cinnost:rozhodnuti-o-zpusobu-katalogizace-dat

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cinnost:rozhodnuti-o-zpusobu-katalogizace-dat [2017/07/10 10:24]
tomas.pecha
cinnost:rozhodnuti-o-zpusobu-katalogizace-dat [2021/03/31 19:06] (aktuální)
Jakub Klímek
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Rozhodnutí o způsobu katalogizace otevřených dat ====== ====== Rozhodnutí o způsobu katalogizace otevřených dat ======
- +//Ve zkratce: možnosti, jak zajistit dohledání publikovaných datových sad; zaevidování do Národního katalogu otevřených dat; výhody a nevýhody vytvoření lokálního katalogu.// 
-//Ve zkratce: popis možností jak zajistit dohledatelnost publikovaných datových sad; zaevidování do Národního katalogu otevřených dat; výhody a nevýhody vytvoření lokálního katalogu.// +<html> 
 +<div style="overflow: auto; width: 100%; text-align: left;"> 
 +<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" fill-opacity="1" color-rendering="auto" color-interpolation="auto" text-rendering="auto" stroke="black" stroke-linecap="square" width="662" stroke-miterlimit="10" shape-rendering="auto" stroke-opacity="1" fill="black" stroke-dasharray="none" font-weight="normal" stroke-width="1" height="644" font-family="'Dialog'" font-style="normal" stroke-linejoin="miter" font-size="12px" stroke-dashoffset="0" image-rendering="auto"> 
 +  <!--Generated by ySVG 2.5--> 
 +  <defs id="genericDefs"/> 
 +  <g> 
 +    <defs id="defs1"> 
 +      <linearGradient x1="305.3266" gradientUnits="userSpaceOnUse" x2="390.3266" y1="318.7199" y2="373.7199" id="linearGradient1" spreadMethod="reflect"> 
 +        <stop stop-opacity="0.902" stop-color="rgb(255,255,255)" offset="0%"/> 
 +        <stop stop-opacity="0.8" stop-color="rgb(212,212,212)" offset="100%"/> 
 +      </linearGradient> 
 +      <linearGradient x1="305.3266" gradientUnits="userSpaceOnUse" x2="390.3266" y1="403.7199" y2="458.7199" id="linearGradient2" spreadMethod="reflect"> 
 +        <stop stop-opacity="0.902" stop-color="rgb(255,255,255)" offset="0%"/> 
 +        <stop stop-opacity="0.8" stop-color="rgb(212,212,212)" offset="100%"/> 
 +      </linearGradient> 
 +      <linearGradient x1="351.7499" gradientUnits="userSpaceOnUse" x2="457.2499" y1="495.7199" y2="550.72" id="linearGradient3" spreadMethod="reflect"> 
 +        <stop stop-opacity="0.902" stop-color="rgb(255,255,255)" offset="0%"/> 
 +        <stop stop-opacity="0.8" stop-color="rgb(212,212,212)" offset="100%"/> 
 +      </linearGradient> 
 +      <linearGradient x1="401.2499" gradientUnits="userSpaceOnUse" x2="500.2499" y1="403.7199" y2="458.7199" id="linearGradient4" spreadMethod="reflect"> 
 +        <stop stop-opacity="0.902" stop-color="rgb(255,255,255)" offset="0%"/> 
 +        <stop stop-opacity="0.8" stop-color="rgb(212,212,212)" offset="100%"/> 
 +      </linearGradient> 
 +      <linearGradient x1="525.1732" gradientUnits="userSpaceOnUse" x2="610.1732" y1="403.7199" y2="458.7199" id="linearGradient5" spreadMethod="reflect"> 
 +        <stop stop-opacity="0.902" stop-color="rgb(255,255,255)" offset="0%"/> 
 +        <stop stop-opacity="0.8" stop-color="rgb(212,212,212)" offset="100%"/> 
 +      </linearGradient> 
 +      <linearGradient x1="640.1732" gradientUnits="userSpaceOnUse" x2="725.1732" y1="403.7199" y2="458.7199" id="linearGradient6" spreadMethod="reflect"> 
 +        <stop stop-opacity="0.902" stop-color="rgb(255,255,255)" offset="0%"/> 
 +        <stop stop-opacity="0.8" stop-color="rgb(212,212,212)" offset="100%"/> 
 +      </linearGradient> 
 +      <linearGradient x1="640.1732" gradientUnits="userSpaceOnUse" x2="725.1732" y1="495.7199" y2="550.72" id="linearGradient7" spreadMethod="reflect"> 
 +        <stop stop-opacity="0.902" stop-color="rgb(255,255,255)" offset="0%"/> 
 +        <stop stop-opacity="0.8" stop-color="rgb(212,212,212)" offset="100%"/> 
 +      </linearGradient> 
 +      <linearGradient x1="448.2499" gradientUnits="userSpaceOnUse" x2="533.2499" y1="667.72" y2="722.72" id="linearGradient8" spreadMethod="reflect"> 
 +        <stop stop-opacity="0.902" stop-color="rgb(255,255,255)" offset="0%"/> 
 +        <stop stop-opacity="0.8" stop-color="rgb(212,212,212)" offset="100%"/> 
 +      </linearGradient> 
 +      <linearGradient x1="525.1732" gradientUnits="userSpaceOnUse" x2="610.1732" y1="495.7199" y2="550.72" id="linearGradient9" spreadMethod="reflect"> 
 +        <stop stop-opacity="0.902" stop-color="rgb(255,255,255)" offset="0%"/> 
 +        <stop stop-opacity="0.8" stop-color="rgb(212,212,212)" offset="100%"/> 
 +      </linearGradient> 
 +      <linearGradient x1="711.4814" gradientUnits="userSpaceOnUse" x2="873.7116" y1="587.72" y2="642.72" id="linearGradient10" spreadMethod="reflect"> 
 +        <stop stop-opacity="0.902" stop-color="rgb(255,255,255)" offset="0%"/> 
 +        <stop stop-opacity="0.8" stop-color="rgb(212,212,212)" offset="100%"/> 
 +      </linearGradient> 
 +      <linearGradient x1="514.9232" gradientUnits="userSpaceOnUse" x2="620.4232" y1="867.72" y2="922.72" id="linearGradient11" spreadMethod="reflect"> 
 +        <stop stop-opacity="0.902" stop-color="rgb(255,255,255)" offset="0%"/> 
