Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
cinnost:analyza-datove-sady [2017/07/10 10:16]
Petr Škoda Přidání Aktuální pozice v procesu
cinnost:analyza-datove-sady [2020/12/09 09:23] (aktuální)
Jakub Klímek
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Analýza datové sady a návrh technického způsobu jejího zveřejnění ====== ====== Analýza datové sady a návrh technického způsobu jejího zveřejnění ======
- +//Ve zkratceCo je potřeba udělat s datovou sadou ed jejím zveřejněním? //
-Před samotnou publikací datové sady je nutné ji analyzovat. Analýzu zajišťuje její Kurátor dat. Analyzuje obsah a strukturu datové sady. Na základě analýzy pak (ve spolupráci s IT specialistou) navrhuje: +
- +
-  * stupeň otevřenosti, na kterém bude datová sada zveřejněna +
-  * datové schéma určující strukturu, ve které bude datová sada zveřejněna +
-  * záznam o datové sadě +
- +
-Pokud se jedná o datovou sadu uvedenou ve vzorovém publikačním plánu, je pro ni také k dispozici již předpřipraven navržený stupeň otevřenosti, datové schéma i záznam o datové sadě+
- +
-Při provádění vlastní analýzy by měl Kurátor dat nejprve určit stupeň otevřenosti datové sady. Minimální stupeň otevřenosti je stupeň 3. +
- +
-<WRAP center round tip 60%> +
-[[cinnost:urceni-stupne-otevrenosti|Jak určit stupeň otevřenosti datové sady?]] +
-</WRAP> +
- +
-Dále je třeba pro datovou sadu navrhnout její strojově čitelné datové schéma. Datové schéma popisuje strukturu jednotlivých položek datové sady. Jeho tvorba je technickou záležitostí. Pokud nemá Kurátor dat dostatečné technické znalosti, musí tuto činnost evzít určený IT specialista. Přístup k tvorbě schématu datové sady se liší dle zvoleného stupně otevřenosti. +
- +
-<WRAP center round tip 60%> +
-[[cinnost:vytvoreni-datoveho-schematu|Jak vytvořit datové schéma?]] +
-</WRAP> +
- +
-V posledním kroku analýzy připraví Kurátor záznam o datové sadě, který bude při jejím zveřejnění publikován v datovém katalogu. +
- +
-<WRAP center round tip 60%> +
-[[cinnost:priprava-katalogizacniho-zaznamu|Jak připravit záznam o datové sadě?]] +
-</WRAP> +
- +
- +
-===== Aktuální pozice v procesu =====+
 <html> <html>
-<div style="overflow: auto; width: 100%; text-align: center;"> +<div style="overflow: auto; width: 100%; text-align: left;"> 
-<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" fill-opacity="1" color-rendering="auto" color-interpolation="auto" text-rendering="auto" stroke="black" stroke-linecap="square" width="650" stroke-miterlimit="10" shape-rendering="auto" stroke-opacity="1" fill="black" stroke-dasharray="none" font-weight="normal" stroke-width="1" height="504" font-family="'Dialog'" font-style="normal" stroke-linejoin="miter" font-size="12px" stroke-dashoffset="0"> +<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" fill-opacity="1" color-rendering="auto" color-interpolation="auto" text-rendering="auto" stroke="black" stroke-linecap="square" width="651" stroke-miterlimit="10" shape-rendering="auto" stroke-opacity="1" fill="black" stroke-dasharray="none" font-weight="normal" stroke-width="1" height="504" font-family="'Dialog'" font-style="normal" stroke-linejoin="miter" font-size="12px" stroke-dashoffset="0" image-rendering="auto"
-  <defs id="genericDefs"></defs>+  <!--Generated by ySVG 2.5--
 +  <defs id="genericDefs"/>
   <g>   <g>
     <defs id="defs1">     <defs id="defs1">
       <linearGradient x1="324.75" gradientUnits="userSpaceOnUse" x2="409.75" y1="686.97" y2="741.97" id="linearGradient1" spreadMethod="reflect">       <linearGradient x1="324.75" gradientUnits="userSpaceOnUse" x2="409.75" y1="686.97" y2="741.97" id="linearGradient1" spreadMethod="reflect">
-        <stop stop-opacity="0.902" stop-color="rgb(255,255,255)" offset="0%"></stop+        <stop stop-opacity="0.902" stop-color="rgb(255,255,255)" offset="0%"/> 
-        <stop stop-opacity="0.8" stop-color="rgb(212,212,212)" offset="100%"></stop>+        <stop stop-opacity="0.8" stop-color="rgb(212,212,212)" offset="100%"/>
       </linearGradient>       </linearGradient>
-      <linearGradient x1="209.75" gradientUnits="userSpaceOnUse" x2="294.75" y1="686.97" y2="741.97" id="linearGradient2" spreadMethod="reflect"> +      <linearGradient x1="201.5912" gradientUnits="userSpaceOnUse" x2="294.75" y1="686.97" y2="741.97" id="linearGradient2" spreadMethod="reflect"> 
-        <stop stop-opacity="0.902" stop-color="rgb(255,255,255)" offset="0%"></stop+        <stop stop-opacity="0.902" stop-color="rgb(255,255,255)" offset="0%"/> 
-        <stop stop-opacity="0.8" stop-color="rgb(212,212,212)" offset="100%"></stop>+        <stop stop-opacity="0.8" stop-color="rgb(212,212,212)" offset="100%"/>
       </linearGradient>       </linearGradient>
-      <linearGradient x1="324.75" gradientUnits="userSpaceOnUse" x2="409.75" y1="594.97" y2="649.97" id="linearGradient3" spreadMethod="reflect"> +      <linearGradient x1="312.8827" gradientUnits="userSpaceOnUse" x2="421.6173" y1="594.97" y2="649.97" id="linearGradient3" spreadMethod="reflect"> 
-        <stop stop-opacity="0.902" stop-color="rgb(255,255,255)" offset="0%"></stop+        <stop stop-opacity="0.902" stop-color="rgb(255,255,255)" offset="0%"/> 
-        <stop stop-opacity="0.8" stop-color="rgb(212,212,212)" offset="100%"></stop>+        <stop stop-opacity="0.8" stop-color="rgb(212,212,212)" offset="100%"/>
       </linearGradient>       </linearGradient>
-      <linearGradient x1="324.75" gradientUnits="userSpaceOnUse" x2="409.75" y1="877.595" y2="932.595" id="linearGradient4" spreadMethod="reflect"> +      <linearGradient x1="312.8827" gradientUnits="userSpaceOnUse" x2="421.6173" y1="877.595" y2="932.595" id="linearGradient4" spreadMethod="reflect"> 
-        <stop stop-opacity="0.902" stop-color="rgb(255,255,255)" offset="0%"></stop+        <stop stop-opacity="0.902" stop-color="rgb(255,255,255)" offset="0%"/> 
-        <stop stop-opacity="0.8" stop-color="rgb(212,212,212)" offset="100%"></stop>+        <stop stop-opacity="0.8" stop-color="rgb(212,212,212)" offset="100%"/>
       </linearGradient>       </linearGradient>
-      <linearGradient x1="439.75" gradientUnits="userSpaceOnUse" x2="524.75" y1="594.97" y2="649.97" id="linearGradient5" spreadMethod="reflect"> +      <linearGradient x1="446.4254" gradientUnits="userSpaceOnUse" x2="531.4254" y1="594.97" y2="649.97" id="linearGradient5" spreadMethod="reflect"> 
-        <stop stop-opacity="0.902" stop-color="rgb(255,255,255)" offset="0%"></stop+        <stop stop-opacity="0.902" stop-color="rgb(255,255,255)" offset="0%"/> 
-        <stop stop-opacity="0.8" stop-color="rgb(212,212,212)" offset="100%"></stop>+        <stop stop-opacity="0.8" stop-color="rgb(212,212,212)" offset="100%"/>
       </linearGradient>       </linearGradient>
-      <linearGradient x1="439.75" gradientUnits="userSpaceOnUse" x2="524.75" y1="877.595" y2="932.595" id="linearGradient6" spreadMethod="reflect"> +      <linearGradient x1="446.4254" gradientUnits="userSpaceOnUse" x2="531.4254" y1="877.595" y2="932.595" id="linearGradient6" spreadMethod="reflect"> 
-        <stop stop-opacity="0.902" stop-color="rgb(255,255,255)" offset="0%"></stop+        <stop stop-opacity="0.902" stop-color="rgb(255,255,255)" offset="0%"/> 
-        <stop stop-opacity="0.8" stop-color="rgb(212,212,212)" offset="100%"></stop>+        <stop stop-opacity="0.8" stop-color="rgb(212,212,212)" offset="100%"/>
       </linearGradient>       </linearGradient>
-      <linearGradient x1="209.75" gradientUnits="userSpaceOnUse" x2="294.75" y1="877.595" y2="932.595" id="linearGradient7" spreadMethod="reflect"> +      <linearGradient x1="205.6706" gradientUnits="userSpaceOnUse" x2="290.6706" y1="877.595" y2="932.595" id="linearGradient7" spreadMethod="reflect"> 
-        <stop stop-opacity="0.902" stop-color="rgb(255,255,255)" offset="0%"></stop+        <stop stop-opacity="0.902" stop-color="rgb(255,255,255)" offset="0%"/> 
-        <stop stop-opacity="0.8" stop-color="rgb(212,212,212)" offset="100%"></stop>+        <stop stop-opacity="0.8" stop-color="rgb(212,212,212)" offset="100%"/>
       </linearGradient>       </linearGradient>
-      <linearGradient x1="632.4155" gradientUnits="userSpaceOnUse" x2="754.4555" y1="775.845" y2="830.845" id="linearGradient8" spreadMethod="reflect"> +      <linearGradient x1="645.7208" gradientUnits="userSpaceOnUse" x2="754.4555" y1="775.845" y2="830.845" id="linearGradient8" spreadMethod="reflect"> 
-        <stop stop-opacity="0.902" stop-color="rgb(255,255,255)" offset="0%"></stop+        <stop stop-opacity="0.902" stop-color="rgb(255,255,255)" offset="0%"/> 
-        <stop stop-opacity="0.8" stop-color="rgb(212,212,212)" offset="100%"></stop>+        <stop stop-opacity="0.8" stop-color="rgb(212,212,212)" offset="100%"/>
       </linearGradient>       </linearGradient>
-      <linearGradient x1="497.25" gradientUnits="userSpaceOnUse" x2="619.29" y1="775.845" y2="830.845" id="linearGradient9" spreadMethod="reflect"> +      <linearGradient x1="497.25" gradientUnits="userSpaceOnUse" x2="634.8658" y1="775.845" y2="830.845" id="linearGradient9" spreadMethod="reflect"> 
-        <stop stop-opacity="0.902" stop-color="rgb(255,255,255)" offset="0%"></stop+        <stop stop-opacity="0.902" stop-color="rgb(255,255,255)" offset="0%"/> 
-        <stop stop-opacity="0.8" stop-color="rgb(212,212,212)" offset="100%"></stop>+        <stop stop-opacity="0.8" stop-color="rgb(212,212,212)" offset="100%"/>
       </linearGradient>       </linearGradient>
       <clipPath clipPathUnits="userSpaceOnUse" id="clipPath1">       <clipPath clipPathUnits="userSpaceOnUse" id="clipPath1">
-        <path d="M0 0 L650 L650 504 L0 504 L0 0 Z"></path>+        <path d="M0 0 L651 L651 504 L0 504 L0 0 Z"/>
       </clipPath>       </clipPath>
       <clipPath clipPathUnits="userSpaceOnUse" id="clipPath2">       <clipPath clipPathUnits="userSpaceOnUse" id="clipPath2">
-        <path d="M114 449 L764 449 L764 953 L114 953 L114 449 Z"></path>+        <path d="M113 449 L764 449 L764 953 L113 953 L113 449 Z"/>
       </clipPath>       </clipPath>
     </defs>     </defs>
-    <g fill="white" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="translate(-114,-449)" stroke="white"> +    <g fill="white" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="translate(-113,-449)" stroke="white"> 
-      <rect x="114" width="650" height="504" y="449" clip-path="url(#clipPath2)" stroke="none"></rect>+      <rect x="113" width="651" height="504" y="449" clip-path="url(#clipPath2)" stroke="none"/>
     </g>     </g>
     <g id="y.node.0">     <g id="y.node.0">
-      <g fill="rgb(255,242,188)" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-114,-449)" stroke="rgb(255,242,188)"> +      <g fill="rgb(255,242,188)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-113,-449)" stroke="rgb(255,242,188)"> 
-        <path d="M114.0332 449.4699 L114.0332 952.9399 L144.0332 952.9399 L144.0332 449.4699 Z" stroke="none"></path+        <path d="M113.5059 449.4699 L113.5059 952.9399 L143.5059 952.9399 L143.5059 449.4699 Z" stroke="none"/> 
-        <rect x="144.0332" width="619.8196" height="503.4699" y="449.4699" stroke="none"></rect+        <rect x="143.5059" width="620.3469" height="503.4699" y="449.4699" stroke="none"/> 
-        <rect fill="white" x="144.0332" width="619.8196" height="503.4699" y="449.4699" stroke="none"></rect>+        <rect fill="white" x="143.5059" width="620.3469" height="503.4699" y="449.4699" stroke="none"/>
       </g>       </g>
-      <g shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-114,-449)" stroke-linecap="butt"> +      <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-113,-449)" stroke-linecap="butt"> 
-        <rect fill="none" x="114.0332" width="649.8196" height="503.4699" y="449.4699"></rect>+        <rect fill="none" x="113.5059" width="650.3469" height="503.4699" y="449.4699"/>
       </g>       </g>
       <g>       <g>
-        <g font-size="15px" stroke-linecap="butt" transform="matrix(-0,-1,1,-0,4.0332,309.2354)" text-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" shape-rendering="geometricPrecision">+        <g font-size="15px" stroke-linecap="butt" transform="matrix(-0,-1,1,-0,4.5059,309.2354)" text-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" shape-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45">
