Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

špatná-praxe:nevhodná-klíčová-slova [2020/06/03 09:37] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Nevhodně zvolená klíčová slova ====== 
 +{{:​špatná-praxe:​keywords.png?​nolink&​200 |Špatná klíčová slova}} 
 +[[cinnost:​priprava-katalogizacniho-zaznamu|Klíčová slova]] jsou součástí povinných metadat datové sady, které sadu popisují v Národním katalogu otevřených dat. 
 +Uživatelům slouží k tomu, aby danou datovou sadu našli. 
 +Klíčová slova proto musí být volena tak, jak by je pro hledání použil uživatel dané datové sady. 
 +Zcela nevhodné jsou tedy libovolné interní identifikátory poskytovatele datové sady. 
 +Pomocí nich datovou sadu nebude nikdo hledat, protože je nezná, jelikož jsou interní. 
 +Naopak je vhodné datovou sadu popisovat klíčovými slovy z běžného jazyka, u kterých je vyšší pravděpodobnost,​ že je někdo pro hledání skutečně použije. 
 +Při hledání klíčových slov pro vaši datovou sadu se také inspirujte u podobných datových sad jiných poskytovatelů. 
 +{{ :​špatná-praxe:​good-keywords.png?​nolink&​800 |Vhodně zvolená klíčová slova}}