Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cinnost:priprava-katalogizacniho-zaznamu [2018/11/28 13:46]
Jakub Klímek [Atributy datové sady]
cinnost:priprava-katalogizacniho-zaznamu [2018/11/28 12:56] (aktuální)
Řádek 84: Řádek 84:
  
  
-==== Atributy ​datového zdroje ​====+==== Atributy ​distribuce datové sady ==== 
 + 
 +  * //podmínky užití// (povinný atribut) 
 +    * vyplňte podmínky užití dle [[cinnost:​stanoveni-podminek-uziti]]
  
   * //odkaz na stažení datového zdroje// (povinný atribut)   * //odkaz na stažení datového zdroje// (povinný atribut)
-    * vyplňte odkaz na datový soubor ke stažení ​nebo odkaz na datové API +    * vyplňte odkaz na datový soubor ke stažení 
-  * //​formát ​datového zdroje// (povinný atribut) +  * //​formát ​souboru ke stažení// (povinný atribut) 
-    * vyplňte ​MIME typ popisující formát datového zdroje+    * vyplňte ​formát souboru ke stažení dle [[https://​publications.europa.eu/​cs/​web/​eu-vocabularies/​at-concept-scheme/​-/​resource/​authority/​file-type/?​target=Browse|evropského číselníku typů souborů]] 
 +  * //media type souboru ke stažení// (povinný atribut) 
 +    * vyplňte media typ popisující formát datového zdroje
  
 <WRAP center round tip 60%> <WRAP center round tip 60%>
-[[cinnost:​vyber-mime-typu|Jak vybrat ​MIME typ?]]+[[cinnost:​vyber-mime-typu|Jak vybrat ​media typ?]]
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
-  * //odkaz na podmínky užití// (povinný atribut) 
-    * vyplňte odkaz na webovou stránku uvádějící podmínky užití či licenci upravující užití datové sady, 
-  * //název distribuce//​ (doporučený atribut) 
-    * vyplňte název datového souboru ke stažení nebo název API 
-  * //odkaz na stránku o distribuci//​ (doporučený atribut) 
-    * vyplňte odkaz na webovou stránku, která informuje o existenci distribuce a na které je případně umístěn i odkaz ke stažení 
   * //odkaz na strojově čitelné datové schéma datového zdroje// (doporučený atribut)   * //odkaz na strojově čitelné datové schéma datového zdroje// (doporučený atribut)
     * vyplňte odkaz na strojově čitelné datové schéma popisující strukturu datového zdroje,     * vyplňte odkaz na strojově čitelné datové schéma popisující strukturu datového zdroje,
-  * //formát datového schématu// (doporučený atribut) +  * //název distribuce// (doporučený atribut) 
-    * vyplňte ​MIME typ popisující formát ​datového ​schématu,​ +    * vyplňte ​název ​datového ​souboru ke stažení nebo název API
-  * //dotčené časové období// (doporučený atribut) +
-    * vyplňte časové období (datum od, případně do), které pokrývá obsah dané distribuce,​ +
-    * platí stejná pravidla jako u dotčeného časového období datové sady, +
-    * použije se, pokud jednotlivé datové zdroje pokrývají různá časová období, +
-    * příklad: datová sada Rozpočet má datové zdroje za jednotlivé roky. Pak bude u každého datového zdroje uvedeno datum začátku a konce roku, kterého se týká. +
  
 ===== Vzorové podklady a příklady ===== ===== Vzorové podklady a příklady =====