cinnost:rozhodnuti-o-zpusobu-katalogizace-dat

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cinnost:rozhodnuti-o-zpusobu-katalogizace-dat [2020/11/24 13:41]
Michal Kubáň
cinnost:rozhodnuti-o-zpusobu-katalogizace-dat [2021/03/31 19:06]
Jakub Klímek
Řádek 459: Řádek 459:
 Zásadní vlastností otevřených dat je, že jsou veřejností snadno dohledatelná. Katalog otevřených dat je prostředek, který dohledatelnost významně usnadňuje. Je důležité, aby všechny datové sady poskytovatele byly katalogizovány v alespoň jednom datovém katalogu. Zásadní vlastností otevřených dat je, že jsou veřejností snadno dohledatelná. Katalog otevřených dat je prostředek, který dohledatelnost významně usnadňuje. Je důležité, aby všechny datové sady poskytovatele byly katalogizovány v alespoň jednom datovém katalogu.
  
-Povinná pro každého Poskytovatele dat je katalogizace v [[nastroj:narodni-katalog-otevrenych-dat|Národním katalogu otevřených dat (NKOD)]], který provozuje Ministerstvo vnitra České republiky.+Povinná pro každého Poskytovatele dat je katalogizace v Národním katalogu otevřených dat (NKOD), který provozuje Ministerstvo vnitra České republiky.
  
 Poskytovatel může na svých WWW stránkách provozovat svůj vlastní lokální katalog otevřených dat, ve kterém bude katalogizovat svoje datové sady. Pokud navíc lokální katalog splňuje technické parametry popsané v těchto standardech, nemusí poskytovatel předávat záznamy do NKOD ručně. Je možné zajistit automatickou synchronizaci obsahu lokálního katalogu s NKOD. Více [[standardy:zprovozneni-lokalniho-katalogu|zde]]. Poskytovatel může na svých WWW stránkách provozovat svůj vlastní lokální katalog otevřených dat, ve kterém bude katalogizovat svoje datové sady. Pokud navíc lokální katalog splňuje technické parametry popsané v těchto standardech, nemusí poskytovatel předávat záznamy do NKOD ručně. Je možné zajistit automatickou synchronizaci obsahu lokálního katalogu s NKOD. Více [[standardy:zprovozneni-lokalniho-katalogu|zde]].
Řádek 470: Řádek 470:
  
   * Pokud poskytujete jen malé množství datových sad (do 10), zvolte možnost katalogizovat datové sady přímo v Národním katalogu otevřených dat (NKOD).   * Pokud poskytujete jen malé množství datových sad (do 10), zvolte možnost katalogizovat datové sady přímo v Národním katalogu otevřených dat (NKOD).
-    * Postup [[nastroj:narodni-katalog-otevrenych-dat|katalogizace datové sady v Národním katalogu otevřených dat (NKOD)]].+    * Postup [[cinnost:sprava-katalogizacniho-zaznamu-v-nkod|katalogizace datové sady v Národním katalogu otevřených dat (NKOD)]].
   * Pokud poskytujete více datových sad, provozujte vlastní lokální katalog otevřených dat. Při volbě způsobu provozu lokálního katalogu postupujte následovně:   * Pokud poskytujete více datových sad, provozujte vlastní lokální katalog otevřených dat. Při volbě způsobu provozu lokálního katalogu postupujte následovně:
-    * Pokud jste schopni metadatové záznamy generovat podle standardu DCAT-AP a poskytovat je ve SPARQL endpointu či alespoň jako statické soubory obsahující DCAT-AP záznamy, toto je preferované řešení pro NKOD. Stačí dodržet [[https://ofn.gov.cz/rozhraní-katalogů-otevřených-dat/|Otevřenou formální normu pro rozhraní katalogů otevřených dat]]. V současnosti ale neexistuje hotové nasaditelné řešení, které by zajišťovalo i sběr metadat o datových sadách a management jejich záznamů. To je v této variantě ponecháno na poskytovateli+    * Pokud jste schopni metadatové záznamy generovat podle standardu DCAT-AP a poskytovat je ve SPARQL endpointu či alespoň jako statické soubory obsahující DCAT-AP záznamy, toto je preferované řešení pro NKOD. Stačí dodržet [[https://ofn.gov.cz/rozhraní-katalogů-otevřených-dat/|Otevřenou formální normu pro rozhraní katalogů otevřených dat]]. V současnosti ale neexistuje hotové nasaditelné řešení, které by zajišťovalo i sběr metadat o datových sadách a management jejich záznamů. To je v této variantě ponecháno na poskytovateli, který se může inspirovat například [[https://github.com/opendata-mvcr/lkod|referenční implementací LKOD]].
-    * Pokud varianta DCAT-AP není schůdnáa na svém serveru již provozujete nebo můžete provozovat technologie Linux, Python, Java, PostgreSQL a nebo chcete záznamy o datových sadách automaticky aktualizovat pomocí jiného software ⇒ Provozujte vlastní lokální katalog na zřízené doméně postavený na technologii CKAN +
-      * viz [[nastroj:zprovozneni-lokalniho-katalogu-na-bazi-ckan|Zprovoznění lokálního katalogu na bázi technologie CKAN]] +
-    * Na svém serveru již provozujete nebo můžete provozovat technologie PHP a MySQL a stačí vám spravovat záznamy o datových sadách ručně ⇒ Provozujte vlastní lokální katalog na zřízené doméně postavený na technologii DKAN. +
-      * viz [[nastroj:zprovozneni-lokalniho-katalogu-na-bazi-dkan|Zprovoznění lokálního katalogu na bázi technologie DKAN]] +
-    * Nemůžete nebo nechcete zasahovat do svých webových serverů, ale můžete si pořídit levný externí webhosting s podporou PHP a MySQL a stačí vám spravovat záznamy o datových sadách ručně => Provozujte vlastní lokální katalog na zřízené doméně na externím webhostingu na technologii DKAN. +
-      * viz [[nastroj:zprovozneni-lokalniho-katalogu-na-bazi-dkan|Zprovoznění lokálního katalogu na bázi technologie DKAN]]+
  