           <text x="2" xml:space="preserve" y="17.0806" stroke="none">Poskytovatel dat</text>           <text x="2" xml:space="preserve" y="17.0806" stroke="none">Poskytovatel dat</text>
         </g>         </g>
       </g>       </g>
-      <g shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-114,-449)" stroke-linecap="butt"> +      <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-113,-449)" stroke-linecap="butt"> 
-        <rect fill="none" x="144.0332" width="619.8196" height="503.4699" y="449.4699"></rect+        <rect fill="none" x="143.5059" width="620.3469" height="503.4699" y="449.4699"/> 
-        <rect fill="none" x="144.0332" width="619.8196" height="126" y="449.4699"></rect+        <rect fill="none" x="143.5059" width="620.3469" height="126" y="449.4699"/> 
-        <rect fill="none" x="144.0332" width="619.8196" height="94.25" y="575.4699"></rect+        <rect fill="none" x="143.5059" width="620.3469" height="94.25" y="575.4699"/> 
-        <rect fill="none" x="144.0332" width="619.8196" height="83.5" y="669.7199"></rect+        <rect fill="none" x="143.5059" width="620.3469" height="83.5" y="669.7199"/> 
-        <rect fill="none" x="144.0332" width="619.8196" height="102" y="753.2199"></rect+        <rect fill="none" x="143.5059" width="620.3469" height="102" y="753.2199"/> 
-        <rect fill="none" x="144.0332" width="619.8196" height="97.7199" y="855.2199"></rect>+        <rect fill="none" x="143.5059" width="620.3469" height="97.7199" y="855.2199"/>
       </g>       </g>
       <g>       <g>
-        <g font-size="15px" stroke-linecap="butt" transform="matrix(-0,-1,1,-0,4.0332,309.2354)" text-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" shape-rendering="geometricPrecision">+        <g font-size="15px" stroke-linecap="butt" transform="matrix(-0,-1,1,-0,4.5059,309.2354)" text-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" shape-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45">
           <text x="2" xml:space="preserve" y="17.0806" stroke="none">Poskytovatel dat</text>           <text x="2" xml:space="preserve" y="17.0806" stroke="none">Poskytovatel dat</text>
         </g>         </g>
Řádek 110: Řádek 83:
     </g>     </g>
     <g id="y.edge.2">     <g id="y.edge.2">
-      <g shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-114,-449)" stroke-linecap="butt"> +      <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-113,-449)" stroke-linecap="butt"> 
-        <path fill="none" d="M294.7292 714.47 L313.722 714.47"></path+        <path fill="none" d="M294.7732 714.47 L313.7477 714.47"/> 
-        <path d="M324.722 714.47 L312.722 708.47 L312.722 720.47 Z" stroke="none"></path>+        <path d="M324.7477 714.47 L312.7477 708.47 L312.7477 720.47 Z" stroke="none"/>
       </g>       </g>
     </g>     </g>
     <g id="y.edge.3">     <g id="y.edge.3">
-      <g shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-114,-449)" stroke-linecap="butt"> +      <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-113,-449)" stroke-linecap="butt"> 
-        <path fill="none" d="M367.25 686.9329 L367.25 660.9485"></path+        <path fill="none" d="M367.25 686.9329 L367.25 660.9485"/> 
-        <path d="M367.25 649.9485 L361.25 661.9485 L373.25 661.9485 Z" stroke="none"></path>+        <path d="M367.25 649.9485 L361.25 661.9485 L373.25 661.9485 Z" stroke="none"/>
       </g>       </g>
     </g>     </g>
     <g id="y.edge.4">     <g id="y.edge.4">
-      <g shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-114,-449)" stroke-linecap="butt"> +      <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-113,-449)" stroke-linecap="butt"> 
-        <path fill="none" d="M367.25 741.9747 L367.25 866.5764"></path+        <path fill="none" d="M367.25 741.9747 L367.25 866.5764"/> 
-        <path d="M367.25 877.5764 L373.25 865.5764 L361.25 865.5764 Z" stroke="none"></path>+        <path d="M367.25 877.5764 L373.25 865.5764 L361.25 865.5764 Z" stroke="none"/>
       </g>       </g>
     </g>     </g>
     <g id="y.edge.0">     <g id="y.edge.0">
-      <g shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-114,-449)" stroke-linecap="butt"> +      <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-113,-449)" stroke-linecap="butt"> 
-        <path fill="none" d="M409.7292 622.47 L428.722 622.47"></path+        <path fill="none" d="M421.6415 622.47 L435.4459 622.47"/> 
-        <path d="M439.722 622.47 L427.722 616.47 L427.722 628.47 Z" stroke="none"></path>+        <path d="M446.4459 622.47 L434.4459 616.47 L434.4459 628.47 Z" stroke="none"/>
       </g>       </g>
     </g>     </g>
     <g id="y.edge.1">     <g id="y.edge.1">
-      <g shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-114,-449)" stroke-linecap="butt"> +      <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-113,-449)" stroke-linecap="butt"> 
-        <path fill="none" d="M482.25 649.9666 L482.25 866.5952"></path+        <path fill="none" d="M488.9254 649.9666 L488.9254 866.5952"/> 
-        <path d="M482.25 877.5952 L488.25 865.5952 L476.25 865.5952 Z" stroke="none"></path>+        <path d="M488.9254 877.5952 L494.9254 865.5952 L482.9254 865.5952 Z" stroke="none"/>
       </g>       </g>
     </g>     </g>
     <g id="y.edge.5">     <g id="y.edge.5">
-      <g shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-114,-449)" stroke-linecap="butt"> +      <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-113,-449)" stroke-linecap="butt"> 
-        <path fill="none" d="M252.25 741.9747 L252.25 866.5764"></path+        <path fill="none" d="M248.1706 741.9747 L248.1706 866.5764"/> 
-        <path d="M252.25 877.5764 L258.25 865.5764 L246.25 865.5764 Z" stroke="none"></path>+        <path d="M248.1706 877.5764 L254.1706 865.5764 L242.1706 865.5764 Z" stroke="none"/>
       </g>       </g>
     </g>     </g>
