Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cinnost:priprava-katalogizacniho-zaznamu [2018/06/12 08:09]
Jakub Klímek
cinnost:priprava-katalogizacniho-zaznamu [2018/11/28 13:56] (aktuální)
Jakub Klímek [Atributy datového zdroje]
Řádek 3: Řádek 3:
 Katalogizace datové sady je důležitá pro její potenciální uživatele. Umožní jim datovou sadu nalézt. Záznam o datové sadě může být zveřejněn v různých katalozích. Tím zajistíte, že se informace o existenci datové sady dostane k co nejširšímu okruhu uživatelů. Katalogizace datové sady je důležitá pro její potenciální uživatele. Umožní jim datovou sadu nalézt. Záznam o datové sadě může být zveřejněn v různých katalozích. Tím zajistíte, že se informace o existenci datové sady dostane k co nejširšímu okruhu uživatelů.
  
-Struktura záznamu o datové sadě odpovídá evropskému standardu [[https://​joinup.ec.europa.eu/​release/​dcat-ap-v11|DCAT-AP]]. Ten rozlišuje datovou sadu a distribuci datové sady. Datová sada je tvořena jednou či více distribucemi. Distribuce obsahuje samotná data. Může to být datový soubor určený ke stažení nebo to může být datové API, které umožňuje přímé dotazování do obsahu datové sady. +Struktura záznamu o datové sadě odpovídá evropskému standardu [[https://​joinup.ec.europa.eu/​release/​dcat-ap/12|DCAT-AP ​v1.2]]. Ten rozlišuje datovou sadu a distribuci datové sady. Datová sada je tvořena jednou či více distribucemi. Distribuce obsahuje samotná data. Může to být datový soubor určený ke stažení nebo to může být datové API, které umožňuje přímé dotazování do obsahu datové sady. 
  
