Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
špatná-praxe:start [2019/09/16 14:49]
Jakub Klímek [Nejčastější obsahové chyby obecně]
špatná-praxe:start [2019/10/17 16:00] (aktuální)
Jakub Klímek [Přístup k otevřeným datům: Technické překážky]
Řádek 29: Řádek 29:
   - [[špatná-praxe:​http-content-type]]   - [[špatná-praxe:​http-content-type]]
   - [[špatná-praxe:​chybějící-cors]]   - [[špatná-praxe:​chybějící-cors]]
 +  - [[špatná-praxe:​strojově-nečitelný-formát]]
 ===== Datové formáty ===== ===== Datové formáty =====
 V této sekci jsou nečastější případy špatné praxe týkající se technického provedení otevřených dat. V této sekci jsou nečastější případy špatné praxe týkající se technického provedení otevřených dat.