Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
špatná-praxe:start [2018/04/30 14:11]
Jakub Klímek [Nejčastější chyby při použití formátu CSV]
špatná-praxe:start [2018/11/14 15:13] (aktuální)
Jakub Klímek [Nejčastější chyby při použití formátu CSV]
Řádek 35: Řádek 35:
   - [[standardy:​csv:​jednotky|Jednotky jako součást číselné hodnoty]]   - [[standardy:​csv:​jednotky|Jednotky jako součást číselné hodnoty]]
   - [[standardy:​csv:​prázdné-řádky-či-sloupce|Prázdné řádky či sloupce]]   - [[standardy:​csv:​prázdné-řádky-či-sloupce|Prázdné řádky či sloupce]]
 +  - [[standardy:​csv:​null|Hodnoty null]]
 +  - [[standardy:​csv:​implicitní-číselníky|Implicitní číselníky]]
 +  - [[standardy:​csv:​nekonzistentní-hlavičky|Nekonzistentní hlavičky]]
   - [[standardy:​csv:​chybějící-schéma|Chybějící schéma]] ​   - [[standardy:​csv:​chybějící-schéma|Chybějící schéma]] ​
   - [[standardy:​csv:​chybný-datový-typ|Chybný datový typ sloupce]]   - [[standardy:​csv:​chybný-datový-typ|Chybný datový typ sloupce]]
Řádek 42: Řádek 45:
 ==== Nejčastější chyby při použití formátu XML ==== ==== Nejčastější chyby při použití formátu XML ====
   - [[standardy:​xml:​chybějící-odkaz-na-schéma|Chybějící odkaz na schéma]]   - [[standardy:​xml:​chybějící-odkaz-na-schéma|Chybějící odkaz na schéma]]
 +
 +==== Nejčastější chyby při publikaci prostorových dat ====
 +  - [[standardy:​geo:​souřadnice-x-y|Souřadnice X a Y jako samostatné atributy]]
 +  - [[standardy:​geo:​presnost-souradnic|Nevhodná volba přesnosti souřadnic]]
 +  - [[standardy:​geo:​chybejici-crs|Chybějící souřadnicový referenční systém]]