     <g id="y.edge.6">     <g id="y.edge.6">
-      <g shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-114,-449)" stroke-linecap="butt"> +      <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-113,-449)" stroke-linecap="butt"> 
-        <path fill="none" d="M514.3455 649.9589 L652.9662 768.6841"></path+        <path fill="none" d="M521.0174 649.9589 L659.6227 768.6837"/> 
-        <path d="M661.3209 775.8395 L656.1097 763.4765 L648.3038 772.5906 Z" stroke="none"></path>+        <path d="M667.977 775.8395 L662.7665 763.4763 L654.9601 772.59 Z" stroke="none"/>
       </g>       </g>
     </g>     </g>
     <g id="y.edge.7">     <g id="y.edge.7">
-      <g shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-114,-449)" stroke-linecap="butt"> +      <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-113,-449)" stroke-linecap="butt"> 
-        <path fill="none" d="M493.8126 649.981 L542.4415 765.684"></path+        <path fill="none" d="M500.6572 649.981 L550.0073 765.7064"/> 
-        <path d="M546.7036 775.8248 L547.5853 762.4374 L536.5227 767.0869 Z" stroke="none"></path>+        <path d="M554.3222 775.8248 L555.1342 762.433 L544.0959 767.1402 Z" stroke="none"/>
       </g>       </g>
     </g>     </g>
     <g id="y.node.1">     <g id="y.node.1">
-      <a xlink:type="simple" xlink:href="https://opendata.gov.cz/cinnost:priprava-datove-sady-k-publikaci"> +      <a  xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/cinnost:priprava-datove-sady-k-publikaci"
-        <g shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,202.75,229.9699)"> +        <g fill="url(#linearGradient1)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-113,-449)" stroke="url(#linearGradient1)"> 
-          <rect x="324.75" y="686.9699" transform="matrix(1,0,0,1,-316.75,-678.9699)" fill="url(#linearGradient1)" width="85" rx="4" ry="4" height="55" stroke="none"></rect>+          <rect x="324.75" y="686.9699" width="85" rx="4" ry="4" height="55" stroke="none"/>
         </g>         </g>
-        <g stroke-linecap="butt" transform="matrix(1,0,0,1,-114,-449)" shape-rendering="geometricPrecision" stroke="rgb(18,62,162)"> +        <g stroke-linecap="butt" transform="matrix(1,0,0,1,-113,-449)" fill="rgb(18,62,162)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" stroke="rgb(18,62,162)" stroke-miterlimit="1.45"> 
-          <rect x="324.75" y="686.9699" fill="none" width="85" rx="4" ry="4" height="55"></rect>+          <rect x="324.75" y="686.9699" fill="none" width="85" rx="4" ry="4" height="55"/>
         </g>         </g>
         <g>         <g>
-          <g text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(1,0,0,1,-114,-449)" stroke-linecap="butt"> +          <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(1,0,0,1,-113,-449)" stroke-linecap="butt"> 
-            <text x="345.2451" xml:space="preserve" y="704.4827" stroke="none">ipravit</text> +            <text x="342.9072" xml:space="preserve" y="704.4827" stroke="none">íprava </text> 
-            <text x="331.2207" xml:space="preserve" y="719.1838" stroke="none">datovou sadu</text>+            <text x="333.2275" xml:space="preserve" y="719.1838" stroke="none">datové sady </text>
             <text x="339.2363" xml:space="preserve" y="733.885" stroke="none">k publikaci</text>             <text x="339.2363" xml:space="preserve" y="733.885" stroke="none">k publikaci</text>
           </g>           </g>
Řádek 175: Řádek 148:
     </g>     </g>
     <g id="y.node.2">     <g id="y.node.2">
-      <a xlink:type="simplexlink:href="https://opendata.gov.cz/cinnost:analyza-datove-sady"+      <g> 
-        <g shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,87.75,229.9699)"> +        <g fill="url(#linearGradient2)text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-113,-449)" stroke="url(#linearGradient2)"> 
-          <rect x="209.75" y="686.9699" transform="matrix(1,0,0,1,-201.75,-678.9699)" fill="url(#linearGradient2)" width="85" rx="4" ry="4" height="55" stroke="none"></rect>+          <rect x="201.5912" y="686.9699" width="93.1588" rx="4" ry="4" height="55" stroke="none"/>
         </g>         </g>
-        <g stroke-linecap="butt" transform="matrix(1,0,0,1,-114,-449)" shape-rendering="geometricPrecision" stroke-width="3" stroke="rgb(242,62,18)"> +        <g stroke-linecap="butt" transform="matrix(1,0,0,1,-113,-449)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" stroke-width="3" stroke="rgb(242,62,18)" stroke-miterlimit="1.45"> 
-          <rect x="209.75" y="686.9699" fill="none" width="85" rx="4" ry="4" height="55"></rect>+          <rect x="201.5912" y="686.9699" fill="none" width="93.1588" rx="4" ry="4" height="55"/>
         </g>         </g>
         <g>         <g>
-          <g text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(1,0,0,1,-114,-449)" stroke-linecap="butt"> +          <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(1,0,0,1,-113,-449)" stroke-linecap="butt"> 
-            <text x="222.9004" xml:space="preserve" y="711.8333" stroke="none">Analyzovat</text> +            <text x="207.1433" xml:space="preserve" y="711.8333" stroke="none">Analýza datové</text> 
-            <text x="216.2207" xml:space="preserve" y="726.5344" stroke="none">datovou sadu</text>+            <text x="233.8298" xml:space="preserve" y="726.5344" stroke="none"> sady</text>
           </g>           </g>
         </g>         </g>
-      </a>+      </g>
     </g>     </g>
     <g id="y.node.3">     <g id="y.node.3">
-      <a xlink:type="simple" xlink:href="https://opendata.gov.cz/cinnost:kontrola-datove-sady-pripravene-k-publikaci"> +      <a  xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/cinnost:kontrola-datove-sady-pripravene-k-publikaci"
-        <g shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,202.75,137.9699)"> +        <g fill="url(#linearGradient3)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-113,-449)" stroke="url(#linearGradient3)"> 
