Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
špatná-praxe:start [2018/03/20 13:39]
Martin Nečaský [Přístup k otevřeným datům: Legislativní překážky]
špatná-praxe:start [2018/04/30 14:11] (aktuální)
Jakub Klímek [Nejčastější chyby při použití formátu CSV]
Řádek 39: Řádek 39:
   - [[standardy:​csv:​seznam-v-buňce|Seznam či strukturovaná hodnota v buňce]]   - [[standardy:​csv:​seznam-v-buňce|Seznam či strukturovaná hodnota v buňce]]
   - [[standardy:​csv:​chybný-content-type]]   - [[standardy:​csv:​chybný-content-type]]
 +
 +==== Nejčastější chyby při použití formátu XML ====
 +  - [[standardy:​xml:​chybějící-odkaz-na-schéma|Chybějící odkaz na schéma]]
 +