Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
špatná-praxe:start [2019/04/02 10:33]
Jakub Klímek [Přístup k otevřeným datům: Technické překážky]
špatná-praxe:start [2019/11/27 13:57] (aktuální)
Jakub Klímek [Přístup k otevřeným datům: Technické překážky]
Řádek 14: Řádek 14:
   - [[špatná-praxe:​chybné-užití-creative-commons]]   - [[špatná-praxe:​chybné-užití-creative-commons]]
  
 +===== Přístup k otevřeným datům: Problémy s dokumentací a metadaty =====
 +V této sekci jsou nejčastější případy špatné praxe týkající se dokumentace a metadat v NKOD.
 +  - [[špatná-praxe:​dokumentace-v-pdf]]
 +  - [[špatná-praxe:​nevhodná-klíčová-slova]]
 +  - [[špatná-praxe:​špatné-dělení-distribucí]]
 +  - [[špatná-praxe:​chybně-zaslaná-registrační-zpráva]]
 ===== Přístup k otevřeným datům: Technické překážky ===== ===== Přístup k otevřeným datům: Technické překážky =====
 V této sekci jsou nejčastější případy špatné praxe týkající se technických překážek přístupu k otevřeným datům. V této sekci jsou nejčastější případy špatné praxe týkající se technických překážek přístupu k otevřeným datům.
Řádek 19: Řádek 25:
   - [[špatná-praxe:​http]]   - [[špatná-praxe:​http]]
   - [[špatná-praxe:​https]]   - [[špatná-praxe:​https]]
 +  - [[špatná-praxe:​chybějící-ipv6]]
   - [[špatná-praxe:​limity]]   - [[špatná-praxe:​limity]]
   - [[špatná-praxe:​komprese]]   - [[špatná-praxe:​komprese]]
   - [[špatná-praxe:​http-content-type]]   - [[špatná-praxe:​http-content-type]]
-  - [[špatná-praxe:​dokumentace-v-pdf]] +  - [[špatná-praxe:​chybějící-cors]] 
-===== Datové formáty ​ =====+  - [[špatná-praxe:​strojově-nečitelný-formát]] 
 +===== Datové formáty =====
 V této sekci jsou nečastější případy špatné praxe týkající se technického provedení otevřených dat. V této sekci jsou nečastější případy špatné praxe týkající se technického provedení otevřených dat.
  
Řádek 46: Řádek 54:
 ==== Nejčastější chyby při použití formátu XML ==== ==== Nejčastější chyby při použití formátu XML ====
   - [[standardy:​xml:​chybějící-odkaz-na-schéma|Chybějící odkaz na schéma]]   - [[standardy:​xml:​chybějící-odkaz-na-schéma|Chybějící odkaz na schéma]]
 +
 +===== Chyby v obsahu dat =====
 +I když vaše data nevykazují žádné výše uvedené problémy, mohou být problematická z hlediska samotného obsahu.
 +
 +==== Nejčastější obsahové chyby obecně ====
 +  - [[špatná-praxe:​nejednoznačné-identifikátory]]
 +  - [[špatná-praxe:​nesmyslné-hodnoty-pro-označení-nekonečna]]
 +
 +==== Nejčastější chyby při publikaci číselníků ====
 +  - [[špatná-praxe:​ostatní-položky]]
  
 ==== Nejčastější chyby při publikaci prostorových dat ==== ==== Nejčastější chyby při publikaci prostorových dat ====