU zip''.
 V prostředí webu se pro tyto účely používá tzv. [[https://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xhtml|MIME typ]], v tomto případě tedy ''application/gzip''. V prostředí webu se pro tyto účely používá tzv. [[https://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xhtml|MIME typ]], v tomto případě tedy ''application/gzip''.
 Nedozví se tedy už, co za datový formát je uvnitř, a když soubor stáhne, musí ho před použitím nejprve dekomprimovat správnou metodou. Nedozví se tedy už, co za datový formát je uvnitř, a když soubor stáhne, musí ho před použitím nejprve dekomprimovat správnou metodou.
 Takový soubor tedy lze postupně rozbalovat, ale nelze ho přímo zpracovávat. Takový soubor tedy lze postupně rozbalovat, ale nelze ho přímo zpracovávat.
 Zejména nelze takto komprimovaný datový soubor validovat vůči jeho schématu, protože validátory obvykle nedetekují kompresi a neimplementují dekompresi. Zejména nelze takto komprimovaný datový soubor validovat vůči jeho schématu, protože validátory obvykle nedetekují kompresi a neimplementují dekompresi.
- 
 ===== Soubor ke stažení volitelně komprimovaný pomocí gzip ===== ===== Soubor ke stažení volitelně komprimovaný pomocí gzip =====
 Ideálním řešením v prostředí webu je využít možností, které už dlouho poskytuje protokol HTTP, a poskytovat soubor jak v komprimované, tak v nekomprimované podobě. Ideálním řešením v prostředí webu je využít možností, které už dlouho poskytuje protokol HTTP, a poskytovat soubor jak v komprimované, tak v nekomprimované podobě.
  • špatná-praxe/komprese.1515337307.txt.gz
  • Poslední úprava: 2020/06/03 09:36
  • (upraveno mimo DokuWiki)