 Záznam o datové sadě se dělí na 2 části: Záznam o datové sadě se dělí na 2 části:
Řádek 36: Řádek 36:
     * Pokud je to pro správné pochopení nutné, uveďte i o čem data nevypovídají.     * Pokud je to pro správné pochopení nutné, uveďte i o čem data nevypovídají.
     * Popis by měl být optimálně max. v rozsahu jednoho odstavce do 10 řádků textu.     * Popis by měl být optimálně max. v rozsahu jednoho odstavce do 10 řádků textu.
 +  * //téma datové sady// (povinný atribut)
 +    * Vyberte [[https://​publications.europa.eu/​cs/​web/​eu-vocabularies/​at-concept-scheme/​-/​resource/​authority/​data-theme/?​target=Browse|téma z evropského číselníku datových témat]] které datovou sadu nejlépe vystihuje
   * //​periodicita aktualizace//​ (povinný atribut)   * //​periodicita aktualizace//​ (povinný atribut)
     * Vyberte, jak často budete aktualizovat datové zdroje (přidávat nové či aktualizovat obsah dřívějších distribucí).     * Vyberte, jak často budete aktualizovat datové zdroje (přidávat nové či aktualizovat obsah dřívějších distribucí).
     * Např. pokud vyberete týdenní periodicitu,​ pak to znamená, že každý týden přidáváte nový datový zdroj nebo aktualizujete obsah dřívějšího datového zdroje.     * Např. pokud vyberete týdenní periodicitu,​ pak to znamená, že každý týden přidáváte nový datový zdroj nebo aktualizujete obsah dřívějšího datového zdroje.
-    * Periodicita aktualizace se vyplňuje ​jako [[https://project-open-data.cio.gov/iso8601_guidance/#​accrualperiodicity|kód dle standardu ISO 8601]]. Příklady:​ +    * Periodicita aktualizace se vyplňuje [[https://publications.europa.eu/cs/web/​eu-vocabularies/​at-concept-scheme/​-/​resource/​authority/​frequency/?​target=Browse&​|dle EU slovníku pro frekvence]]. Příklady:​ 
-      * Denně ​= ''​R/​P1D''​ +      * Denně 
-      * Týdně ​= ''​R/​P1W''​ +      * Týdně 
-      * Měsíčně ​= ''​R/​P1M''​ +      * Měsíčně 
-      * Čtvrtletně ​= ''​R/​P3M''​ +      * Čtvrtletně 
-      * Pololetně ​= ''​R/​P6M''​ +      * Pololetně 
-      * Ročně ​= ''​R/P1Y''​ +      * Ročně 
-    * Pro jednorázovou publikaci ​vyplňte ​řetězec ''​nikdy''​pro nepravidelnou aktualizaci vyplňte ''​dle-potřeby''​.+      * Nikdy jednorázová publikace 
 +      * Nepravidelně 
 +  * //​klíčová slova// (povinný atribut) 
 +    * vyplňte ​jedno nebo více libovolných klíčových slov, které charakterizují obsah datové sady,
   * //​související geografické území// (povinný atribut)   * //​související geografické území// (povinný atribut)
     * Vyberte geografické území, kterého se datová sada týká. Může to být např.:     * Vyberte geografické území, kterého se datová sada týká. Může to být např.:
Řádek 55: Řádek 60:
       * Datová sada s rozpočtem krajského úřadu má jako související geografickou oblast přiřazeno území vyššího samosprávného celku, tj. kraje (rozpočet nemá smysl zobrazovat na mapě, volíme tedy správní území kraje).       * Datová sada s rozpočtem krajského úřadu má jako související geografickou oblast přiřazeno území vyššího samosprávného celku, tj. kraje (rozpočet nemá smysl zobrazovat na mapě, volíme tedy správní území kraje).
     * K identifikaci se používá se dvojice hodnot:     * K identifikaci se používá se dvojice hodnot:
-      * typ prvku RÚIAN ({{http://​www.cuzk.cz/​CUZK/​media/​CiselnikyISUI/​CS_TYP_PRVKU/​CS_TYP_PRVKU.zip?​ext=.zip|číselník typů prvku RÚIAN}}+      * typ prvku RÚIAN (Území obce, Území státu
-      * kód prvku RÚIAN ​- pro vyhledání prvku lze využít {{http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/​stavebniobjekty/​vyhledej|Veřejný dálkový ​ístup k datům RÚIAN}} +      * kód prvku RÚIAN ​(Praha (554782), Česká republika (1)) 
-    * Příklady+  * //dotčené časové období// (doporučený atribut) 
-      * Česká republika +    * vyplňte časové období (datum od, ípadně do), které pokrývá obsah datové sady, 
-        Typ prvku: ST +    * vyplňujte pouze, pokud má smysl, např.
-        * Kód prvku: 1 +      * Datová sada s demografickými údaji za posledních 5 let v jednotlivých letech může mít nastaven "datum od" (1.1. prvního roku) a "datum do" (31.12. posledního roku), konkrétně například 2010-01-01 a 2014-12-31 
-      * Praha: +      Datová sada s odtaženými auty může mít nastaven jako "datum od" datum, od kdy je evidence vedena, "datum do" nastaven nemá, protože se jedná o aktuální datum a evidence je průběžně aktualizována. 
-        Typ prvku: OB +      * Datová sada s aktuální polohou dopravních spojů nemá nastaven "datum od" ani "datum do", neboť je zveřejňován vždy aktuální stav. 
-        Kód prvku: 554782 +  //jméno Kurátora dat// (doporučený atribut) 
-  * //klíčová slova// (povinný ​atribut) +    vyplňte jméno konkrétní osoby nebo název útvaru organizace, který je Kurátorem dat pro danou datovou sadu, 
-    * vyplňte ​jedno nebo více libovolných klíčových slovkteré charakterizují ​obsah datové sady, +  * //email Kurátora dat// (doporučený ​atribut) 
-  * //​klasifikace dle EUROVOC// (povinný ​atribut)+    * vyplňte ​kontaktní email Kurátora dat, 
 +    * může být jednotný pro celou organizaci,​ 
 +  * //odkaz na dokumentaci datové sady// (doporučený atribut) 
 +    * zadejte odkaz na dokument určený pro člověkakterý popisuje ​obsah datové sady a vysvětluje jeho správné použití/​interpretaci
 +  * //​klasifikace dle EUROVOC// (doporučený ​atribut)
     * Vyberte koncepty z taxonomie EUROVOC, což je standardní slovník pojmů EU přeložený do všech jazyků EU);     * Vyberte koncepty z taxonomie EUROVOC, což je standardní slovník pojmů EU přeložený do všech jazyků EU);
     * Vyberte alespoň jeden koncept, který charakterizuje obsah datové sady.     * Vyberte alespoň jeden koncept, který charakterizuje obsah datové sady.
Řádek 75: Řádek 84:
  
