Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cinnost:rozhodnuti-o-zpusobu-katalogizace-dat [2019/07/08 08:26]
Jakub Klímek
cinnost:rozhodnuti-o-zpusobu-katalogizace-dat [2019/07/08 08:26] (aktuální)
Jakub Klímek [Modelová situace 2: Větší úřad]
Řádek 501: Řádek 501:
   * Ke katalogizaci datových sad volí možnost katalogizovat datové sady pomocí NKOD.   * Ke katalogizaci datových sad volí možnost katalogizovat datové sady pomocí NKOD.
  
-===== Modelová situace 2: Větší ​úřad =====+===== Modelová situace 2: Moderní ​úřad =====
  
   * Větší úřad již v rámci své činnosti s daty pracuje, není tedy problém v rámci datových procesů generovat i metadata pro NKOD dle [[https://​data.gov.cz/​otevřené-formální-normy/​rozhraní-katalogů-otevřených-dat/​|Otevřené formální normy pro rozhraní katalogů otevřených dat]].   * Větší úřad již v rámci své činnosti s daty pracuje, není tedy problém v rámci datových procesů generovat i metadata pro NKOD dle [[https://​data.gov.cz/​otevřené-formální-normy/​rozhraní-katalogů-otevřených-dat/​|Otevřené formální normy pro rozhraní katalogů otevřených dat]].