cinnost:rozhodnuti-o-zpusobu-katalogizace-dat

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cinnost:rozhodnuti-o-zpusobu-katalogizace-dat [2017/07/17 14:49]
Petr Škoda Oprava odkazů
cinnost:rozhodnuti-o-zpusobu-katalogizace-dat [2021/03/31 19:06] (aktuální)
Jakub Klímek
Řádek 459: Řádek 459:
 Zásadní vlastností otevřených dat je, že jsou veřejností snadno dohledatelná. Katalog otevřených dat je prostředek, který dohledatelnost významně usnadňuje. Je důležité, aby všechny datové sady poskytovatele byly katalogizovány v alespoň jednom datovém katalogu. Zásadní vlastností otevřených dat je, že jsou veřejností snadno dohledatelná. Katalog otevřených dat je prostředek, který dohledatelnost významně usnadňuje. Je důležité, aby všechny datové sady poskytovatele byly katalogizovány v alespoň jednom datovém katalogu.
  
-Povinná pro každého Poskytovatele dat je katalogizace v [[nastroj:narodni-katalog-otevrenych-dat|Národním katalogu otevřených dat (NKOD)]], který provozuje Ministerstvo vnitra České republiky na Portálu veřejné správy (PVS).+Povinná pro každého Poskytovatele dat je katalogizace v Národním katalogu otevřených dat (NKOD), který provozuje Ministerstvo vnitra České republiky.
  
-Poskytovatel může dále zvolit některou z následujících možností: +Poskytovatel může na svých WWW stránkách provozovat svůj vlastní lokální katalog otevřených dat, ve kterém bude katalogizovat svoje datové sady. Pokud navíc lokální katalog splňuje technické parametry popsané v těchto standardech, nemusí poskytovatel předávat záznamy do NKOD ručně. Je možné zajistit automatickou synchronizaci obsahu lokálního katalogu s NKOD. Více [[standardy:zprovozneni-lokalniho-katalogu|zde]].
- +
-  * Lokální katalog otevřených dat: Poskytovatel může na svých WWW stránkách provozovat svůj vlastní lokální katalog, ve kterém bude katalogizovat svoje datové sady. Pokud navíc lokální katalog splňuje technické parametry popsané v těchto standardech, nemusí poskytovatel předávat záznamy do NKOD ručně. Je možné zajistit automatickou synchronizaci obsahu lokálního katalogu s NKOD. Více [[standardy:zprovozneni-lokalniho-katalogu|zde]]. +
-  * Katalog otevřených dat jako služba: Existují katalogy otevřených dat, které nabízejí poskytovatelům možnost katalogizovat jejich datové sady. Služby bývají poskytovány zdarma. Takovou službou je např. [[nastroj:datahub-io|Datahub.io]].+
  
 <WRAP center round tip 60%> <WRAP center round tip 60%>
Řádek 470: Řádek 467:
 </WRAP> </WRAP>
  
-Při rozhodování o způsobu katalogizace doporučujeme spolupracovat s IT specialistou a postupovat podle následujících kritérií: +Při rozhodování o způsobu katalogizace doporučujeme spolupracovat s IT specialistou a postupovat podle [[https://ofn.gov.cz/rozhraní-katalogů-otevřených-dat/|Otevřené formální normy pro rozhraní katalogů otevřených dat]] a podle následujících kritérií:
- +
-  * Pokud nechcete provozovat žádnou vlastní technologii pro katalogizaci datových otevřených datových sad, zvolte možnost katalogizovat datové sady přímo v Národním katalogu otevřených dat (NKOD). +
-    * Postup [[nastroj:narodni-katalog-otevrenych-dat|katalogizace datové sady v Národním katalogu otevřených dat (NKOD)]]. +
-  * Pokud Vám nepostačuje způsob katalogizace pouze v NKOD, můžete provozovat vlastní lokální katalog otevřených dat. Při volbě způsobu provozu lokálního katalogu postupujte následovně: +
-    * Na svém serveru již provozujete nebo můžete provozovat technologie Linux, Python, Java, PostgreSQL a nebo chcete záznamy o datových sadách automaticky aktualizovat pomocí jiného software ⇒ Provozujte vlastní lokální katalog na zřízené doméně postavený na technologii CKAN +
-      * viz [[nastroj:zprovozneni-lokalniho-katalogu-na-bazi-ckan|Zprovoznění lokálního katalogu na bázi technologie CKAN]] +
-    * Na svém serveru již provozujete nebo můžete provozovat technologie PHP MySQL a stačí vám spravovat záznamy o datových sadách ručně ⇒ Provozujte vlastní lokální katalog na zřízené doméně postavený na technologii DKAN. +
-      * viz [[nastroj:zprovozneni-lokalniho-katalogu-na-bazi-dkan|Zprovoznění lokálního katalogu na bázi technologie DKAN]] +
-    * Nemůžete nebo nechcete zasahovat do svých webových serverů, ale můžete si pořídit levný externí webhosting s podporou PHP a MySQL a stačí vám spravovat záznamy o datových sadách ručně => Provozujte vlastní lokální katalog na zřízené doméně na externím webhostingu na technologii DKAN. +
-      * viz [[nastroj:zprovozneni-lokalniho-katalogu-na-bazi-dkan|Zprovoznění lokálního katalogu na bázi technologie DKAN]] +
-    * Alternativou k vlastnímu lokálnímu katalogu je využití některé z volně dostupných služeb pro katalogizaci datových sad, např. [[nastroj:datahub-io|Datahub.io]]. +
-      * Je však nutné upozornit, že služby jako [[nastroj:datahub-io|Datahub.io]] podporují pouze omezenou strukturu katalogizačního záznamu. Důležitá metadata o svých datových sadách tak nebudete mít možnost vyplnit. +
-    /** Pokud jste zvolili CKAN, můžete zvolit i jeho rozšíření [[http://opendatanode.org/|Open Data Node (ODN)]], které umožňuje vést kromě veřejného katalogu také interní katalog datových sad v rámci organizace a lze jej použít i na automatizaci přípravy datových sad.*/ +
- +
-<WRAP center round tip 60%> +
-[[nastroj:zprovozneni-lokalniho-katalogu-na-bazi-ckan|Jak zprovoznit lokální katalog CKAN?]] +
-</WRAP> +
- +
-<WRAP center round tip 60%> +
-[[nastroj:zprovozneni-lokalniho-katalogu-na-bazi-dkan|Jak zprovoznit lokální katalog DKAN?]] +
-</WRAP>+
  
 +  * Pokud poskytujete jen malé množství datových sad (do 10), zvolte možnost katalogizovat datové sady přímo v Národním katalogu otevřených dat (NKOD).
 +    * Postup [[cinnost:sprava-katalogizacniho-zaznamu-v-nkod|katalogizace datové sady v Národním katalogu otevřených dat (NKOD)]].
 +  * Pokud poskytujete více datových sad, provozujte vlastní lokální katalog otevřených dat. Při volbě způsobu provozu lokálního katalogu postupujte následovně:
 +    * Pokud jste schopni metadatové záznamy generovat podle standardu DCAT-AP a poskytovat je ve SPARQL endpointu či alespoň jako statické soubory obsahující DCAT-AP záznamy, toto je preferované řešení pro NKOD. Stačí dodržet [[https://ofn.gov.cz/rozhraní-katalogů-otevřených-dat/|Otevřenou formální normu pro rozhraní katalogů otevřených dat]]. V současnosti ale neexistuje hotové nasaditelné řešení, které by zajišťovalo i sběr metadat o datových sadách a management jejich záznamů. To je v této variantě ponecháno na poskytovateli, který se může inspirovat například [[https://github.com/opendata-mvcr/lkod|referenční implementací LKOD]].
  
-Pokud budete provozovat vlastní lokální katalog otevřených dat (na bázi technologií DKAN/CKAN) nebo využíváte ke katalogizaci službu DataHub.io či podobnou, nemusíte navíc ručně katalogizovat jednotlivé datové sady v NKOD. Postačí v NKOD svůj katalog zaregistrovat (viz [[cinnost:registrace-vlastniho-katalogu-v-nkod|Registrace vlastního katalogu v NKOD]]).+Pokud budete provozovat vlastní lokální katalog otevřených dat, nemusíte navíc ručně katalogizovat jednotlivé datové sady v NKOD. 
 +Postačí v NKOD svůj katalog zaregistrovat (viz [[cinnost:registrace-vlastniho-katalogu-v-nkod|Registrace vlastního katalogu v NKOD]]).
  
 Pro rozhodování můžete použít následující modelové situace: Pro rozhodování můžete použít následující modelové situace:
Řádek 506: Řádek 487:
   * Ke katalogizaci datových sad volí možnost katalogizovat datové sady pomocí NKOD.   * Ke katalogizaci datových sad volí možnost katalogizovat datové sady pomocí NKOD.
  
-===== Modelová situace 2: Ministerstvo =====+===== Modelová situace 2: Moderní úřad =====
  
-  * Ministerstvo má možnost zřídit subdoménu (např. data.ministerstvo.cz) a na ní zprovoznit technologie PHP a MySQL+  * Větší úřad již v rámci své činnosti s daty pracuje, není tedy problém v rámci datových procesů generovat i metadata pro NKOD dle [[https://ofn.gov.cz/rozhraní-katalogů-otevřených-dat/|Otevřené formální normy pro rozhraní katalogů otevřených dat]]
-  * Ke katalogizaci datových sad volí možnost provozovat vlastní lokální datový katalog postavený na technologii DKAN.+  * Ke katalogizaci datových sad volí možnost provozovat SPARQL endpoint, kam metadata pro NKOD nahrává.
  
  • cinnost/rozhodnuti-o-zpusobu-katalogizace-dat.1500295755.txt.gz
  • Poslední úprava: 2020/06/03 09:36
  • (upraveno mimo DokuWiki)