Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

cinnost:revize-seznamu-datovych-sad [2015/11/28 00:00] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Revize seznamu datových sad určených k otevření ​ ======
 +
 +Výsledek [[cinnost:​urceni-prinosu-publikace|analýzy přínosů a rizik otevření jednotlivých datových sad]]  může ukázat, že přínosy jsou nízké a/nebo rizika jsou příliš vysoká. ​
 +
 +Doporučujeme tedy vytvořený seznam datových sad revidovat dle následujících pravidel:
 +  - Pokud se nepodařilo identifikovat výraznější přínos otevření datové sady, zvažte, zda se vyplatí ji vůbec otevírat;
 +  - Pokud bylo identifikováno významné riziko a nejste schopni nalézt způsob, jak riziko eliminovat, zvažte, zda je rozumné datovou sadu v její aktuální podobě otevírat.
 +
 +Současně je nutno jak přínosy tak i rizika otevřených dat revidovat vždy při aktualizaci publikačního plánu, tj. nejméně jednou ročně.