Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cinnost:analyza-datove-sady [2017/07/17 14:41]
Petr Škoda Oprava odkazů
cinnost:analyza-datove-sady [2020/12/09 09:23]
Jakub Klímek
Řádek 352: Řádek 352:
 Před samotnou publikací datové sady je nutné ji analyzovat. Analýzu zajišťuje její Kurátor dat. Analyzuje obsah a strukturu datové sady. Na základě analýzy pak (ve spolupráci s IT specialistou) navrhuje: Před samotnou publikací datové sady je nutné ji analyzovat. Analýzu zajišťuje její Kurátor dat. Analyzuje obsah a strukturu datové sady. Na základě analýzy pak (ve spolupráci s IT specialistou) navrhuje:
  
 +  * věcný obsah datové sady
   * stupeň otevřenosti, na kterém bude datová sada zveřejněna   * stupeň otevřenosti, na kterém bude datová sada zveřejněna
   * datové schéma určující strukturu, ve které bude datová sada zveřejněna   * datové schéma určující strukturu, ve které bude datová sada zveřejněna
   * záznam o datové sadě   * záznam o datové sadě
  
-Pokud se jedná o datovou sadu uvedenou ve vzorovém publikačním plánu, je pro ni také k dispozici již předpřipraven navržený stupeň otevřenosti, datové schéma i záznam o datové sadě. 
  
-Při provádění vlastní analýzy by měl Kurátor dat nejprve určit stupeň otevřenosti datové sady. Minimální stupeň otevřenosti je stupeň 3.+Při provádění vlastní analýzy by měl Kurátor dat nejprve určit věcný obsah datové sady, tj. o jakých entitách datová sada bude. Příkladem mohou být Faktury, kde kurátor bude chtít publikovat jejich položky, dodavatele a odběratele. 
 + 
 +Pokud pro danou množinu dat již existuje [[https://ofn.gov.cz|Otevřená formální norma]], lze ji pro definici obsahu datové daty použít, případně rozšířit. 
 +Pokud zatím taková otevřená formální norma neexistuje, lze ve spolupráci s MVČR vytvořit novou. Ta bude využívat existující [[https://data.gov.cz/ofn/#sdílené-specifikace|sdílené specifikace pro nejčastěji se vyskytující části dat]]. 
 + 
 +Dále by měl Kurátor dat určit stupeň otevřenosti datové sady. Minimální stupeň otevřenosti je stupeň 3.
  
 <WRAP center round tip 60%> <WRAP center round tip 60%>
  • cinnost/analyza-datove-sady.txt
  • Poslední úprava: 2020/12/09 09:23
  • autor: Jakub Klímek