Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

špatná-praxe:nesmyslné-hodnoty-pro-označení-nekonečna [2020/06/03 09:37] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Nesmyslné hodnoty pro označení nekonečna ======
 +Obzvláště v případě datumů se můžeme setkat s tím, že je třeba zaznamenat, že nějaká hodnota ještě není známa.
  
 +Příkladem může být platnost záznamu, která se obvykle uvádí jako dvojice datumů - od a do, tedy třeba od ''​2019-01-01''​ do ''​2021-02-21''​.
 +Problém ale nastane, pokud je třeba zaznamenat, že nějaká položka stále platí, tedy datum platnosti do ještě není známo.
 +V tu chvíli se začínají na místě datumu do objevovat různé pokusy o zaznamenání nekonečné hodnoty.
 +Stejně to mimochodem platí pro záporné nekonečno, tedy //datum tak dávné, že je každému jasné, že to znamená "​odjakživa"//​.
 +Příklady z praxe:
 +  * ''​9999-09-09''​
 +  * ''​3333-03-03''​
 +  * ''​1900-01-01''​
 +  * ''​1970-01-01''​
 +  * ''​2222-02-22''​
 +
 +Všechny tyto hodnoty jsou samozřejmě špatně, a znesnadňují práci s takovýmito daty.
 +
 +===== Řešení =====
 +Řešením je opravit návrh systému, který neumožňuje říci, že datum ještě není známo a nenutit uživatele si vymýšlet "​nekonečné"​ hodnoty.