 +        <stop stop-opacity="0.8" stop-color="rgb(212,212,212)" offset="100%"/> 
 +      </linearGradient> 
 +      <linearGradient x1="750.0965" gradientUnits="userSpaceOnUse" x2="835.0965" y1="495.7199" y2="550.72" id="linearGradient12" spreadMethod="reflect"> 
 +        <stop stop-opacity="0.902" stop-color="rgb(255,255,255)" offset="0%"/> 
 +        <stop stop-opacity="0.8" stop-color="rgb(212,212,212)" offset="100%"/> 
 +      </linearGradient> 
 +      <linearGradient x1="629.9232" gradientUnits="userSpaceOnUse" x2="784.4232" y1="867.72" y2="922.72" id="linearGradient13" spreadMethod="reflect"> 
 +        <stop stop-opacity="0.902" stop-color="rgb(255,255,255)" offset="0%"/> 
 +        <stop stop-opacity="0.8" stop-color="rgb(212,212,212)" offset="100%"/> 
 +      </linearGradient> 
 +      <clipPath clipPathUnits="userSpaceOnUse" id="clipPath1"> 
 +        <path d="M0 0 L662 0 L662 644 L0 644 L0 0 Z"/> 
 +      </clipPath> 
 +      <clipPath clipPathUnits="userSpaceOnUse" id="clipPath2"> 
 +        <path d="M225 298 L887 298 L887 942 L225 942 L225 298 Z"/> 
 +      </clipPath> 
 +    </defs> 
 +    <g fill="white" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="translate(-225,-298)" stroke="white"> 
 +      <rect x="225" width="662" height="644" y="298" clip-path="url(#clipPath2)" stroke="none"/> 
 +    </g> 
 +    <g id="y.node.0"> 
 +      <g fill="rgb(255,242,188)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke="rgb(255,242,188)"> 
 +        <path d="M225.5 298.7199 L225.5 941.4399 L255.5 941.4399 L255.5 298.7199 Z" stroke="none"/> 
 +        <rect x="255.5" width="631.2248" height="642.7199" y="298.7199" stroke="none"/> 
 +        <rect fill="white" x="255.5" width="631.2248" height="642.7199" y="298.7199" stroke="none"/> 
 +      </g> 
 +      <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke-linecap="butt"> 
 +        <rect fill="none" x="225.5" width="661.2248" height="642.7199" y="298.7199"/> 
 +      </g> 
 +      <g> 
 +        <g font-size="15px" stroke-linecap="butt" transform="matrix(-0,-1,1,-0,4.5,379.1104)" text-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" shape-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45"> 
 +          <text x="2" xml:space="preserve" y="17.0806" stroke="none">Poskytovatel dat</text> 
 +        </g> 
 +      </g> 
 +      <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke-linecap="butt"> 
 +        <rect fill="none" x="255.5" width="631.2248" height="642.7199" y="298.7199"/> 
 +        <rect fill="none" x="255.5" width="631.2248" height="181.75" y="298.7199"/> 
 +        <rect fill="none" x="255.5" width="631.2248" height="174.25" y="480.4699"/> 
 +        <rect fill="none" x="255.5" width="631.2248" height="86.5" y="654.7199"/> 
 +        <rect fill="none" x="255.5" width="631.2248" height="109" y="741.2199"/> 
 +        <rect fill="none" x="255.5" width="631.2248" height="91.2199" y="850.2199"/> 
 +      </g> 
 +      <g> 
 +        <g font-size="15px" stroke-linecap="butt" transform="matrix(-0,-1,1,-0,4.5,379.1104)" text-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" shape-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45"> 
 +          <text x="2" xml:space="preserve" y="17.0806" stroke="none">Poskytovatel dat</text> 
 +        </g> 
 +      </g> 
 +    </g> 
 +    <g id="y.edge.0"> 
 +      <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke-linecap="butt"> 
 +        <path fill="none" d="M347.8266 373.737 L347.8266 392.7415"/> 
 +        <path d="M347.8266 403.7415 L353.8266 391.7415 L341.8266 391.7415 Z" stroke="none"/> 
 +      </g> 
 +    </g> 
 +    <g id="y.edge.1"> 
 +      <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke-linecap="butt"> 
 +        <path fill="none" d="M364.776 458.7346 L381.7975 486.3662"/> 
 +        <path d="M387.5668 495.7318 L386.3815 482.3678 L376.1645 488.6617 Z" stroke="none"/> 
 +      </g> 
 +    </g> 
 +    <g id="y.edge.2"> 
 +      <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke-linecap="butt"> 
 +        <path fill="none" d="M418.332 495.7053 L431.9904 468.5361"/> 
 +        <path d="M436.9312 458.7081 L426.1806 466.7346 L436.902 472.1245 Z" stroke="none"/> 
 +      </g> 
 +    </g> 
 +    <g id="y.edge.3"> 
 +      <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke-linecap="butt"> 
 +        <path fill="none" d="M500.2768 431.2199 L514.1884 431.2199"/> 
 +        <path d="M525.1884 431.2199 L513.1884 425.2199 L513.1884 437.2199 Z" stroke="none"/> 
 +      </g> 
 +    </g> 
 +    <g id="y.edge.5"/> 
 +    <g id="y.edge.4"> 
 +      <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke-linecap="butt"> 
 +        <path fill="none" d="M682.6732 458.757 L682.6732 484.7414"/> 
 +        <path d="M682.6732 495.7414 L688.6732 483.7414 L676.6732 483.7414 Z" stroke="none"/> 
 +      </g> 
 +    </g> 
 +    <g id="y.edge.6"> 
 +      <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke-linecap="butt"> 
 +        <path fill="none" d="M567.6732 458.757 L567.6732 484.7414"/> 
 +        <path d="M567.6732 495.7414 L573.6732 483.7414 L561.6732 483.7414 Z" stroke="none"/> 
 +      </g> 
 +    </g> 
 +    <g id="y.edge.7"> 
 +      <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke-linecap="butt"> 
 +        <path fill="none" d="M602.0665 495.7053 L639.7038 465.5955"/> 
 +        <path d="M648.2933 458.7238 L635.1747 461.5349 L642.6711 470.9054 Z" stroke="none"/> 
 +      </g> 
 +    </g> 
 +    <g id="y.edge.10"> 
 +      <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke-linecap="butt"> 
 +        <path fill="none" d="M555.3723 550.7249 L507.531 657.6975"/> 
 +        <path d="M503.0402 667.7391 L513.4164 659.2342 L502.462 654.3351 Z" stroke="none"/> 
 +      </g> 
 +    </g> 
 +    <g id="y.edge.11"> 
 +      <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke-linecap="butt"> 
 +        <path fill="none" d="M567.6732 550.6931 L567.6732 856.757"/> 
 +        <path d="M567.6732 867.757 L573.6732 855.757 L561.6732 855.757 Z" stroke="none"/> 
 +      </g> 
 +    </g> 
 +    <g id="y.edge.9"> 
 +      <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke-linecap="butt"> 
 +        <path fill="none" d="M725.1558 523.22 L739.0838 523.22"/> 
 +        <path d="M750.0838 523.22 L738.0838 517.22 L738.0838 529.22 Z" stroke="none"/> 
 +      </g> 
 +    </g> 
 +    <g id="y.edge.8"> 
 +      <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke-linecap="butt"> 
 +        <path fill="none" d="M792.5965 550.7571 L792.5965 576.7414"/> 
 +        <path d="M792.5965 587.7414 L798.5965 575.7414 L786.5965 575.7414 Z" stroke="none"/> 
 +      </g> 
 +    </g> 
 +    <g id="y.edge.12"> 
 +      <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke-linecap="butt"> 
 +        <path fill="none" d="M682.6732 550.6803 L682.6732 856.7231"/> 
 +        <path d="M682.6732 867.7231 L688.6732 855.7231 L676.6732 855.7231 Z" stroke="none"/> 
 +      </g> 
 +    </g> 
 +    <g id="y.node.1"> 
 +      <a  xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/cinnost:rozhodnuti-o-otevirani-dat"
 +        <g fill="url(#linearGradient1)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke="url(#linearGradient1)"> 
 +          <rect x="305.3266" y="318.7199" width="85" rx="4" ry="4" height="55" stroke="none"/> 
 +        </g> 
 +        <g stroke-linecap="butt" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" fill="rgb(18,62,162)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" stroke="rgb(18,62,162)" stroke-miterlimit="1.45"> 
 +          <rect x="305.3266" y="318.7199" fill="none" width="85" rx="4" ry="4" height="55"/> 
 +        </g> 
 +        <g> 
 +          <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke-linecap="butt"> 
 +            <text x="310.4673" xml:space="preserve" y="343.5832" stroke="none">Rozhodnutí o </text> 
 +            <text x="314.4721" xml:space="preserve" y="358.2844" stroke="none">otevírání dat</text> 
 +          </g> 
 +        </g> 
 +      </a> 
 +    </g> 
 +    <g id="y.node.2"> 
 +      <a  xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/cinnost:obsazeni-role-koordinatora"
 +        <g fill="url(#linearGradient2)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke="url(#linearGradient2)"> 
 +          <rect x="305.3266" y="403.7199" width="85" rx="4" ry="4" height="55" stroke="none"/> 
 +        </g> 
 +        <g stroke-linecap="butt" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" fill="rgb(18,62,162)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" stroke="rgb(18,62,162)" stroke-miterlimit="1.45"> 
 +          <rect x="305.3266" y="403.7199" fill="none" width="85" rx="4" ry="4" height="55"/> 
 +        </g> 
 +        <g> 
 +          <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke-linecap="butt"> 
 +            <text x="308.8061" xml:space="preserve" y="421.2326" stroke="none">Obsazení role </text> 
 +            <text x="311.8032" xml:space="preserve" y="435.9338" stroke="none">Koordinátora </text> 
 +            <text x="314.4721" xml:space="preserve" y="450.635" stroke="none">otevírání dat</text> 
 +          </g> 
 +        </g> 
 +      </a> 
 +    </g> 
 +    <g id="y.node.3"> 
 +      <a  xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/cinnost:priprava-interni-legislativy"
 +        <g fill="url(#linearGradient3)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke="url(#linearGradient3)"> 
 +          <rect x="351.7499" y="495.7199" width="105.5" rx="4" ry="4" height="55" stroke="none"/> 
 +        </g> 
 +        <g stroke-linecap="butt" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" fill="rgb(18,62,162)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" stroke-dasharray="6,2" stroke="rgb(18,62,162)" stroke-miterlimit="1.45"> 
 +          <rect x="351.7499" y="495.7199" fill="none" width="105.5" rx="4" ry="4" height="55"/> 
 +        </g> 
 +        <g> 
 +          <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke-linecap="butt"> 
 +            <text x="380.1571" xml:space="preserve" y="520.5833" stroke="none">Příprava </text> 
 +            <text x="360.1474" xml:space="preserve" y="535.2844" stroke="none">interní legislativy</text> 
 +          </g> 
 +        </g> 
 +      </a> 
