Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cinnost:rozhodnuti-o-zpusobu-katalogizace-dat [2019/07/08 08:26]
Jakub Klímek [Modelová situace 2: Větší úřad]
cinnost:rozhodnuti-o-zpusobu-katalogizace-dat [2019/10/04 12:53] (aktuální)
Jakub Klímek
Řádek 467: Řádek 467:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
-Při rozhodování o způsobu katalogizace doporučujeme spolupracovat s IT specialistou a postupovat podle [[https://data.gov.cz/​otevřené-formální-normy/​rozhraní-katalogů-otevřených-dat/​|Otevřené formální normy pro rozhraní katalogů otevřených dat]] a podle následujících kritérií:+Při rozhodování o způsobu katalogizace doporučujeme spolupracovat s IT specialistou a postupovat podle [[https://ofn.gov.cz/​rozhraní-katalogů-otevřených-dat/​|Otevřené formální normy pro rozhraní katalogů otevřených dat]] a podle následujících kritérií:
  
   * Pokud poskytujete jen malé množství datových sad (do 10), zvolte možnost katalogizovat datové sady přímo v Národním katalogu otevřených dat (NKOD).   * Pokud poskytujete jen malé množství datových sad (do 10), zvolte možnost katalogizovat datové sady přímo v Národním katalogu otevřených dat (NKOD).
     * Postup [[nastroj:​narodni-katalog-otevrenych-dat|katalogizace datové sady v Národním katalogu otevřených dat (NKOD)]].     * Postup [[nastroj:​narodni-katalog-otevrenych-dat|katalogizace datové sady v Národním katalogu otevřených dat (NKOD)]].
   * Pokud poskytujete více datových sad, provozujte vlastní lokální katalog otevřených dat. Při volbě způsobu provozu lokálního katalogu postupujte následovně:​   * Pokud poskytujete více datových sad, provozujte vlastní lokální katalog otevřených dat. Při volbě způsobu provozu lokálního katalogu postupujte následovně:​
-    * Pokud jste schopni metadatové záznamy generovat podle standardu DCAT-AP a poskytovat je ve SPARQL endpointu či alespoň jako statické soubory obsahující DCAT-AP záznamy, toto je preferované řešení pro NKOD. Stačí dodržet [[https://data.gov.cz/​otevřené-formální-normy/​rozhraní-katalogů-otevřených-dat/​|Otevřenou formální normu pro rozhraní katalogů otevřených dat]]. V současnosti ale neexistuje hotové nasaditelné řešení, které by zajišťovalo i sběr metadat o datových sadách a management jejich záznamů. To je v této variantě ponecháno na poskytovateli.+    * Pokud jste schopni metadatové záznamy generovat podle standardu DCAT-AP a poskytovat je ve SPARQL endpointu či alespoň jako statické soubory obsahující DCAT-AP záznamy, toto je preferované řešení pro NKOD. Stačí dodržet [[https://ofn.gov.cz/​rozhraní-katalogů-otevřených-dat/​|Otevřenou formální normu pro rozhraní katalogů otevřených dat]]. V současnosti ale neexistuje hotové nasaditelné řešení, které by zajišťovalo i sběr metadat o datových sadách a management jejich záznamů. To je v této variantě ponecháno na poskytovateli.
     * Pokud varianta DCAT-AP není schůdná, a na svém serveru již provozujete nebo můžete provozovat technologie Linux, Python, Java, PostgreSQL a nebo chcete záznamy o datových sadách automaticky aktualizovat pomocí jiného software ⇒ Provozujte vlastní lokální katalog na zřízené doméně postavený na technologii CKAN     * Pokud varianta DCAT-AP není schůdná, a na svém serveru již provozujete nebo můžete provozovat technologie Linux, Python, Java, PostgreSQL a nebo chcete záznamy o datových sadách automaticky aktualizovat pomocí jiného software ⇒ Provozujte vlastní lokální katalog na zřízené doméně postavený na technologii CKAN
       * viz [[nastroj:​zprovozneni-lokalniho-katalogu-na-bazi-ckan|Zprovoznění lokálního katalogu na bázi technologie CKAN]]       * viz [[nastroj:​zprovozneni-lokalniho-katalogu-na-bazi-ckan|Zprovoznění lokálního katalogu na bázi technologie CKAN]]
Řádek 503: Řádek 503:
 ===== Modelová situace 2: Moderní úřad ===== ===== Modelová situace 2: Moderní úřad =====
  
-  * Větší úřad již v rámci své činnosti s daty pracuje, není tedy problém v rámci datových procesů generovat i metadata pro NKOD dle [[https://data.gov.cz/​otevřené-formální-normy/​rozhraní-katalogů-otevřených-dat/​|Otevřené formální normy pro rozhraní katalogů otevřených dat]].+  * Větší úřad již v rámci své činnosti s daty pracuje, není tedy problém v rámci datových procesů generovat i metadata pro NKOD dle [[https://ofn.gov.cz/​rozhraní-katalogů-otevřených-dat/​|Otevřené formální normy pro rozhraní katalogů otevřených dat]].
   * Ke katalogizaci datových sad volí možnost provozovat SPARQL endpoint, kam metadata pro NKOD nahrává.   * Ke katalogizaci datových sad volí možnost provozovat SPARQL endpoint, kam metadata pro NKOD nahrává.
  
Řádek 509: Řádek 509:
  
   * Ministerstvo má možnost zřídit subdoménu (např. data.ministerstvo.cz) a na ní zprovoznit technologie PHP a MySQL, ale nemá zavedené vnitřní mechanizmy práce s daty a není schopno je zavést.   * Ministerstvo má možnost zřídit subdoménu (např. data.ministerstvo.cz) a na ní zprovoznit technologie PHP a MySQL, ale nemá zavedené vnitřní mechanizmy práce s daty a není schopno je zavést.
-  * Ke katalogizaci datových sad volí možnost provozovat vlastní lokální datový katalog postavený na technologii DKAN. Každopádně zajistí soulad s [[https://data.gov.cz/​otevřené-formální-normy/​rozhraní-katalogů-otevřených-dat/​|Otevřenou formální normou pro rozhraní katalogů otevřených dat]].+  * Ke katalogizaci datových sad volí možnost provozovat vlastní lokální datový katalog postavený na technologii DKAN. Každopádně zajistí soulad s [[https://ofn.gov.cz/​rozhraní-katalogů-otevřených-dat/​|Otevřenou formální normou pro rozhraní katalogů otevřených dat]].