-          <rect x="324.75" y="594.9699" transform="matrix(1,0,0,1,-316.75,-586.9699)" fill="url(#linearGradient3)" width="85" rx="4" ry="4" height="55" stroke="none"></rect>+          <rect x="312.8827" y="594.9699" width="108.7347" rx="4" ry="4" height="55" stroke="none"/>
         </g>         </g>
-        <g stroke-linecap="butt" transform="matrix(1,0,0,1,-114,-449)" shape-rendering="geometricPrecision" stroke="rgb(18,62,162)"> +        <g stroke-linecap="butt" transform="matrix(1,0,0,1,-113,-449)" fill="rgb(18,62,162)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" stroke="rgb(18,62,162)" stroke-miterlimit="1.45"> 
-          <rect x="324.75" y="594.9699" fill="none" width="85" rx="4" ry="4" height="55"></rect>+          <rect x="312.8827" y="594.9699" fill="none" width="108.7347" rx="4" ry="4" height="55"/>
         </g>         </g>
         <g>         <g>
-          <g text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(1,0,0,1,-114,-449)" stroke-linecap="butt"> +          <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(1,0,0,1,-113,-449)" stroke-linecap="butt"> 
-            <text x="336.8984" xml:space="preserve" y="612.4827" stroke="none">Kontrolovat</text> +            <text x="323.5537" xml:space="preserve" y="612.4827" stroke="none">Kontrola datové </text> 
-            <text x="335.5625" xml:space="preserve" y="627.1838" stroke="none">ipravenou</text> +            <text x="322.8916" xml:space="preserve" y="627.1838" stroke="none">sady ipravené </text> 
-            <text x="331.2207" xml:space="preserve" y="641.885" stroke="none">datovou sadu</text>+            <text x="339.2363" xml:space="preserve" y="641.885" stroke="none">k publikaci</text>
           </g>           </g>
         </g>         </g>
Řádek 208: Řádek 181:
     </g>     </g>
     <g id="y.node.4">     <g id="y.node.4">
-      <a xlink:type="simple" xlink:href="https://opendata.gov.cz/cinnost:spoluprace-na-priprave-datove-sady"> +      <a  xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/cinnost:spoluprace-na-priprave-datove-sady"
-        <g shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,202.75,420.5949)"> +        <g fill="url(#linearGradient4)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-113,-449)" stroke="url(#linearGradient4)"> 
-          <rect x="324.75" y="877.5949" transform="matrix(1,0,0,1,-316.75,-869.5949)" fill="url(#linearGradient4)" width="85" rx="4" ry="4" height="55" stroke="none"></rect>+          <rect x="312.8827" y="877.5949" width="108.7347" rx="4" ry="4" height="55" stroke="none"/>
         </g>         </g>
-        <g stroke-linecap="butt" transform="matrix(1,0,0,1,-114,-449)" shape-rendering="geometricPrecision" stroke="rgb(18,62,162)"> +        <g stroke-linecap="butt" transform="matrix(1,0,0,1,-113,-449)" fill="rgb(18,62,162)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" stroke="rgb(18,62,162)" stroke-miterlimit="1.45"> 
-          <rect x="324.75" y="877.5949" fill="none" width="85" rx="4" ry="4" height="55"></rect>+          <rect x="312.8827" y="877.5949" fill="none" width="108.7347" rx="4" ry="4" height="55"/>
         </g>         </g>
         <g>         <g>
-          <g text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(1,0,0,1,-114,-449)" stroke-linecap="butt"> +          <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(1,0,0,1,-113,-449)" stroke-linecap="butt"> 
-            <text x="328.8916" xml:space="preserve" y="895.1077" stroke="none">Spolupracovat</text> +            <text x="326.8877" xml:space="preserve" y="895.1077" stroke="none">Spolupráce na </text> 
-            <text x="336.8984" xml:space="preserve" y="909.8088" stroke="none">na přípravě</text> +            <text x="323.8906" xml:space="preserve" y="909.8088" stroke="none">přípravě datové </text> 
-            <text x="334.8945" xml:space="preserve" y="924.51" stroke="none">datové sady</text>+            <text x="324.8955" xml:space="preserve" y="924.51" stroke="none">sady k publikaci</text>
           </g>           </g>
         </g>         </g>
Řádek 225: Řádek 198:
     </g>     </g>
     <g id="y.node.5">     <g id="y.node.5">
-      <a xlink:type="simple" xlink:href="https://opendata.gov.cz/cinnost:zajisteni-zverejneni-datove-sady"> +      <a  xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/cinnost:zajisteni-zverejneni-datove-sady"
-        <g shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,317.75,137.9699)"> +        <g fill="url(#linearGradient5)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-113,-449)" stroke="url(#linearGradient5)"> 
-          <rect x="439.75" y="594.9699" transform="matrix(1,0,0,1,-431.75,-586.9699)" fill="url(#linearGradient5)" width="85" rx="4" ry="4" height="55" stroke="none"></rect>+          <rect x="446.4254" y="594.9699" width="85" rx="4" ry="4" height="55" stroke="none"/>
         </g>         </g>
-        <g stroke-linecap="butt" transform="matrix(1,0,0,1,-114,-449)" shape-rendering="geometricPrecision" stroke="rgb(18,62,162)"> +        <g stroke-linecap="butt" transform="matrix(1,0,0,1,-113,-449)" fill="rgb(18,62,162)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" stroke="rgb(18,62,162)" stroke-miterlimit="1.45"> 
-          <rect x="439.75" y="594.9699" fill="none" width="85" rx="4" ry="4" height="55"></rect>+          <rect x="446.4254" y="594.9699" fill="none" width="85" rx="4" ry="4" height="55"/>
         </g>         </g>
         <g>         <g>
-          <g text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(1,0,0,1,-114,-449)" stroke-linecap="butt"> +          <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(1,0,0,1,-113,-449)" stroke-linecap="butt"> 
-            <text x="464.915" xml:space="preserve" y="612.4827" stroke="none">Zajistit</text> +            <text x="464.5826" xml:space="preserve" y="612.4827" stroke="none">Zajištění </text> 
-            <text x="454.5674" xml:space="preserve" y="627.1838" stroke="none">zveřejnění</text> +            <text x="459.5758" xml:space="preserve" y="627.1838" stroke="none">zveřejnění </text> 
-            <text x="449.8945" xml:space="preserve" y="641.885" stroke="none">datové sady</text>+            <text x="456.5699" xml:space="preserve" y="641.885" stroke="none">datové sady</text>
