Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

špatná-praxe:limity [2020/06/03 09:37] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Limity počtu přístupů z dané adresy ======
 +Někdy jsou rozsáhlejší datové sady zpřístupňovány jako soubory ke stažení pro jednotlivé entity, například pomocí jejich identifikátoru.
 +To může být implementováno buďto jako dotaz do databáze, nebo jako předgenerovaný soubor pro každou entitu.
 +Na takto zveřejněná data pak jejich poskytovatel implementuje omezení na počet přístupů za jednotku času takovým způsobem, že tím znemožní pravidelné získávání celé datové sady.
 +**Takto zveřejněná data nelze chápat jako data otevřená.**
 +Příkladem takto nevhodně zveřejněných dat je [[http://​wwwinfo.mfcr.cz/​ares/​ares_podminky.html.cz|registr ARES]].
 +
 +Nejčastějšími argumenty pro toto řešení bývá obava z přetížení serveru a nákladnost jiného řešení.
 +Oba zde vyvracíme.
 +
 +Cílem otevírání dat je umožnit uživatelům udržovat si jejich co nejaktuálnější kopii.
 +Pokud jsou data poskytována pouze jako dotazy do databáze, nebo jako velké množství souborů ke stažení, uživatelům dat nezbývá nic jiného, než si pravidelně říkat o každý soubor či záznam zvlášť.
 +To opravdu může vést k zahlcení serveru poskytovatele.
 +Řešením ale není omezit počet přístupů,​ protože to nevede k cíli otevírání dat - s daty nebude moci v plném rozsahu pracovat nikdo.
 +
 +Řešením je přidat alternativní způsob publikace této datové sady a poskytovat ji také jako jeden soubor ke stažení obsahující všechny záznamy.
 +Tím dojde k radikálnímu snížení počtu dotazů a zatížení serveru - každý záznam se vygeneruje jednou, na straně poskytovatele se vloží do souboru ke stažení, a ten následně stahují uživatelé,​ každý jedním požadavkem.
 +Uživatelé,​ kteří mají zájem o celou datovou sadu, stahují tento soubor.
 +Uživatelé,​ kteří mají zájem o záznam o jedné entitě stahují dále běžným způsobem.
 +
 +Tento způsob publikace lze nadále optimalizovat tím, že se bude publikovat například:​
 +  - Kompletní soubor jednou měsíčně
 +  - Změnový soubor od začátku měsíce jednou týdně
 +  - Změnový soubor od začátku týdne jednou denně
 +  - Změnový soubor od začáku dne jednou za hodinu
 +  - atd.
 +
 +Tím se dosáhne toho, že si každý uživatel bude moci zvolit, jak aktuální kopii si chce udržovat, minimalizuje se zátež serveru i sítě.
 +Navíc je toto řešení velice snadno a levně realizovatelné,​ typicky se jedná pouze o pravidelné spouštění dotazu nad databází.