Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cinnost:priprava-katalogizacniho-zaznamu [2018/06/12 08:09]
Jakub Klímek
cinnost:priprava-katalogizacniho-zaznamu [2018/06/18 16:13] (aktuální)
Jakub Klímek
Řádek 39: Řádek 39:
     * Vyberte, jak často budete aktualizovat datové zdroje (přidávat nové či aktualizovat obsah dřívějších distribucí).     * Vyberte, jak často budete aktualizovat datové zdroje (přidávat nové či aktualizovat obsah dřívějších distribucí).
     * Např. pokud vyberete týdenní periodicitu,​ pak to znamená, že každý týden přidáváte nový datový zdroj nebo aktualizujete obsah dřívějšího datového zdroje.     * Např. pokud vyberete týdenní periodicitu,​ pak to znamená, že každý týden přidáváte nový datový zdroj nebo aktualizujete obsah dřívějšího datového zdroje.
-    * Periodicita aktualizace se vyplňuje jako [[https://project-open-data.cio.gov/iso8601_guidance/#​accrualperiodicity|kód dle standardu ISO 8601]]. Příklady:​ +    * Periodicita aktualizace se vyplňuje jako [[https://publications.europa.eu/cs/web/​eu-vocabularies/​at-concept-scheme/​-/​resource/​authority/​frequency/?​target=Browse&​|kód dle EU slovníku pro frekvence]]. Příklady:​ 
-      * Denně = ''​R/P1D''​ +      * Denně = ''​DAILY''​ 
-      * Týdně = ''​R/P1W''​ +      * Týdně = ''​WEEKLY''​ 
-      * Měsíčně = ''​R/P1M''​ +      * Měsíčně = ''​MONTHLY''​ 
-      * Čtvrtletně = ''​R/P3M''​ +      * Čtvrtletně = ''​QUARTERLY''​ 
-      * Pololetně = ''​R/P6M''​ +      * Pololetně = ''​ANNUAL_2''​ 
-      * Ročně = ''​R/P1Y''​ +      * Ročně = ''​ANNUAL''​ 
-    Pro jednorázovou publikaci vyplňte řetězec ​''​nikdy''​, pro nepravidelnou aktualizaci vyplňte ​''​dle-potřeby''​.+      Nikdy / jednorázová publikace = ''​NEVER''​ 
 +      * Nepravidelně = ''​IRREG''​
   * //​související geografické území// (povinný atribut)   * //​související geografické území// (povinný atribut)
     * Vyberte geografické území, kterého se datová sada týká. Může to být např.:     * Vyberte geografické území, kterého se datová sada týká. Může to být např.: