Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
cinnost:rozhodnuti-o-zpusobu-katalogizace-dat [2019/07/08 08:26]
Jakub Klímek [Modelová situace 2: Větší úřad]
cinnost:rozhodnuti-o-zpusobu-katalogizace-dat [2019/10/04 12:52]
Jakub Klímek
Řádek 503: Řádek 503:
 ===== Modelová situace 2: Moderní úřad ===== ===== Modelová situace 2: Moderní úřad =====
  
-  * Větší úřad již v rámci své činnosti s daty pracuje, není tedy problém v rámci datových procesů generovat i metadata pro NKOD dle [[https://data.gov.cz/​otevřené-formální-normy/​rozhraní-katalogů-otevřených-dat/​|Otevřené formální normy pro rozhraní katalogů otevřených dat]].+  * Větší úřad již v rámci své činnosti s daty pracuje, není tedy problém v rámci datových procesů generovat i metadata pro NKOD dle [[https://ofn.gov.cz/​rozhraní-katalogů-otevřených-dat/​|Otevřené formální normy pro rozhraní katalogů otevřených dat]].
   * Ke katalogizaci datových sad volí možnost provozovat SPARQL endpoint, kam metadata pro NKOD nahrává.   * Ke katalogizaci datových sad volí možnost provozovat SPARQL endpoint, kam metadata pro NKOD nahrává.
  
Řádek 509: Řádek 509:
  
   * Ministerstvo má možnost zřídit subdoménu (např. data.ministerstvo.cz) a na ní zprovoznit technologie PHP a MySQL, ale nemá zavedené vnitřní mechanizmy práce s daty a není schopno je zavést.   * Ministerstvo má možnost zřídit subdoménu (např. data.ministerstvo.cz) a na ní zprovoznit technologie PHP a MySQL, ale nemá zavedené vnitřní mechanizmy práce s daty a není schopno je zavést.
-  * Ke katalogizaci datových sad volí možnost provozovat vlastní lokální datový katalog postavený na technologii DKAN. Každopádně zajistí soulad s [[https://data.gov.cz/​otevřené-formální-normy/​rozhraní-katalogů-otevřených-dat/​|Otevřenou formální normou pro rozhraní katalogů otevřených dat]].+  * Ke katalogizaci datových sad volí možnost provozovat vlastní lokální datový katalog postavený na technologii DKAN. Každopádně zajistí soulad s [[https://ofn.gov.cz/​rozhraní-katalogů-otevřených-dat/​|Otevřenou formální normou pro rozhraní katalogů otevřených dat]].