Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

cinnost:rozhodnuti-o-podobe-aktualizaci [2015/11/29 00:00] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Rozhodnutí o podobě aktualizací datové sady ======
 +
 +Všechny datové sady se v čase mění a je potřeba zajistit jejich periodickou aktualizaci. Některé datové sady se mění tak, že přibývají nové záznamy a ty, které již existovaly, se nemění. Jiné datové sady se naopak mění tak, že se mění existující záznamy. Pro každý takový typ datové sady může být vhodné reprezentovat aktualizace jiným způsobem.
 +
 +  - Pokud se datová sada mění pouze tak, že přibývají nové položky a ty již publikované se nemění, vytvořte při každé periodě aktualizace nový datový soubor s novými položkami.
 +    - Nově vytvořený datový soubor je nutné v katalogizačním záznamu popsat jako novou distribuci datové sady.
 +    - Do názvu nebo popisu distribuce dejte informaci, že se jedná o přírůstková data za dané období.
 +  - Pokud se datová sada mění nejen tím, že přibývají nové položky, ale mohou se měnit i ty stávající (aktualizují se, zneplatní či jsou přímo mazány), existují dvě možnosti:
 +    - Udržujte pouze jeden datový soubor. Při každé periodě vytvořte nový, kterým nahraďte ten předchozí.
 +      - V katalogizačním záznamu bude jen jedna distribuce popisující tento jediný datový soubor. Při nahrazení pouze příslušným způsobem metadata o distribuci upravte.
 +      - Do názvu či popisu distribuci uveďte informaci, že je v datovém souboru dostupný celý obsah datové sady najednou.
 +    - Pro každou periodu vytvořte tři datové soubory:
 +      - Soubor se záznamy, které se v periodě změnily.
 +      - Soubor se záznamy, které v periodě nově přibyly.
 +      - Soubor se záznamy, které byly v periodě odstraněny či zneplatněny.
 +      - V katalogizačním záznamu je nutné tyto tři nové soubory popsat jako tři nové distribuce datové sady.
 +      - Do názvu nebo popisu každé distribuce dejte informaci, že se jedná o přírůstek/​upravené záznamy/​odstraněné či zneplatněné záznamy.
 +      - V této variantě publikace aktualizací je nutné jednotlivé záznamy jednoznačně identifikovat pomocí identifikátorů,​ aby bylo možné jednoznačně propojit záznamy v jednotlivých verzích.