  
-  * //jméno Kurátora dat// (doporučený atribut) +==== Atributy distribuce ​datové sady ====
-    * vyplňte jméno konkrétní osoby nebo název útvaru organizace, který je Kurátorem dat pro danou datovou sadu, +
-  * //email Kurátora dat// (doporučený atribut) +
-    * vyplňte kontaktní email Kurátora dat, +
-    * může být jednotný pro celou organizaci,​ +
-  * //odkaz na dokumentaci ​datové sady// (doporučený atribut) +
-    * zadejte odkaz na dokument určený pro člověka, který popisuje obsah datové sady a vysvětluje jeho správné použití/​interpretaci,​ +
-  * //dotčené časové období// (doporučený atribut) +
-    * vyplňte časové období (datum od, případně do), které pokrývá obsah datové sady, +
-    * jako formát pro reprezentaci data použijte datový typ používaný v jazyce XML Schema {{http://​books.xmlschemata.org/​relaxng/​ch19-77041.html|xsd:​date}}. +
-    * vyplňujte pouze, pokud má smysl, např.: +
-      * Datová sada s demografickými údaji za posledních 5 let v jednotlivých letech může mít nastaven "datum od" (1.1. prvního roku) a "datum do" (31.12. posledního roku), konkrétně například 2010-01-01 a 2014-12-31 +
-      * Datová sada s odtaženými auty může mít nastaven jako "datum od" datum, od kdy je evidence vedena, "datum do" nastaven nemá, protože se jedná o aktuální datum a evidence je průběžně aktualizována. +
-      * Datová sada s aktuální polohou dopravních spojů nemá nastaven "datum od" ani "datum do", neboť je zveřejňován vždy aktuální stav.+
  
-==== Atributy datového zdroje ====+  * //podmínky užití// (povinný atribut) 
 +    * vyplňte podmínky užití dle [[cinnost:​stanoveni-podminek-uziti]]
  
   * //odkaz na stažení datového zdroje// (povinný atribut)   * //odkaz na stažení datového zdroje// (povinný atribut)
-    * vyplňte odkaz na datový soubor ke stažení ​nebo odkaz na datové API +    * vyplňte odkaz na datový soubor ke stažení 
-  * //​formát ​datového zdroje// (povinný atribut) +  * //​formát ​souboru ke stažení// (povinný atribut) 
-    * vyplňte ​MIME typ popisující formát datového zdroje+    * vyplňte ​formát souboru ke stažení dle [[https://​publications.europa.eu/​cs/​web/​eu-vocabularies/​at-concept-scheme/​-/​resource/​authority/​file-type/?​target=Browse|evropského číselníku typů souborů]] 
 +  * //media type souboru ke stažení// (povinný atribut) 
 +    * vyplňte media typ popisující formát datového zdroje
  
 <WRAP center round tip 60%> <WRAP center round tip 60%>
-[[cinnost:​vyber-mime-typu|Jak vybrat ​MIME typ?]]+[[cinnost:​vyber-mime-typu|Jak vybrat ​media typ?]]
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
-  * //odkaz na podmínky užití// (povinný ​atribut) +  * //odkaz na strojově čitelné datové schéma datového zdroje// (doporučený ​atribut) 
-    * vyplňte odkaz na webovou stránku uvádějící podmínky užití ​či licenci upravující užití ​datové ​sady,+    * vyplňte odkaz na strojově čitelné ​datové ​schéma popisující strukturu datového zdroje,
   * //název distribuce//​ (doporučený atribut)   * //název distribuce//​ (doporučený atribut)
     * vyplňte název datového souboru ke stažení nebo název API     * vyplňte název datového souboru ke stažení nebo název API
-  * //odkaz na stránku o distribuci//​ (doporučený atribut) 
-    * vyplňte odkaz na webovou stránku, která informuje o existenci distribuce a na které je případně umístěn i odkaz ke stažení 
-  * //odkaz na strojově čitelné datové schéma datového zdroje// (doporučený atribut) 
-    * vyplňte odkaz na strojově čitelné datové schéma popisující strukturu datového zdroje, 
-  * //formát datového schématu// (doporučený atribut) 
-    * vyplňte MIME typ popisující formát datového schématu, 
-  * //dotčené časové období// (doporučený atribut) 
-    * vyplňte časové období (datum od, případně do), které pokrývá obsah dané distribuce, 
-    * platí stejná pravidla jako u dotčeného časového období datové sady, 
-    * použije se, pokud jednotlivé datové zdroje pokrývají různá časová období, 
-    * příklad: datová sada Rozpočet má datové zdroje za jednotlivé roky. Pak bude u každého datového zdroje uvedeno datum začátku a konce roku, kterého se týká. 
- 
  
 ===== Vzorové podklady a příklady ===== ===== Vzorové podklady a příklady =====