 +    </g> 
 +    <g id="y.node.4"> 
 +      <a  xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/cinnost:schvaleni-interni-legislativy"
 +        <g fill="url(#linearGradient4)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke="url(#linearGradient4)"> 
 +          <rect x="401.2499" y="403.7199" width="99" rx="4" ry="4" height="55" stroke="none"/> 
 +        </g> 
 +        <g stroke-linecap="butt" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" fill="rgb(18,62,162)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" stroke-dasharray="6,2" stroke="rgb(18,62,162)" stroke-miterlimit="1.45"> 
 +          <rect x="401.2499" y="403.7199" fill="none" width="99" rx="4" ry="4" height="55"/> 
 +        </g> 
 +        <g> 
 +          <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke-linecap="butt"> 
 +            <text x="422.7333" xml:space="preserve" y="428.5832" stroke="none">Schválení </text> 
 +            <text x="406.3974" xml:space="preserve" y="443.2844" stroke="none">interní legislativy</text> 
 +          </g> 
 +        </g> 
 +      </a> 
 +    </g> 
 +    <g id="y.node.5"> 
 +      <a  xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/cinnost:obsazeni-dalsich-roli"
 +        <g fill="url(#linearGradient5)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke="url(#linearGradient5)"> 
 +          <rect x="525.1732" y="403.7199" width="85" rx="4" ry="4" height="55" stroke="none"/> 
 +        </g> 
 +        <g stroke-linecap="butt" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" fill="rgb(18,62,162)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" stroke="rgb(18,62,162)" stroke-miterlimit="1.45"> 
 +          <rect x="525.1732" y="403.7199" fill="none" width="85" rx="4" ry="4" height="55"/> 
 +        </g> 
 +        <g> 
 +          <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke-linecap="butt"> 
 +            <text x="540.3246" xml:space="preserve" y="428.5832" stroke="none">Obsazení </text> 
 +            <text x="538.6605" xml:space="preserve" y="443.2844" stroke="none">dalších rolí</text> 
 +          </g> 
 +        </g> 
 +      </a> 
 +    </g> 
 +    <g id="y.node.6"> 
 +      <a  xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/cinnost:schvaleni-publikacniho-planu"
 +        <g fill="url(#linearGradient6)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke="url(#linearGradient6)"> 
 +          <rect x="640.1732" y="403.7199" width="85" rx="4" ry="4" height="55" stroke="none"/> 
 +        </g> 
 +        <g stroke-linecap="butt" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" fill="rgb(18,62,162)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" stroke="rgb(18,62,162)" stroke-miterlimit="1.45"> 
 +          <rect x="640.1732" y="403.7199" fill="none" width="85" rx="4" ry="4" height="55"/> 
 +        </g> 
 +        <g> 
 +          <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke-linecap="butt"> 
 +            <text x="654.6566" xml:space="preserve" y="421.2326" stroke="none">Schválení </text> 
 +            <text x="647.3148" xml:space="preserve" y="435.9338" stroke="none">publikačního </text> 
 +            <text x="667.9926" xml:space="preserve" y="450.635" stroke="none">plánu</text> 
 +          </g> 
 +        </g> 
 +      </a> 
 +    </g> 
 +    <g id="y.node.7"> 
 +      <g> 
 +        <g fill="url(#linearGradient7)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke="url(#linearGradient7)"> 
 +          <rect x="640.1732" y="495.7199" width="85" rx="4" ry="4" height="55" stroke="none"/> 
 +        </g> 
 +        <g stroke-linecap="butt" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" stroke-width="3" stroke="rgb(242,62,18)" stroke-miterlimit="1.45"> 
 +          <rect x="640.1732" y="495.7199" fill="none" width="85" rx="4" ry="4" height="55"/> 
 +        </g> 
 +        <g> 
 +          <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke-linecap="butt"> 
 +            <text x="645.3138" xml:space="preserve" y="513.2327" stroke="none">Rozhodnutí o </text> 
 +            <text x="658.3217" xml:space="preserve" y="527.9338" stroke="none">způsobu </text> 
 +            <text x="649.3187" xml:space="preserve" y="542.635" stroke="none">katalogizace</text> 
 +          </g> 
 +        </g> 
 +      </g> 
 +    </g> 
 +    <g id="y.node.8"> 
 +      <a  xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/cinnost:navrh-datovych-sad-ke-zverejneni"
 +        <g fill="url(#linearGradient8)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke="url(#linearGradient8)"> 
 +          <rect x="448.2499" y="667.7199" width="85" rx="4" ry="4" height="55" stroke="none"/> 
 +        </g> 
 +        <g stroke-linecap="butt" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" fill="rgb(18,62,162)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" stroke="rgb(18,62,162)" stroke-miterlimit="1.45"> 
 +          <rect x="448.2499" y="667.7199" fill="none" width="85" rx="4" ry="4" height="55"/> 
 +        </g> 
 +        <g> 
 +          <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke-linecap="butt"> 
