Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
špatná-praxe:start [2019/09/16 14:49]
Jakub Klímek [Nejčastější obsahové chyby obecně]
špatná-praxe:start [2020/06/03 09:37] (aktuální)
Řádek 25: Řádek 25:
   - [[špatná-praxe:​http]]   - [[špatná-praxe:​http]]
   - [[špatná-praxe:​https]]   - [[špatná-praxe:​https]]
 +  - [[špatná-praxe:​chybějící-ipv6]]
   - [[špatná-praxe:​limity]]   - [[špatná-praxe:​limity]]
   - [[špatná-praxe:​komprese]]   - [[špatná-praxe:​komprese]]
   - [[špatná-praxe:​http-content-type]]   - [[špatná-praxe:​http-content-type]]
   - [[špatná-praxe:​chybějící-cors]]   - [[špatná-praxe:​chybějící-cors]]
 +  - [[špatná-praxe:​strojově-nečitelný-formát]]
 ===== Datové formáty ===== ===== Datové formáty =====
 V této sekci jsou nečastější případy špatné praxe týkající se technického provedení otevřených dat. V této sekci jsou nečastější případy špatné praxe týkající se technického provedení otevřených dat.
Řádek 66: Řádek 67:
 ==== Nejčastější chyby při publikaci prostorových dat ==== ==== Nejčastější chyby při publikaci prostorových dat ====
   - [[standardy:​geo:​souřadnice-x-y|Souřadnice X a Y jako samostatné atributy]]   - [[standardy:​geo:​souřadnice-x-y|Souřadnice X a Y jako samostatné atributy]]
-  - [[standardy:​geo:​presnost-souradnic|Nevhodná volba přesnosti souřadnic]] +  - [[standardy:​geo:​přesnost-souřadnic|Nevhodná volba přesnosti souřadnic]] 
-  - [[standardy:​geo:​chybejici-crs|Chybějící souřadnicový referenční systém]]+  - [[standardy:​geo:​chybějící-crs|Chybějící souřadnicový referenční systém]]