Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cinnost:priprava-katalogizacniho-zaznamu [2018/04/20 15:29]
Jakub Klímek [Příprava záznamu o datové sadě]
cinnost:priprava-katalogizacniho-zaznamu [2018/06/18 16:13] (aktuální)
Jakub Klímek
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Příprava záznamu o datové sadě ======+====== Příprava ​katalogizačního ​záznamu o datové sadě ======
  
 Katalogizace datové sady je důležitá pro její potenciální uživatele. Umožní jim datovou sadu nalézt. Záznam o datové sadě může být zveřejněn v různých katalozích. Tím zajistíte, že se informace o existenci datové sady dostane k co nejširšímu okruhu uživatelů. Katalogizace datové sady je důležitá pro její potenciální uživatele. Umožní jim datovou sadu nalézt. Záznam o datové sadě může být zveřejněn v různých katalozích. Tím zajistíte, že se informace o existenci datové sady dostane k co nejširšímu okruhu uživatelů.
Řádek 39: Řádek 39:
     * Vyberte, jak často budete aktualizovat datové zdroje (přidávat nové či aktualizovat obsah dřívějších distribucí).     * Vyberte, jak často budete aktualizovat datové zdroje (přidávat nové či aktualizovat obsah dřívějších distribucí).
     * Např. pokud vyberete týdenní periodicitu,​ pak to znamená, že každý týden přidáváte nový datový zdroj nebo aktualizujete obsah dřívějšího datového zdroje.     * Např. pokud vyberete týdenní periodicitu,​ pak to znamená, že každý týden přidáváte nový datový zdroj nebo aktualizujete obsah dřívějšího datového zdroje.
-    * Periodicita aktualizace se vyplňuje jako [[https://project-open-data.cio.gov/iso8601_guidance/#​accrualperiodicity|kód dle standardu ISO 8601]]. Příklady:​ +    * Periodicita aktualizace se vyplňuje jako [[https://publications.europa.eu/cs/web/​eu-vocabularies/​at-concept-scheme/​-/​resource/​authority/​frequency/?​target=Browse&​|kód dle EU slovníku pro frekvence]]. Příklady:​ 
-      * Denně = R/P1D +      * Denně = ''​DAILY''​ 
-      * Týdně = R/P1W +      * Týdně = ''​WEEKLY''​ 
-      * Měsíčně = R/P1M +      * Měsíčně = ''​MONTHLY''​ 
-      * Čtvrtletně = R/P3M +      * Čtvrtletně = ''​QUARTERLY''​ 
-      * Pololetně = R/P6M +      * Pololetně = ''​ANNUAL_2''​ 
-      * Ročně = R/P1Y+      * Ročně = ''​ANNUAL''​ 
 +      * Nikdy jednorázová publikace = ''​NEVER''​ 
 +      * Nepravidelně = ''​IRREG''​
   * //​související geografické území// (povinný atribut)   * //​související geografické území// (povinný atribut)
     * Vyberte geografické území, kterého se datová sada týká. Může to být např.:     * Vyberte geografické území, kterého se datová sada týká. Může to být např.: