Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
špatná-praxe:komprese [2018/01/07 16:05]
tomas.pecha
špatná-praxe:komprese [2020/06/03 09:37] (aktuální)
Řádek 33: Řádek 33:
 Proto se tyto kompresní metody do prostředí Internetu nehodí. Proto se tyto kompresní metody do prostředí Internetu nehodí.
  
-===== Soubor ke stažení explicitně komprimovaný pomocí gzip, bzip2 nebo jiné neproudové ​metody =====+===== Soubor ke stažení explicitně komprimovaný pomocí gzip, bzip2 nebo jiné proudové ​metody =====
 Proudová (streamová) metoda komprese je taková, kde mohu obsah dekomprimovat tak, jak ho načítám, jak mi přichází ze sítě, a nemusím čekat až ho dostahuju celý. Proudová (streamová) metoda komprese je taková, kde mohu obsah dekomprimovat tak, jak ho načítám, jak mi přichází ze sítě, a nemusím čekat až ho dostahuju celý.
 Takový soubor je pak poskytnut ke stažení, a má pak typicky za jménem ještě další příponu ''​.gz''​ nebo ''​.bz2'',​ například ''​.xml.gz'',​ ''​.csv.gz'',​ ''​.nt.gz''​ a podobně. Takový soubor je pak poskytnut ke stažení, a má pak typicky za jménem ještě další příponu ''​.gz''​ nebo ''​.bz2'',​ například ''​.xml.gz'',​ ''​.csv.gz'',​ ''​.nt.gz''​ a podobně.