           </g>           </g>
         </g>         </g>
Řádek 242: Řádek 215:
     </g>     </g>
     <g id="y.node.6">     <g id="y.node.6">
-      <a xlink:type="simple" xlink:href="https://opendata.gov.cz/cinnost:zverejneni-datove-sady"> +      <a  xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/cinnost:zverejneni-datove-sady"
-        <g shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,317.75,420.5949)"> +        <g fill="url(#linearGradient6)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-113,-449)" stroke="url(#linearGradient6)"> 
-          <rect x="439.75" y="877.5949" transform="matrix(1,0,0,1,-431.75,-869.5949)" fill="url(#linearGradient6)" width="85" rx="4" ry="4" height="55" stroke="none"></rect>+          <rect x="446.4254" y="877.5949" width="85" rx="4" ry="4" height="55" stroke="none"/>
         </g>         </g>
-        <g stroke-linecap="butt" transform="matrix(1,0,0,1,-114,-449)" fill="rgb(18,62,162)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" stroke-dasharray="6,2" stroke="rgb(18,62,162)"> +        <g stroke-linecap="butt" transform="matrix(1,0,0,1,-113,-449)" fill="rgb(18,62,162)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" stroke-dasharray="6,2" stroke="rgb(18,62,162)" stroke-miterlimit="1.45"> 
-          <rect x="439.75" y="877.5949" fill="none" width="85" rx="4" ry="4" height="55"></rect>+          <rect x="446.4254" y="877.5949" fill="none" width="85" rx="4" ry="4" height="55"/>
         </g>         </g>
         <g>         <g>
-          <g text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(1,0,0,1,-114,-449)" stroke-linecap="butt"> +          <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(1,0,0,1,-113,-449)" stroke-linecap="butt"> 
-            <text x="459.2432" xml:space="preserve" y="895.1077" stroke="none">Zveřejnit</text> +            <text x="458.9107" xml:space="preserve" y="902.4583" stroke="none">Zveřejnění </text> 
-            <text x="446.2207" xml:space="preserve" y="909.8088" stroke="none">datovou sadu</text> +            <text x="456.5699" xml:space="preserve" y="917.1594" stroke="none">datové sady</text>
-            <text x="450.5596" xml:space="preserve" y="924.51" stroke="none">na internetu</text>+
           </g>           </g>
         </g>         </g>
Řádek 259: Řádek 231:
     </g>     </g>
     <g id="y.node.7">     <g id="y.node.7">
-      <a xlink:type="simple" xlink:href="https://opendata.gov.cz/cinnost:spoluprace-na-analyze-datove-sady"> +      <a  xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/cinnost:spoluprace-na-analyze-datove-sady"
-        <g shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,87.75,420.5949)"> +        <g fill="url(#linearGradient7)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-113,-449)" stroke="url(#linearGradient7)"> 
-          <rect x="209.75" y="877.5949" transform="matrix(1,0,0,1,-201.75,-869.5949)" fill="url(#linearGradient7)" width="85" rx="4" ry="4" height="55" stroke="none"></rect>+          <rect x="205.6706" y="877.5949" width="85" rx="4" ry="4" height="55" stroke="none"/>
         </g>         </g>
-        <g stroke-linecap="butt" transform="matrix(1,0,0,1,-114,-449)" shape-rendering="geometricPrecision" stroke="rgb(18,62,162)"> +        <g stroke-linecap="butt" transform="matrix(1,0,0,1,-113,-449)" fill="rgb(18,62,162)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" stroke="rgb(18,62,162)" stroke-miterlimit="1.45"> 
-          <rect x="209.75" y="877.5949" fill="none" width="85" rx="4" ry="4" height="55"></rect>+          <rect x="205.6706" y="877.5949" fill="none" width="85" rx="4" ry="4" height="55"/>
         </g>         </g>
         <g>         <g>
-          <g text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(1,0,0,1,-114,-449)" stroke-linecap="butt"> +          <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(1,0,0,1,-113,-449)" stroke-linecap="butt"> 
-            <text x="213.8916" xml:space="preserve" y="895.1077" stroke="none">Spolupracovat</text> +            <text x="216.1491" xml:space="preserve" y="895.1077" stroke="none">Spolupráce </text> 
-            <text x="223.2285" xml:space="preserve" y="909.8088" stroke="none">na analýze</text> +            <text x="217.4821" xml:space="preserve" y="909.8088" stroke="none">na analýze </text> 
-            <text x="219.8945" xml:space="preserve" y="924.51" stroke="none">datové sady</text>+            <text x="215.8151" xml:space="preserve" y="924.51" stroke="none">datové sady</text>
           </g>           </g>
         </g>         </g>
Řádek 276: Řádek 248:
     </g>     </g>
     <g id="y.node.8">     <g id="y.node.8">
-      <a xlink:type="simple" xlink:href="https://opendata.gov.cz/cinnost:sprava-katalogizacniho-zaznamu-v-nkod"> +      <a  xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/cinnost:sprava-katalogizacniho-zaznamu-v-nkod"
-        <g shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,510.4155,318.8449)"> +        <g fill="url(#linearGradient8)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-113,-449)" stroke="url(#linearGradient8)"> 
-          <rect x="632.4155" y="775.8449" transform="matrix(1,0,0,1,-624.4155,-767.8449)" fill="url(#linearGradient8)" width="122.04" rx="4" ry="4" height="55" stroke="none"></rect>+          <rect x="645.7208" y="775.8449" width="108.7347" rx="4" ry="4" height="55" stroke="none"/>
         </g>         </g>
-        <g stroke-linecap="butt" transform="matrix(1,0,0,1,-114,-449)" shape-rendering="geometricPrecision" stroke="rgb(18,62,162)"> +        <g stroke-linecap="butt" transform="matrix(1,0,0,1,-113,-449)" fill="rgb(18,62,162)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" stroke="rgb(18,62,162)" stroke-miterlimit="1.45"> 
-          <rect x="632.4155" y="775.8449" fill="none" width="122.04" rx="4" ry="4" height="55"></rect>+          <rect x="645.7208" y="775.8449" fill="none" width="108.7347" rx="4" ry="4" height="55"/>
         </g>         </g>
