Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
špatná-praxe:start [2020/03/20 07:38]
Jakub Klímek [Nejčastější chyby při publikaci prostorových dat]
špatná-praxe:start [2020/06/03 09:37] (aktuální)
Řádek 68: Řádek 68:
   - [[standardy:​geo:​souřadnice-x-y|Souřadnice X a Y jako samostatné atributy]]   - [[standardy:​geo:​souřadnice-x-y|Souřadnice X a Y jako samostatné atributy]]
   - [[standardy:​geo:​přesnost-souřadnic|Nevhodná volba přesnosti souřadnic]]   - [[standardy:​geo:​přesnost-souřadnic|Nevhodná volba přesnosti souřadnic]]
-  - [[standardy:​geo:​chybejici-crs|Chybějící souřadnicový referenční systém]]+  - [[standardy:​geo:​chybějící-crs|Chybějící souřadnicový referenční systém]]