 +            <text x="473.078" xml:space="preserve" y="685.2327" stroke="none">Návrh </text> 
 +            <text x="453.7274" xml:space="preserve" y="699.9338" stroke="none">datových sad </text> 
 +            <text x="455.0634" xml:space="preserve" y="714.635" stroke="none">ke zveřejnění</text> 
 +          </g> 
 +        </g> 
 +      </a> 
 +    </g> 
 +    <g id="y.node.9"> 
 +      <a  xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/cinnost:priprava-publikacniho-planu"
 +        <g fill="url(#linearGradient9)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke="url(#linearGradient9)"> 
 +          <rect x="525.1732" y="495.7199" width="85" rx="4" ry="4" height="55" stroke="none"/> 
 +        </g> 
 +        <g stroke-linecap="butt" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" fill="rgb(18,62,162)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" stroke="rgb(18,62,162)" stroke-miterlimit="1.45"> 
 +          <rect x="525.1732" y="495.7199" fill="none" width="85" rx="4" ry="4" height="55"/> 
 +        </g> 
 +        <g> 
 +          <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke-linecap="butt"> 
 +            <text x="543.3304" xml:space="preserve" y="513.2327" stroke="none">Příprava </text> 
 +            <text x="532.3148" xml:space="preserve" y="527.9338" stroke="none">publikačního </text> 
 +            <text x="552.9926" xml:space="preserve" y="542.635" stroke="none">plánu</text> 
 +          </g> 
 +        </g> 
 +      </a> 
 +    </g> 
 +    <g id="y.node.10"> 
 +      <a  xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/cinnost:vyhodnoceni-plneni-publikacniho-planu-a-informovani-vedeni"
 +        <g fill="url(#linearGradient10)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke="url(#linearGradient10)"> 
 +          <rect x="711.4814" y="587.7199" width="162.2302" rx="4" ry="4" height="55" stroke="none"/> 
 +        </g> 
 +        <g stroke-linecap="butt" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" fill="rgb(18,62,162)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" stroke="rgb(18,62,162)" stroke-miterlimit="1.45"> 
 +          <rect x="711.4814" y="587.7199" fill="none" width="162.2302" rx="4" ry="4" height="55"/> 
 +        </g> 
 +        <g> 
 +          <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke-linecap="butt"> 
 +            <text x="720.8865" xml:space="preserve" y="605.2327" stroke="none">Periodické vyhodnocování </text> 
 +            <text x="722.8758" xml:space="preserve" y="619.9338" stroke="none">plnění publikačního plánu </text> 
 +            <text x="736.5633" xml:space="preserve" y="634.635" stroke="none">a informování vedení</text> 
 +          </g> 
 +        </g> 
 +      </a> 
 +    </g> 
 +    <g id="y.node.11"> 
 +      <a  xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/cinnost:spoluprace-na-navrhu-datovych-sad"
 +        <g fill="url(#linearGradient11)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke="url(#linearGradient11)"> 
 +          <rect x="514.9232" y="867.7199" width="105.5" rx="4" ry="4" height="55" stroke="none"/> 
 +        </g> 
 +        <g stroke-linecap="butt" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" fill="rgb(18,62,162)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" stroke="rgb(18,62,162)" stroke-miterlimit="1.45"> 
 +          <rect x="514.9232" y="867.7199" fill="none" width="105.5" rx="4" ry="4" height="55"/> 
 +        </g> 
 +        <g> 
 +          <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke-linecap="butt"> 
 +            <text x="527.3109" xml:space="preserve" y="885.2327" stroke="none">Spolupráce na </text> 
 +            <text x="521.9789" xml:space="preserve" y="899.9338" stroke="none">návrhu datových </text> 
 +            <text x="528.3187" xml:space="preserve" y="914.635" stroke="none">sad k publikaci</text> 
 +          </g> 
 +        </g> 
 +      </a> 
 +    </g> 
 +    <g id="y.node.12"> 
 +      <a  xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/cinnost:zverejneni-publikacniho-planu"
 +        <g fill="url(#linearGradient12)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke="url(#linearGradient12)"> 
 +          <rect x="750.0965" y="495.7199" width="85" rx="4" ry="4" height="55" stroke="none"/> 
 +        </g> 
 +        <g stroke-linecap="butt" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" fill="rgb(18,62,162)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" stroke-dasharray="6,2" stroke="rgb(18,62,162)" stroke-miterlimit="1.45"> 
 +          <rect x="750.0965" y="495.7199" fill="none" width="85" rx="4" ry="4" height="55"/> 
 +        </g> 
 +        <g> 
 +          <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke-linecap="butt"> 
 +            <text x="762.5818" xml:space="preserve" y="513.2327" stroke="none">Zveřejnění </text> 
 +            <text x="757.2381" xml:space="preserve" y="527.9338" stroke="none">publikačního </text> 
 +            <text x="777.9158" xml:space="preserve" y="542.635" stroke="none">plánu</text> 
 +          </g> 
 +        </g> 
 +      </a> 
 +    </g> 
 +    <g id="y.node.13"> 