         <g>         <g>
-          <g text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(1,0,0,1,-114,-449)" stroke-linecap="butt"> +          <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(1,0,0,1,-113,-449)" stroke-linecap="butt"> 
-            <text x="640.748" xml:space="preserve" y="793.3577" stroke="none">Vytvořit spravovat</text> +            <text x="648.3968" xml:space="preserve" y="793.3577" stroke="none">Vytvoření správa </text> 
-            <text x="658.414" xml:space="preserve" y="808.0588" stroke="none">katalogizační</text> +            <text x="649.39" xml:space="preserve" y="808.0588" stroke="none">záznamu o datové </text> 
-            <text x="648.7578" xml:space="preserve" y="822.76" stroke="none">záznam v NKOD</text>+            <text x="663.4085" xml:space="preserve" y="822.76" stroke="none">sadě v NKOD</text>
           </g>           </g>
         </g>         </g>
Řádek 293: Řádek 265:
     </g>     </g>
     <g id="y.node.9">     <g id="y.node.9">
-      <a xlink:type="simple" xlink:href="https://opendata.gov.cz/cinnost:sprava-katalogizacniho-zaznamu-v-lokalnim-katalogu"> +      <a  xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/cinnost:sprava-katalogizacniho-zaznamu-v-lokalnim-katalogu"
-        <g text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,375.25,318.8449)"> +        <g fill="url(#linearGradient9)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-113,-449)" stroke="url(#linearGradient9)"> 
- +          <rect x="497.25" y="775.8449" width="137.6159" rx="4" ry="4" height="55" stroke="none"/>
-          <rect x="497.25" y="775.8449" transform="matrix(1,0,0,1,-489.25,-767.8449)" fill="url(#linearGradient9)" width="122.04" rx="4" ry="4" height="55" stroke="none"></rect>+
         </g>         </g>
-        <g stroke-linecap="butt" transform="matrix(1,0,0,1,-114,-449)" fill="rgb(18,62,162)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" stroke-dasharray="6,2" stroke="rgb(18,62,162)"> +        <g stroke-linecap="butt" transform="matrix(1,0,0,1,-113,-449)" fill="rgb(18,62,162)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" stroke-dasharray="6,2" stroke="rgb(18,62,162)" stroke-miterlimit="1.45"> 
-          <rect x="497.25" y="775.8449" fill="none" width="122.04" rx="4" ry="4" height="55"></rect>+          <rect x="497.25" y="775.8449" fill="none" width="137.6159" rx="4" ry="4" height="55"/>
         </g>         </g>
         <g>         <g>
-          <g text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(1,0,0,1,-114,-449)" stroke-linecap="butt"> +          <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(1,0,0,1,-113,-449)" stroke-linecap="butt"> 
-            <text x="505.5825" xml:space="preserve" y="793.3577" stroke="none">Vytvořit spravovat</text> +            <text x="514.3665" xml:space="preserve" y="793.3577" stroke="none">Vytvoření správa </text> 
-            <text x="500.5727" xml:space="preserve" y="808.0588" stroke="none">katalogizační záznam</text> +            <text x="500.6819" xml:space="preserve" y="808.0588" stroke="none">záznamu o datové sadě </text> 
-            <text x="506.9096" xml:space="preserve" y="822.76" stroke="none">v lokálním katalogu</text>+            <text x="514.6976" xml:space="preserve" y="822.76" stroke="none">v lokálním katalogu</text>
           </g>           </g>
         </g>         </g>
Řádek 311: Řádek 282:
     </g>     </g>
     <g id="y.node.10">     <g id="y.node.10">
-      <a xlink:type="simple" xlink:href="https://opendata.gov.cz/role:vedeni-poskytovatele-dat"> +      <a  xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/role:vedeni-poskytovatele-dat"
-        <g fill="white" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-114,-449)" stroke="white"> +        <g fill="white" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-113,-449)" stroke="white"> 
-          <rect x="149.75" width="30" height="117.75" y="453.7199" stroke="none"></rect>+          <rect x="149.75" width="30" height="117.75" y="453.7199" stroke="none"/>
         </g>         </g>
         <g>         <g>
-          <g text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(-0,-1,1,-0,34.0488,112.2912)" stroke-linecap="butt">+          <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(-0,-1,1,-0,35.0488,112.2912)" stroke-linecap="butt">
             <text x="29.6797" xml:space="preserve" y="14.0645" stroke="none">Vedení</text>             <text x="29.6797" xml:space="preserve" y="14.0645" stroke="none">Vedení</text>
             <text x="2" xml:space="preserve" y="28.7656" stroke="none">poskytovatele dat</text>             <text x="2" xml:space="preserve" y="28.7656" stroke="none">poskytovatele dat</text>
Řádek 324: Řádek 295:
     </g>     </g>
     <g id="y.node.11">     <g id="y.node.11">
-      <a xlink:type="simple" xlink:href="https://opendata.gov.cz/role:koordinator-otevirani-dat"> +      <a  xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/role:koordinator-otevirani-dat"
-        <g fill="white" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-114,-449)" stroke="white"> +        <g fill="white" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-113,-449)" stroke="white"> 
-          <rect x="149.75" width="30" height="84.75" y="580.0949" stroke="none"></rect>+          <rect x="149.75" width="30" height="84.75" y="580.0949" stroke="none"/>
         </g>         </g>
         <g>         <g>
-          <g text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(-0,-1,1,-0,34.0488,208.8244)" stroke-linecap="butt">+          <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(-0,-1,1,-0,35.0488,208.8244)" stroke-linecap="butt">
             <text x="4.335" xml:space="preserve" y="14.0645" stroke="none">Koordinátor</text>             <text x="4.335" xml:space="preserve" y="14.0645" stroke="none">Koordinátor</text>
             <text x="2" xml:space="preserve" y="28.7656" stroke="none">otevírání dat</text>             <text x="2" xml:space="preserve" y="28.7656" stroke="none">otevírání dat</text>
