špatná-praxe:položky-v-angličtině

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
špatná-praxe:položky-v-angličtině [2021/01/19 07:00]
Jakub Klímek odstraněno
— (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Položky v angličtině ====== 
-V oblasti IT je častá představa, že cokoliv se programuje nebo strojově zpracovává, musí být anglicky. 
-Tuto představu živí několik důvodů, avšak většina z nich je v dnešní době již přežita. 
-Naopak se více a více ukazují nevýhody tohoto přístupu a problémy, které způsobuje, obzvlášť když s daty mají pracovat lidé, kteří je netvořili. 
-Projdeme si důvody tuto představu živící, a postupně si je vyvrátíme. 
- 
-===== Čeština se v kódu nepoužívá, protože to nefunguje ===== 
-Tvrzení, že pokud se v datech či programech použije čeština, tak "to nebude fungovat", se týká pouze zastaralých programů, které nejsou připraveny pro práci na Webu. 
-Datové formáty i programovací jazyky dnes používají kódování UTF-8, které bez problémů zvládá nejen češtinu, ale i čínštinu, japonštinu atd. 
- 
-===== Anglicky přece umí každý slušný programátor ===== 
-Ne každý a ne stejně dobře. 
-Skutečný význam dat pak prochází dvěma překlady - z češtiny do angličtiny na straně poskytovatele, a z angličtiny zpět do češtiny na straně zpracovatele. 
-Jednak to znamená netriviální úsilá, a navíc tak často dochází k efektu "tiché pošty", tedy že význam dat je překlady názvů položek zbytečně pokřiven. 
-Otevřená data často vychází z legislativy, která je česky. 
-Odpovídající anglické výrazy pak často nejsou oficiálním odborným překladem a nelze zaručit jejich správnost, jednoznačnost a pochopitelnost uživateli. 
- 
-===== Když to bude anglicky, bude s tím umět i zahraniční programátor ===== 
-Pokud budou například JSON klíče nebo CSV sloupce v angličtině, zvyšuje se riziko, že zahraniční programátor bude jejich význam odvozovat právě z jejich přeloženého názvu. 
-To je ale často zavádějící, protože význam datových položek nelze vystihnout jedním či dvěma slovy, kterými se položky typicky pojmenovávají. 
-Pro pochopení významu dat je potřeba lidsky čitelná dokumentace. 
-A ta, pokud existuje, je často pouze česky, a to i pro data používající anglicky pojmenované položky. 
-Pokud tedy chceme umožnit používat data i zahraničním uživatelům, je třeba zejména zpracovat jejich dokumentaci. 
-Samotné datové položky pak mohou zůstat česky. 
-Těch zahraničních programátorů pracujících s českými daty bude stejně menšina. 
-S výhodou lze pro definici položek ve více jazycích použít [[https://ofn.gov.cz/propojen%C3%A1-data|Propojená data]], která umožňují skloubit data přímo s popisem jejich významu. 
- 
-===== Je to anglicky, protože používáme celosvětové či Webové standardy ===== 
-Pokud mají data splňovat zahraniční standard, pak pochopitelně budou používat anglické názvy položek. 
-Situace je ale typicky taková, že česká data jsou do reprezentace dle zahraničního standardu exportována za účelem interoperability. 
-Tato transformace ale bývá ztrátová, co se týče právě významu dat - mezinárodní standardy bývají záměrně obecnější, aby vyhovovaly co nejširšímu počtu uživatelů. 
-V tomoto případě je tedy vhodné data poskytovat ve dvou verzích - plnohodnotně česky, kde se neztrácí význam, a anglicky pro potřeby interoperability se zahraničním standardem. 
- 
-===== Závěrem ===== 
-Ať už tvoříme vlastní datové schéma v angličtině z jakéhokoliv důvodu, ve veřejné správě je třeba zajistit odborný a garantovaný a validovaný překlad termínů ve schématu a také anglickou dokumentaci. 
-Překlad z češtiny do angličtiny programátorem rozhodne nestačí. 
-Bez garantovaných a úplných překladů schématu i dokumentace hrozí vysoké riziko dezinterpretace dat. 
-Dále je na zváženou, zda dává schéma v anglištině smysl v případě dat s ryze českými texty. 
-Pokud na angličtině poskytovatel trvá, měl by pak trvat i na překladu dat samotných, ne jen jejich schémat.