 +      <a  xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/cinnost:spoluprace-na-urceni-zpusobu-katalogizace"
 +        <g fill="url(#linearGradient13)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke="url(#linearGradient13)"> 
 +          <rect x="629.9232" y="867.7199" width="154.5" rx="4" ry="4" height="55" stroke="none"/> 
 +        </g> 
 +        <g stroke-linecap="butt" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" fill="rgb(18,62,162)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" stroke="rgb(18,62,162)" stroke-miterlimit="1.45"> 
 +          <rect x="629.9232" y="867.7199" fill="none" width="154.5" rx="4" ry="4" height="55"/> 
 +        </g> 
 +        <g> 
 +          <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke-linecap="butt"> 
 +            <text x="638.809" xml:space="preserve" y="885.2327" stroke="none">Spolupráce IT specialisty </text> 
 +            <text x="656.1381" xml:space="preserve" y="899.9338" stroke="none">na určení způsobu </text> 
 +            <text x="636.7963" xml:space="preserve" y="914.635" stroke="none">katalogizace datových sad</text> 
 +          </g> 
 +        </g> 
 +      </a> 
 +    </g> 
 +    <g id="y.node.14"> 
 +      <a  xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/role:vedeni-poskytovatele-dat"
 +        <g fill="white" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke="white"> 
 +          <rect x="259.88" width="30" height="172.35" y="302.5449" stroke="none"/> 
 +        </g> 
 +        <g> 
 +          <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(-0,-1,1,-0,33.1788,139.4162)" stroke-linecap="butt"> 
 +            <text x="29.6797" xml:space="preserve" y="14.0645" stroke="none">Vedení</text> 
 +            <text x="2" xml:space="preserve" y="28.7656" stroke="none">poskytovatele dat</text> 
 +          </g> 
 +        </g> 
 +      </a> 
 +    </g> 
 +    <g id="y.node.15"> 
 +      <a  xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/role:koordinator-otevirani-dat"
 +        <g fill="white" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke="white"> 
 +          <rect x="259.88" width="30" height="105.75" y="514.7199" stroke="none"/> 
 +        </g> 
 +        <g> 
 +          <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(-0,-1,1,-0,33.1788,304.9494)" stroke-linecap="butt"> 
 +            <text x="4.335" xml:space="preserve" y="14.0645" stroke="none">Koordinátor</text> 
 +            <text x="2" xml:space="preserve" y="28.7656" stroke="none">otevírání dat</text> 
 +          </g> 
 +        </g> 
 +      </a> 
 +    </g> 
 +    <g id="y.node.16"> 
 +      <a  xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/role:kurator-dat"
 +        <g fill="white" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke="white"> 
 +          <rect x="259.88" width="30" height="59.5949" y="667.6725" stroke="none"/> 
 +        </g> 
 +        <g> 
 +          <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(-0,-1,1,-0,33.1788,421.1457)" stroke-linecap="butt"> 
 +            <text x="2" xml:space="preserve" y="14.0645" stroke="none">Kurátor</text> 
 +            <text x="13.335" xml:space="preserve" y="28.7656" stroke="none">dat</text> 
 +          </g> 
 +        </g> 
 +      </a> 
 +    </g> 
 +    <g id="y.node.17"> 
 +      <a  xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/role:spravce-katalogu-otevrenych-dat"
 +        <g fill="white" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke="white"> 
 +          <rect x="259.88" width="30" height="98.1551" y="746.6424" stroke="none"/> 
 +        </g> 
 +        <g> 
 +          <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(-0,-1,1,-0,33.1788,546.0822)" stroke-linecap="butt"> 
 +            <text x="2" xml:space="preserve" y="14.0645" stroke="none">Správce katalogu</text> 
 +            <text x="9.0049" xml:space="preserve" y="28.7656" stroke="none">otevřených dat</text> 
 +          </g> 
 +        </g> 
 +      </a> 
 +    </g> 
 +    <g id="y.node.18"> 
 +      <a  xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/role:it-specialista"
 +        <g fill="white" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke="white"> 
 +          <rect x="259.88" width="30" height="84.75" y="851.9549" stroke="none"/> 
 +        </g> 
 +        <g> 
 +          <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(-0,-1,1,-0,40.5294,633.3426)" stroke-linecap="butt"> 
 +            <text x="2" xml:space="preserve" y="14.0645" stroke="none">IT specialista</text> 
 +          </g> 
 +        </g> 
 +      </a> 
 +    </g> 
 +  </g> 
 +</svg> 
 +</div> 
 +</html>
  
 Zásadní vlastností otevřených dat je, že jsou veřejností snadno dohledatelná. Katalog otevřených dat je prostředek, který dohledatelnost významně usnadňuje. Je důležité, aby všechny datové sady poskytovatele byly katalogizovány v alespoň jednom datovém katalogu. Zásadní vlastností otevřených dat je, že jsou veřejností snadno dohledatelná. Katalog otevřených dat je prostředek, který dohledatelnost významně usnadňuje. Je důležité, aby všechny datové sady poskytovatele byly katalogizovány v alespoň jednom datovém katalogu.