Řádek 337: Řádek 308:
     </g>     </g>
     <g id="y.node.12">     <g id="y.node.12">
-      <a xlink:type="simple" xlink:href="https://opendata.gov.cz/role:kurator-dat"> +      <a  xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/role:kurator-dat"
-        <g fill="white" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-114,-449)" stroke="white"> +        <g fill="white" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-113,-449)" stroke="white"> 
-          <rect x="149.75" width="30" height="59.5949" y="682.375" stroke="none"></rect>+          <rect x="149.75" width="30" height="59.5949" y="682.375" stroke="none"/>
         </g>         </g>
         <g>         <g>
-          <g text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(-0,-1,1,-0,34.0488,284.8483)" stroke-linecap="butt">+          <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(-0,-1,1,-0,35.0488,284.8483)" stroke-linecap="butt">
             <text x="2" xml:space="preserve" y="14.0645" stroke="none">Kurátor</text>             <text x="2" xml:space="preserve" y="14.0645" stroke="none">Kurátor</text>
             <text x="13.335" xml:space="preserve" y="28.7656" stroke="none">dat</text>             <text x="13.335" xml:space="preserve" y="28.7656" stroke="none">dat</text>
Řádek 350: Řádek 321:
     </g>     </g>
     <g id="y.node.13">     <g id="y.node.13">
-      <a xlink:type="simple" xlink:href="https://opendata.gov.cz/role:spravce-katalogu-otevrenych-dat"> +      <a  xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/role:spravce-katalogu-otevrenych-dat"
-        <g fill="white" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-114,-449)" stroke="white"> +        <g fill="white" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-113,-449)" stroke="white"> 
-          <rect x="149.75" width="30" height="84.75" y="762.8449" stroke="none"></rect>+          <rect x="149.75" width="30" height="84.75" y="762.8449" stroke="none"/>
         </g>         </g>
         <g>         <g>
-          <g text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(-0,-1,1,-0,34.0488,404.5822)" stroke-linecap="butt">+          <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(-0,-1,1,-0,35.0488,404.5822)" stroke-linecap="butt">
             <text x="2" xml:space="preserve" y="14.0645" stroke="none">Správce katalogu</text>             <text x="2" xml:space="preserve" y="14.0645" stroke="none">Správce katalogu</text>
             <text x="9.0049" xml:space="preserve" y="28.7656" stroke="none">otevřených dat</text>             <text x="9.0049" xml:space="preserve" y="28.7656" stroke="none">otevřených dat</text>
Řádek 363: Řádek 334:
     </g>     </g>
     <g id="y.node.14">     <g id="y.node.14">
-      <a xlink:type="simple" xlink:href="https://opendata.gov.cz/role:it-specialista"> +      <a  xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/role:it-specialista"
-        <g fill="white" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-114,-449)" stroke="white"> +        <g fill="white" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-113,-449)" stroke="white"> 
-          <rect x="149.75" width="30" height="84.75" y="860.2049" stroke="none"></rect>+          <rect x="149.75" width="30" height="84.75" y="860.2049" stroke="none"/>
         </g>         </g>
         <g>         <g>
-          <g text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(-0,-1,1,-0,41.3994,490.5926)" stroke-linecap="butt">+          <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(-0,-1,1,-0,42.3994,490.5926)" stroke-linecap="butt">
             <text x="2" xml:space="preserve" y="14.0645" stroke="none">IT specialista</text>             <text x="2" xml:space="preserve" y="14.0645" stroke="none">IT specialista</text>
           </g>           </g>
Řádek 374: Řádek 345:
       </a>       </a>
     </g>     </g>
-      
   </g>   </g>
 </svg> </svg>
 </div> </div>
 </html> </html>
 +
 +Před samotnou publikací datové sady je nutné ji analyzovat. Analýzu zajišťuje její Kurátor dat. Analyzuje obsah a strukturu datové sady. Na základě analýzy pak (ve spolupráci s IT specialistou) navrhuje:
 +
 +  * věcný obsah datové sady
 +  * stupeň otevřenosti, na kterém bude datová sada zveřejněna
 +  * datové schéma určující strukturu, ve které bude datová sada zveřejněna
 +  * záznam o datové sadě
 +
 +
 +Při provádění vlastní analýzy by měl Kurátor dat nejprve určit věcný obsah datové sady, tj. o jakých entitách datová sada bude. Příkladem mohou být Faktury, kde kurátor bude chtít publikovat jejich položky, dodavatele a odběratele.
 +
 +Pokud pro danou množinu dat již existuje [[https://ofn.gov.cz|Otevřená formální norma]], lze ji pro definici obsahu datové daty použít, případně rozšířit.
 +Pokud zatím taková otevřená formální norma neexistuje, lze ve spolupráci s MVČR vytvořit novou. Ta bude využívat existující [[https://data.gov.cz/ofn/#sdílené-specifikace|sdílené specifikace pro nejčastěji se vyskytující části dat]].
 +
 +Dále by měl Kurátor dat určit stupeň otevřenosti datové sady. Minimální stupeň otevřenosti je stupeň 3.
 +
 +<WRAP center round tip 60%>
 +[[cinnost:urceni-stupne-otevrenosti|Jak určit stupeň otevřenosti datové sady?]]
 +</WRAP>
 +
 +Dále je třeba pro datovou sadu navrhnout její strojově čitelné datové schéma. Datové schéma popisuje strukturu jednotlivých položek datové sady. Jeho tvorba je technickou záležitostí. Pokud nemá Kurátor dat dostatečné technické znalosti, musí tuto činnost převzít určený IT specialista. Přístup k tvorbě schématu datové sady se liší dle zvoleného stupně otevřenosti.
 +
 +<WRAP center round tip 60%>
 +[[cinnost:vytvoreni-datoveho-schematu|Jak vytvořit datové schéma?]]
 +</WRAP>
 +
 +V posledním kroku analýzy připraví Kurátor záznam o datové sadě, který bude při jejím zveřejnění publikován v datovém katalogu.
 +
 +<WRAP center round tip 60%>
 +[[cinnost:priprava-katalogizacniho-zaznamu|Jak připravit záznam o datové sadě?]]
 +</WRAP>
  • cinnost/analyza-datove-sady.1499674591.txt.gz
  • Poslední úprava: 2020/06/03 09:36
  • (upraveno mimo DokuWiki)