Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cinnost:priprava-datove-sady-k-publikaci [2017/07/17 14:43]
Petr Škoda Oprava odkazů
cinnost:priprava-datove-sady-k-publikaci [2019/02/26 09:23] (aktuální)
Řádek 354: Řádek 354:
 Při přípravě distribuce je nutno dodržet pravidla zvoleného stupně otevřenosti a datového formátu a také strukturu danou zvoleným či vytvořeným datových schématem. Při přípravě distribuce je nutno dodržet pravidla zvoleného stupně otevřenosti a datového formátu a také strukturu danou zvoleným či vytvořeným datových schématem.
  
-Často se stává, data tvořící datovou sadu již existují v datových souborech. Ty však nelze přímo zveřejnit, protože jejich formát odpovídá nižšímu stupni otevřenosti,​ než byl zvolen pro publikaci.+Často se stává, ​že data tvořící datovou sadu již existují v datových souborech. Ty však nelze přímo zveřejnit, protože jejich formát odpovídá nižšímu stupni otevřenosti,​ než byl zvolen pro publikaci.
  
 <WRAP center round tip 60%> <WRAP center round tip 60%>