  
-Povinná pro každého Poskytovatele dat je katalogizace v [[nastroj:narodni-katalog-otevrenych-dat|Národním katalogu otevřených dat (NKOD)]], který provozuje Ministerstvo vnitra České republiky na Portálu veřejné správy (PVS).+Povinná pro každého Poskytovatele dat je katalogizace v Národním katalogu otevřených dat (NKOD), který provozuje Ministerstvo vnitra České republiky.
  
-Poskytovatel může dále zvolit některou z následujících možností: +Poskytovatel může na svých WWW stránkách provozovat svůj vlastní lokální katalog otevřených dat, ve kterém bude katalogizovat svoje datové sady. Pokud navíc lokální katalog splňuje technické parametry popsané v těchto standardech, nemusí poskytovatel předávat záznamy do NKOD ručně. Je možné zajistit automatickou synchronizaci obsahu lokálního katalogu s NKOD. Více [[standardy:zprovozneni-lokalniho-katalogu|zde]].
- +
-  * Lokální katalog otevřených dat: Poskytovatel může na svých WWW stránkách provozovat svůj vlastní lokální katalog, ve kterém bude katalogizovat svoje datové sady. Pokud navíc lokální katalog splňuje technické parametry popsané v těchto standardech, nemusí poskytovatel předávat záznamy do NKOD ručně. Je možné zajistit automatickou synchronizaci obsahu lokálního katalogu s NKOD. Více [[standardy:zprovozneni-lokalniho-katalogu|zde]]. +
-  * Katalog otevřených dat jako služba: Existují katalogy otevřených dat, které nabízejí poskytovatelům možnost katalogizovat jejich datové sady. Služby bývají poskytovány zdarma. Takovou službou je např. [[nastroj:datahub-io|Datahub.io]].+
  
 <WRAP center round tip 60%> <WRAP center round tip 60%>
Řádek 17: Řádek 467:
 </WRAP> </WRAP>
  
-Při rozhodování o způsobu katalogizace doporučujeme spolupracovat s IT specialistou a postupovat podle následujících kritérií: +Při rozhodování o způsobu katalogizace doporučujeme spolupracovat s IT specialistou a postupovat podle [[https://ofn.gov.cz/rozhraní-katalogů-otevřených-dat/|Otevřené formální normy pro rozhraní katalogů otevřených dat]] a podle následujících kritérií:
- +
-  * Pokud nechcete provozovat žádnou vlastní technologii pro katalogizaci datových otevřených datových sad, zvolte možnost katalogizovat datové sady přímo v Národním katalogu otevřených dat (NKOD). +
-    * Postup [[nastroj:narodni-katalog-otevrenych-dat|katalogizace datové sady v Národním katalogu otevřených dat (NKOD)]]. +
-  * Pokud Vám nepostačuje způsob katalogizace pouze v NKOD, můžete provozovat vlastní lokální katalog otevřených dat. Při volbě způsobu provozu lokálního katalogu postupujte následovně: +
-    * Na svém serveru již provozujete nebo můžete provozovat technologie Linux, Python, Java, PostgreSQL a nebo chcete záznamy o datových sadách automaticky aktualizovat pomocí jiného software ⇒ Provozujte vlastní lokální katalog na zřízené doméně postavený na technologii CKAN +
-      * viz [[nastroj:zprovozneni-lokalniho-katalogu-na-bazi-ckan|Zprovoznění lokálního katalogu na bázi technologie CKAN]] +
-    * Na svém serveru již provozujete nebo můžete provozovat technologie PHP MySQL a stačí vám spravovat záznamy o datových sadách ručně ⇒ Provozujte vlastní lokální katalog na zřízené doméně postavený na technologii DKAN. +
-      * viz [[nastroj:zprovozneni-lokalniho-katalogu-na-bazi-dkan|Zprovoznění lokálního katalogu na bázi technologie DKAN]] +
-    * Nemůžete nebo nechcete zasahovat do svých webových serverů, ale můžete si pořídit levný externí webhosting s podporou PHP a MySQL a stačí vám spravovat záznamy o datových sadách ručně => Provozujte vlastní lokální katalog na zřízené doméně na externím webhostingu na technologii DKAN. +
-      * viz [[nastroj:zprovozneni-lokalniho-katalogu-na-bazi-dkan|Zprovoznění lokálního katalogu na bázi technologie DKAN]] +