-<WRAP center round tip 60%> +Pokud budete provozovat vlastní lokální katalog otevřených dat, nemusíte navíc ručně katalogizovat jednotlivé datové sady v NKOD. 
-[[nastroj:zprovozneni-lokalniho-katalogu-na-bazi-ckan|Jak zprovoznit lokální katalog CKAN?]] +Postačí v NKOD svůj katalog zaregistrovat (viz [[cinnost:registrace-vlastniho-katalogu-v-nkod|Registrace vlastního katalogu v NKOD]]).
-</WRAP> +
- +
-<WRAP center round tip 60%> +
-[[nastroj:zprovozneni-lokalniho-katalogu-na-bazi-dkan|Jak zprovoznit lokální katalog DKAN?]] +
-</WRAP> +
- +
- +
-Pokud budete provozovat vlastní lokální katalog otevřených dat (na bázi technologií DKAN/CKAN), nemusíte navíc ručně katalogizovat jednotlivé datové sady v NKOD. Postačí v NKOD svůj katalog zaregistrovat (viz [[cinnost:registrace-vlastniho-katalogu-v-nkod|Registrace vlastního katalogu v NKOD]]).+
  
 Pro rozhodování můžete použít následující modelové situace: Pro rozhodování můžete použít následující modelové situace:
Řádek 505: Řádek 491:
   * Větší úřad již v rámci své činnosti s daty pracuje, není tedy problém v rámci datových procesů generovat i metadata pro NKOD dle [[https://ofn.gov.cz/rozhraní-katalogů-otevřených-dat/|Otevřené formální normy pro rozhraní katalogů otevřených dat]].   * Větší úřad již v rámci své činnosti s daty pracuje, není tedy problém v rámci datových procesů generovat i metadata pro NKOD dle [[https://ofn.gov.cz/rozhraní-katalogů-otevřených-dat/|Otevřené formální normy pro rozhraní katalogů otevřených dat]].
   * Ke katalogizaci datových sad volí možnost provozovat SPARQL endpoint, kam metadata pro NKOD nahrává.   * Ke katalogizaci datových sad volí možnost provozovat SPARQL endpoint, kam metadata pro NKOD nahrává.
- 
-===== Modelová situace 3: Ministerstvo bez zavedených procesů práce s daty ===== 
- 
-  * Ministerstvo má možnost zřídit subdoménu (např. data.ministerstvo.cz) a na ní zprovoznit technologie PHP a MySQL, ale nemá zavedené vnitřní mechanizmy práce s daty a není schopno je zavést. 
-  * Ke katalogizaci datových sad volí možnost provozovat vlastní lokální datový katalog postavený na technologii DKAN. Každopádně zajistí soulad s [[https://ofn.gov.cz/rozhraní-katalogů-otevřených-dat/|Otevřenou formální normou pro rozhraní katalogů otevřených dat]]. 
  
  • cinnost/rozhodnuti-o-zpusobu-katalogizace-dat.txt
  • Poslední úprava: 2021/03/31 19:06
  • autor: Jakub Klímek