Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

cinnost:prevod-2star-dat-do-vyssiho-stupne-otevrenosti [2015/11/28 00:00] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Převod dat ze stupně otevřenosti 2 do vyššího stupně otevřenosti ======
 +
 +Pokud jsou data tvořící datovou sadu k dispozici ve strojově čitelné podobě, ale pouze v proprietárním formátu, je nutné je převést do vhodného otevřeného formátu.
 +
 +===== Převod tabulkové datové sady =====
 +
 +  * Pokud je datová sada reprezentována v podobě souboru tabulkového editoru s jednoduchou strukturou, lze ji přímo v tabulkovém editoru exportovat do CSV formátu anebo lze poměrně snadno vytvořit ve spolupráci s IT specialistou skript, který uložení do CSV formátu provede automaticky. Jednoduchá struktura znamená, že:
 +    * Tabulka je rozdělena na dvě po sobě následující části: hlavička a datová část;
 +    * Hlavička je tvořena N prvními řádky tabulky a definuje strukturu datové části, ve které každý sloupec odpovídá jednomu typu údajů;
 +    * Datová část je tvořena řádky, jejichž struktura odpovídá struktuře definované hlavičkou. Každá buňka na řádku odpovídá jednomu údaji. Žádné buňky nejsou sloučeny ani přes řádky ani přes sloupce.
 +  * Pokud je struktura tabulkového souboru složitější,​ je nutné konzultovat s IT specialistou možnosti vytvoření automatického skriptu pro konverzi do CSV souboru. Ne vždy je to možné.
 +  * Pokud je datová sada reprezentována v podobě souboru v proprietárním datovém formátu, jehož specifikace není otevřená, je nutné konzultovat možnosti převodu s IT specialistou. Pro vytvoření tabulky byl použit SW nástroj, který by měl umožnit uložení tabulky i v některém z otevřených formátů.
 +  * Pokud není možné vytvořit skript pro konverzi, je nutno převod provést ručně.
 +  * Může se stát, že stávající datový soubor ve skutečnosti obsahuje více tabulek s různou strukturou. V tom případě je nutno rozložit soubor na více datových sad, protože datové sady by měly zůstat co nejjednodušší.
 +  * Převod samozřejmě musí zajistit, že struktura výsledného CSV souboru odpovídá navrženému datovému schématu.
 +
 +===== Převod datové sady s hierarchickou strukturou =====
 +
 +Pro reprezentaci hierarchické struktury používáte nějaký proprietární strojově čitelný formát, jehož specifikace není otevřená. V tom případě je nutné konzultovat možnosti převodu s IT specialistou.
 +
 +===== Převod datové sady v podobě kolekce textových dokumentů =====
 +
 +Pro reprezentaci textových dokumentů používáte nějaký proprietární strojově čitelný formát, jehož specifikace není otevřená. Textové dokumenty byly jistě vytvořeny v nějakém textovém editoru, který tento formát podporuje. Textový editor by měl umožňovat i uložení dokumentů v nějakém formátu s otevřenou specifikací. Konzultujte proto s IT specialistou možnost takového uložení.
 +
 +
 +===== Převod ostatních typů datových sad =====
 +
 +V ostatních případech postupujte obdobně jako v případě textových dokumentů a obrázků.