-    * Alternativou k vlastnímu lokálnímu katalogu je využití některé z volně dostupných služeb pro katalogizaci datových sad, např. [[nastroj:datahub-io|Datahub.io]]. +
-      * Je však nutné upozornit, že služby jako [[nastroj:datahub-io|Datahub.io]] podporují pouze omezenou strukturu katalogizačního záznamu. Důležitá metadata o svých datových sadách tak nebudete mít možnost vyplnit. +
-    /** Pokud jste zvolili CKAN, můžete zvolit i jeho rozšíření [[http://opendatanode.org/|Open Data Node (ODN)]], které umožňuje vést kromě veřejného katalogu také interní katalog datových sad v rámci organizace a lze jej použít i na automatizaci přípravy datových sad.*/ +
- +
-<WRAP center round tip 60%> +
-[[nastroj:zprovozneni-lokalniho-katalogu-na-bazi-ckan|Jak zprovoznit lokální katalog CKAN?]] +
-</WRAP> +
- +
-<WRAP center round tip 60%> +
-[[nastroj:zprovozneni-lokalniho-katalogu-na-bazi-dkan|Jak zprovoznit lokální katalog DKAN?]] +
-</WRAP>+
  
 +  * Pokud poskytujete jen malé množství datových sad (do 10), zvolte možnost katalogizovat datové sady přímo v Národním katalogu otevřených dat (NKOD).
 +    * Postup [[cinnost:sprava-katalogizacniho-zaznamu-v-nkod|katalogizace datové sady v Národním katalogu otevřených dat (NKOD)]].
 +  * Pokud poskytujete více datových sad, provozujte vlastní lokální katalog otevřených dat. Při volbě způsobu provozu lokálního katalogu postupujte následovně:
 +    * Pokud jste schopni metadatové záznamy generovat podle standardu DCAT-AP a poskytovat je ve SPARQL endpointu či alespoň jako statické soubory obsahující DCAT-AP záznamy, toto je preferované řešení pro NKOD. Stačí dodržet [[https://ofn.gov.cz/rozhraní-katalogů-otevřených-dat/|Otevřenou formální normu pro rozhraní katalogů otevřených dat]]. V současnosti ale neexistuje hotové nasaditelné řešení, které by zajišťovalo i sběr metadat o datových sadách a management jejich záznamů. To je v této variantě ponecháno na poskytovateli, který se může inspirovat například [[https://github.com/opendata-mvcr/lkod|referenční implementací LKOD]].
  
-Pokud budete provozovat vlastní lokální katalog otevřených dat (na bázi technologií DKAN/CKAN) nebo využíváte ke katalogizaci službu DataHub.io či podobnou, nemusíte navíc ručně katalogizovat jednotlivé datové sady v NKOD. Postačí v NKOD svůj katalog zaregistrovat (viz [[cinnost:registrace-vlastniho-katalogu-v-nkod|Registrace vlastního katalogu v NKOD]]).+Pokud budete provozovat vlastní lokální katalog otevřených dat, nemusíte navíc ručně katalogizovat jednotlivé datové sady v NKOD. 
 +Postačí v NKOD svůj katalog zaregistrovat (viz [[cinnost:registrace-vlastniho-katalogu-v-nkod|Registrace vlastního katalogu v NKOD]]).
  
 Pro rozhodování můžete použít následující modelové situace: Pro rozhodování můžete použít následující modelové situace:
Řádek 53: Řádek 487:
   * Ke katalogizaci datových sad volí možnost katalogizovat datové sady pomocí NKOD.   * Ke katalogizaci datových sad volí možnost katalogizovat datové sady pomocí NKOD.
  
-===== Modelová situace 2: Ministerstvo =====+===== Modelová situace 2: Moderní úřad =====
  
-  * Ministerstvo má možnost zřídit subdoménu (např. data.ministerstvo.cz) a na ní zprovoznit technologie PHP a MySQL+  * Větší úřad již v rámci své činnosti s daty pracuje, není tedy problém v rámci datových procesů generovat i metadata pro NKOD dle [[https://ofn.gov.cz/rozhraní-katalogů-otevřených-dat/|Otevřené formální normy pro rozhraní katalogů otevřených dat]]
-  * Ke katalogizaci datových sad volí možnost provozovat vlastní lokální datový katalog postavený na technologii DKAN.+  * Ke katalogizaci datových sad volí možnost provozovat SPARQL endpoint, kam metadata pro NKOD nahrává.
  
  • cinnost/rozhodnuti-o-zpusobu-katalogizace-dat.1499675088.txt.gz
  • Poslední úprava: 2020/06/03 09:36
  • (upraveno mimo DokuWiki)