Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

cinnost:priprava-katalogizacniho-zaznamu [2018/03/23 13:32]
Jakub Klímek [Atributy datového zdroje]
cinnost:priprava-katalogizacniho-zaznamu [2018/04/20 15:29] (aktuální)
Jakub Klímek [Příprava záznamu o datové sadě]
Řádek 3: Řádek 3:
 Katalogizace datové sady je důležitá pro její potenciální uživatele. Umožní jim datovou sadu nalézt. Záznam o datové sadě může být zveřejněn v různých katalozích. Tím zajistíte, že se informace o existenci datové sady dostane k co nejširšímu okruhu uživatelů. Katalogizace datové sady je důležitá pro její potenciální uživatele. Umožní jim datovou sadu nalézt. Záznam o datové sadě může být zveřejněn v různých katalozích. Tím zajistíte, že se informace o existenci datové sady dostane k co nejširšímu okruhu uživatelů.
  
-Struktura záznamu o datové sadě odpovídá evropskému standardu DCAT-AP. Ten rozlišuje datovou sadu a distribuci datové sady. Datová sada je tvořena jednou či více distribucemi. Distribuce obsahuje samotná data. Může to být datový soubor určený ke stažení nebo to může být datové API, které umožňuje přímé dotazování do obsahu datové sady. +Struktura záznamu o datové sadě odpovídá evropskému standardu ​[[https://​joinup.ec.europa.eu/​release/​dcat-ap-v11|DCAT-AP]]. Ten rozlišuje datovou sadu a distribuci datové sady. Datová sada je tvořena jednou či více distribucemi. Distribuce obsahuje samotná data. Může to být datový soubor určený ke stažení nebo to může být datové API, které umožňuje přímé dotazování do obsahu datové sady. 
  
 Záznam o datové sadě se dělí na 2 části: Záznam o datové sadě se dělí na 2 části: