Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
cinnost:schvaleni-interni-legislativy [2017/07/11 08:28]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
cinnost:schvaleni-interni-legislativy [2017/07/17 00:00] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Schválení interní legislativy ====== ====== Schválení interní legislativy ======
- 
-Koordinátor otevírání dat jako svůj první výstup připraví návrh interní legislativy. Vedení poskytovatele dat nyní musí návrh zkontrolovat a schválit. 
- 
- 
-Při kontrole doporučujeme se zaměřit především na následující:​ 
- 
-  * Pokud byla využita [[vzor:​vzorova-interni-smernice-publikace-a-katalogizace-otevrenych-dat|Vzorová interní směrnice publikace a katalogizace otevřených dat]], potom je třeba zkontrolovat,​ že byly správně obsazeny zúčastněné role. 
-  * Pokud byla vytvářena nová směrnice nezávisle na vzorovém podkladu, doporučujeme ustanovení směrnice verifikovat vůči základním krokům postupu publikace a katalogizace otevřených dat: 
-  - [[standardy:​vytvoreni-publikacniho-planu|Vytvoření publikačního plánu a jeho zveřejnění]] 
-  - [[standardy:​zverejneni-datovych-sad|Zveřejnění datových sad v otevřené podobě]] 
-  - [[standardy:​zprovozneni-lokalniho-katalogu|Zprovoznění lokálního katalogu otevřených dat (volitelné)]] 
-  ​ 
- 
- 
-===== Aktuální pozice v procesu ===== 
 <​html>​ <​html>​
-<div style="​overflow:​ auto; width: 100%; text-align: ​center;">​ +<div style="​overflow:​ auto; width: 100%; text-align: ​left;">​ 
-<svg xmlns="​http://​www.w3.org/​2000/​svg"​ xmlns:​xlink="​http://​www.w3.org/​1999/​xlink"​ fill-opacity="​1"​ color-rendering="​auto"​ color-interpolation="​auto"​ text-rendering="​auto"​ stroke="​black"​ stroke-linecap="​square"​ width="​662"​ stroke-miterlimit="​10"​ shape-rendering="​auto"​ stroke-opacity="​1"​ fill="​black"​ stroke-dasharray="​none"​ font-weight="​normal"​ stroke-width="​1"​ height="​644"​ font-family="'​Dialog'"​ font-style="​normal"​ stroke-linejoin="​miter"​ font-size="​12px"​ stroke-dashoffset="​0">​ +<?xml version="​1.0"​ encoding="​UTF-8"?>​<svg xmlns="​http://​www.w3.org/​2000/​svg"​ xmlns:​xlink="​http://​www.w3.org/​1999/​xlink"​ fill-opacity="​1"​ color-rendering="​auto"​ color-interpolation="​auto"​ text-rendering="​auto"​ stroke="​black"​ stroke-linecap="​square"​ width="​662"​ stroke-miterlimit="​10"​ shape-rendering="​auto"​ stroke-opacity="​1"​ fill="​black"​ stroke-dasharray="​none"​ font-weight="​normal"​ stroke-width="​1"​ height="​644"​ font-family="'​Dialog'"​ font-style="​normal"​ stroke-linejoin="​miter"​ font-size="​12px"​ stroke-dashoffset="​0" image-rendering="​auto"
-  <defs id="​genericDefs"​></defs>+  <​!--Generated by ySVG 2.5--
 +  <defs id="​genericDefs"/>​
   <g>   <g>
     <defs id="​defs1">​     <defs id="​defs1">​
       <​linearGradient x1="​305.3266"​ gradientUnits="​userSpaceOnUse"​ x2="​390.3266"​ y1="​318.7199"​ y2="​373.7199"​ id="​linearGradient1"​ spreadMethod="​reflect">​       <​linearGradient x1="​305.3266"​ gradientUnits="​userSpaceOnUse"​ x2="​390.3266"​ y1="​318.7199"​ y2="​373.7199"​ id="​linearGradient1"​ spreadMethod="​reflect">​
-        <stop stop-opacity="​0.902"​ stop-color="​rgb(255,​255,​255)"​ offset="​0%"​></stop+        <stop stop-opacity="​0.902"​ stop-color="​rgb(255,​255,​255)"​ offset="​0%"/>​ 
-        <stop stop-opacity="​0.8"​ stop-color="​rgb(212,​212,​212)"​ offset="​100%"​></stop>+        <stop stop-opacity="​0.8"​ stop-color="​rgb(212,​212,​212)"​ offset="​100%"/>​
       </​linearGradient>​       </​linearGradient>​
       <​linearGradient x1="​305.3266"​ gradientUnits="​userSpaceOnUse"​ x2="​390.3266"​ y1="​403.7199"​ y2="​458.7199"​ id="​linearGradient2"​ spreadMethod="​reflect">​       <​linearGradient x1="​305.3266"​ gradientUnits="​userSpaceOnUse"​ x2="​390.3266"​ y1="​403.7199"​ y2="​458.7199"​ id="​linearGradient2"​ spreadMethod="​reflect">​
-        <stop stop-opacity="​0.902"​ stop-color="​rgb(255,​255,​255)"​ offset="​0%"​></stop+        <stop stop-opacity="​0.902"​ stop-color="​rgb(255,​255,​255)"​ offset="​0%"/>​ 
-        <stop stop-opacity="​0.8"​ stop-color="​rgb(212,​212,​212)"​ offset="​100%"​></stop>+        <stop stop-opacity="​0.8"​ stop-color="​rgb(212,​212,​212)"​ offset="​100%"/>​
       </​linearGradient>​       </​linearGradient>​
-      <​linearGradient x1="359.2499" gradientUnits="​userSpaceOnUse"​ x2="444.2499" y1="​495.7199"​ y2="​550.72"​ id="​linearGradient3"​ spreadMethod="​reflect">​ +      <​linearGradient x1="351.7499" gradientUnits="​userSpaceOnUse"​ x2="457.2499" y1="​495.7199"​ y2="​550.72"​ id="​linearGradient3"​ spreadMethod="​reflect">​ 
-        <stop stop-opacity="​0.902"​ stop-color="​rgb(255,​255,​255)"​ offset="​0%"​></stop+        <stop stop-opacity="​0.902"​ stop-color="​rgb(255,​255,​255)"​ offset="​0%"/>​ 
-        <stop stop-opacity="​0.8"​ stop-color="​rgb(212,​212,​212)"​ offset="​100%"​></stop>+        <stop stop-opacity="​0.8"​ stop-color="​rgb(212,​212,​212)"​ offset="​100%"/>​
       </​linearGradient>​       </​linearGradient>​
-      <​linearGradient x1="415.2499" gradientUnits="​userSpaceOnUse"​ x2="​500.2499"​ y1="​403.7199"​ y2="​458.7199"​ id="​linearGradient4"​ spreadMethod="​reflect">​ +      <​linearGradient x1="401.2499" gradientUnits="​userSpaceOnUse"​ x2="​500.2499"​ y1="​403.7199"​ y2="​458.7199"​ id="​linearGradient4"​ spreadMethod="​reflect">​ 
-        <stop stop-opacity="​0.902"​ stop-color="​rgb(255,​255,​255)"​ offset="​0%"​></stop+        <stop stop-opacity="​0.902"​ stop-color="​rgb(255,​255,​255)"​ offset="​0%"/>​ 
-        <stop stop-opacity="​0.8"​ stop-color="​rgb(212,​212,​212)"​ offset="​100%"​></stop>+        <stop stop-opacity="​0.8"​ stop-color="​rgb(212,​212,​212)"​ offset="​100%"/>​
       </​linearGradient>​       </​linearGradient>​
       <​linearGradient x1="​525.1732"​ gradientUnits="​userSpaceOnUse"​ x2="​610.1732"​ y1="​403.7199"​ y2="​458.7199"​ id="​linearGradient5"​ spreadMethod="​reflect">​       <​linearGradient x1="​525.1732"​ gradientUnits="​userSpaceOnUse"​ x2="​610.1732"​ y1="​403.7199"​ y2="​458.7199"​ id="​linearGradient5"​ spreadMethod="​reflect">​
-        <stop stop-opacity="​0.902"​ stop-color="​rgb(255,​255,​255)"​ offset="​0%"​></stop+        <stop stop-opacity="​0.902"​ stop-color="​rgb(255,​255,​255)"​ offset="​0%"/>​ 
-        <stop stop-opacity="​0.8"​ stop-color="​rgb(212,​212,​212)"​ offset="​100%"​></stop>+        <stop stop-opacity="​0.8"​ stop-color="​rgb(212,​212,​212)"​ offset="​100%"/>​
       </​linearGradient>​       </​linearGradient>​
       <​linearGradient x1="​640.1732"​ gradientUnits="​userSpaceOnUse"​ x2="​725.1732"​ y1="​403.7199"​ y2="​458.7199"​ id="​linearGradient6"​ spreadMethod="​reflect">​       <​linearGradient x1="​640.1732"​ gradientUnits="​userSpaceOnUse"​ x2="​725.1732"​ y1="​403.7199"​ y2="​458.7199"​ id="​linearGradient6"​ spreadMethod="​reflect">​
-        <stop stop-opacity="​0.902"​ stop-color="​rgb(255,​255,​255)"​ offset="​0%"​></stop+        <stop stop-opacity="​0.902"​ stop-color="​rgb(255,​255,​255)"​ offset="​0%"/>​ 
-        <stop stop-opacity="​0.8"​ stop-color="​rgb(212,​212,​212)"​ offset="​100%"​></stop>+        <stop stop-opacity="​0.8"​ stop-color="​rgb(212,​212,​212)"​ offset="​100%"/>​
       </​linearGradient>​       </​linearGradient>​
       <​linearGradient x1="​640.1732"​ gradientUnits="​userSpaceOnUse"​ x2="​725.1732"​ y1="​495.7199"​ y2="​550.72"​ id="​linearGradient7"​ spreadMethod="​reflect">​       <​linearGradient x1="​640.1732"​ gradientUnits="​userSpaceOnUse"​ x2="​725.1732"​ y1="​495.7199"​ y2="​550.72"​ id="​linearGradient7"​ spreadMethod="​reflect">​
-        <stop stop-opacity="​0.902"​ stop-color="​rgb(255,​255,​255)"​ offset="​0%"​></stop+        <stop stop-opacity="​0.902"​ stop-color="​rgb(255,​255,​255)"​ offset="​0%"/>​ 
-        <stop stop-opacity="​0.8"​ stop-color="​rgb(212,​212,​212)"​ offset="​100%"​></stop>+        <stop stop-opacity="​0.8"​ stop-color="​rgb(212,​212,​212)"​ offset="​100%"/>​
       </​linearGradient>​       </​linearGradient>​
       <​linearGradient x1="​448.2499"​ gradientUnits="​userSpaceOnUse"​ x2="​533.2499"​ y1="​667.72"​ y2="​722.72"​ id="​linearGradient8"​ spreadMethod="​reflect">​       <​linearGradient x1="​448.2499"​ gradientUnits="​userSpaceOnUse"​ x2="​533.2499"​ y1="​667.72"​ y2="​722.72"​ id="​linearGradient8"​ spreadMethod="​reflect">​
-        <stop stop-opacity="​0.902"​ stop-color="​rgb(255,​255,​255)"​ offset="​0%"​></stop+        <stop stop-opacity="​0.902"​ stop-color="​rgb(255,​255,​255)"​ offset="​0%"/>​ 
-        <stop stop-opacity="​0.8"​ stop-color="​rgb(212,​212,​212)"​ offset="​100%"​></stop>+        <stop stop-opacity="​0.8"​ stop-color="​rgb(212,​212,​212)"​ offset="​100%"/>​
       </​linearGradient>​       </​linearGradient>​
       <​linearGradient x1="​525.1732"​ gradientUnits="​userSpaceOnUse"​ x2="​610.1732"​ y1="​495.7199"​ y2="​550.72"​ id="​linearGradient9"​ spreadMethod="​reflect">​       <​linearGradient x1="​525.1732"​ gradientUnits="​userSpaceOnUse"​ x2="​610.1732"​ y1="​495.7199"​ y2="​550.72"​ id="​linearGradient9"​ spreadMethod="​reflect">​
-        <stop stop-opacity="​0.902"​ stop-color="​rgb(255,​255,​255)"​ offset="​0%"​></stop+        <stop stop-opacity="​0.902"​ stop-color="​rgb(255,​255,​255)"​ offset="​0%"/>​ 
-        <stop stop-opacity="​0.8"​ stop-color="​rgb(212,​212,​212)"​ offset="​100%"​></stop>+        <stop stop-opacity="​0.8"​ stop-color="​rgb(212,​212,​212)"​ offset="​100%"/>​
       </​linearGradient>​       </​linearGradient>​
       <​linearGradient x1="​711.4814"​ gradientUnits="​userSpaceOnUse"​ x2="​873.7116"​ y1="​587.72"​ y2="​642.72"​ id="​linearGradient10"​ spreadMethod="​reflect">​       <​linearGradient x1="​711.4814"​ gradientUnits="​userSpaceOnUse"​ x2="​873.7116"​ y1="​587.72"​ y2="​642.72"​ id="​linearGradient10"​ spreadMethod="​reflect">​
-        <stop stop-opacity="​0.902"​ stop-color="​rgb(255,​255,​255)"​ offset="​0%"​></stop+        <stop stop-opacity="​0.902"​ stop-color="​rgb(255,​255,​255)"​ offset="​0%"/>​ 
-        <stop stop-opacity="​0.8"​ stop-color="​rgb(212,​212,​212)"​ offset="​100%"​></stop>+        <stop stop-opacity="​0.8"​ stop-color="​rgb(212,​212,​212)"​ offset="​100%"/>​
       </​linearGradient>​       </​linearGradient>​
       <​linearGradient x1="​514.9232"​ gradientUnits="​userSpaceOnUse"​ x2="​620.4232"​ y1="​867.72"​ y2="​922.72"​ id="​linearGradient11"​ spreadMethod="​reflect">​       <​linearGradient x1="​514.9232"​ gradientUnits="​userSpaceOnUse"​ x2="​620.4232"​ y1="​867.72"​ y2="​922.72"​ id="​linearGradient11"​ spreadMethod="​reflect">​
-        <stop stop-opacity="​0.902"​ stop-color="​rgb(255,​255,​255)"​ offset="​0%"​></stop+        <stop stop-opacity="​0.902"​ stop-color="​rgb(255,​255,​255)"​ offset="​0%"/>​ 
-        <stop stop-opacity="​0.8"​ stop-color="​rgb(212,​212,​212)"​ offset="​100%"​></stop>+        <stop stop-opacity="​0.8"​ stop-color="​rgb(212,​212,​212)"​ offset="​100%"/>​
       </​linearGradient>​       </​linearGradient>​
       <​linearGradient x1="​750.0965"​ gradientUnits="​userSpaceOnUse"​ x2="​835.0965"​ y1="​495.7199"​ y2="​550.72"​ id="​linearGradient12"​ spreadMethod="​reflect">​       <​linearGradient x1="​750.0965"​ gradientUnits="​userSpaceOnUse"​ x2="​835.0965"​ y1="​495.7199"​ y2="​550.72"​ id="​linearGradient12"​ spreadMethod="​reflect">​
-        <stop stop-opacity="​0.902"​ stop-color="​rgb(255,​255,​255)"​ offset="​0%"​></stop+        <stop stop-opacity="​0.902"​ stop-color="​rgb(255,​255,​255)"​ offset="​0%"/>​ 
-        <stop stop-opacity="​0.8"​ stop-color="​rgb(212,​212,​212)"​ offset="​100%"​></stop>+        <stop stop-opacity="​0.8"​ stop-color="​rgb(212,​212,​212)"​ offset="​100%"/>​
       </​linearGradient>​       </​linearGradient>​
-      <​linearGradient x1="​629.9232"​ gradientUnits="​userSpaceOnUse"​ x2="735.4232" y1="​867.72"​ y2="​922.72"​ id="​linearGradient13"​ spreadMethod="​reflect">​ +      <​linearGradient x1="​629.9232"​ gradientUnits="​userSpaceOnUse"​ x2="784.4232" y1="​867.72"​ y2="​922.72"​ id="​linearGradient13"​ spreadMethod="​reflect">​ 
-        <stop stop-opacity="​0.902"​ stop-color="​rgb(255,​255,​255)"​ offset="​0%"​></stop+        <stop stop-opacity="​0.902"​ stop-color="​rgb(255,​255,​255)"​ offset="​0%"/>​ 
-        <stop stop-opacity="​0.8"​ stop-color="​rgb(212,​212,​212)"​ offset="​100%"​></stop>+        <stop stop-opacity="​0.8"​ stop-color="​rgb(212,​212,​212)"​ offset="​100%"/>​
       </​linearGradient>​       </​linearGradient>​
       <​clipPath clipPathUnits="​userSpaceOnUse"​ id="​clipPath1">​       <​clipPath clipPathUnits="​userSpaceOnUse"​ id="​clipPath1">​
-        <path d="M0 0 L662 0 L662 644 L0 644 L0 0 Z"></path>+        <path d="M0 0 L662 0 L662 644 L0 644 L0 0 Z"/>​
       </​clipPath>​       </​clipPath>​
       <​clipPath clipPathUnits="​userSpaceOnUse"​ id="​clipPath2">​       <​clipPath clipPathUnits="​userSpaceOnUse"​ id="​clipPath2">​
-        <path d="​M225 298 L887 298 L887 942 L225 942 L225 298 Z"></path>+        <path d="​M225 298 L887 298 L887 942 L225 942 L225 298 Z"/>​
       </​clipPath>​       </​clipPath>​
     </​defs>​     </​defs>​
-    <g fill="​white"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​translate(-225,​-298)"​ stroke="​white">​ +    <g fill="​white" text-rendering="​geometricPrecision" shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​translate(-225,​-298)"​ stroke="​white">​ 
-      <rect x="​225"​ width="​662"​ height="​644"​ y="​298"​ clip-path="​url(#​clipPath2)"​ stroke="​none"​></rect>+      <rect x="​225"​ width="​662"​ height="​644"​ y="​298"​ clip-path="​url(#​clipPath2)"​ stroke="​none"/>​
     </g>     </g>
     <g id="​y.node.0">​     <g id="​y.node.0">​
-      <g fill="​rgb(255,​242,​188)"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke="​rgb(255,​242,​188)">​ +      <g fill="​rgb(255,​242,​188)" text-rendering="​geometricPrecision" shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke="​rgb(255,​242,​188)">​ 
-        <path d="​M225.5 298.7199 L225.5 941.4399 L255.5 941.4399 L255.5 298.7199 Z" stroke="​none"​></path+        <path d="​M225.5 298.7199 L225.5 941.4399 L255.5 941.4399 L255.5 298.7199 Z" stroke="​none"/>​ 
-        <rect x="​255.5"​ width="​631.2248"​ height="​642.7199"​ y="​298.7199"​ stroke="​none"​></rect+        <rect x="​255.5"​ width="​631.2248"​ height="​642.7199"​ y="​298.7199"​ stroke="​none"/>​ 
-        <rect fill="​white"​ x="​255.5"​ width="​631.2248"​ height="​642.7199"​ y="​298.7199"​ stroke="​none"​></rect>+        <rect fill="​white"​ x="​255.5"​ width="​631.2248"​ height="​642.7199"​ y="​298.7199"​ stroke="​none"/>​
       </g>       </g>
-      <g shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke-linecap="​butt">​ +      <g text-rendering="​geometricPrecision"​ stroke-miterlimit="​1.45" ​shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke-linecap="​butt">​ 
-        <rect fill="​none"​ x="​225.5"​ width="​661.2248"​ height="​642.7199"​ y="​298.7199"​></rect>+        <rect fill="​none"​ x="​225.5"​ width="​661.2248"​ height="​642.7199"​ y="​298.7199"/>​
       </g>       </g>
       <g>       <g>
-        <g font-size="​15px"​ stroke-linecap="​butt"​ transform="​matrix(-0,​-1,​1,​-0,​4.5,​379.1104)"​ text-rendering="​geometricPrecision"​ font-family="​sans-serif"​ shape-rendering="​geometricPrecision">​+        <g font-size="​15px"​ stroke-linecap="​butt"​ transform="​matrix(-0,​-1,​1,​-0,​4.5,​379.1104)"​ text-rendering="​geometricPrecision"​ font-family="​sans-serif"​ shape-rendering="​geometricPrecision" stroke-miterlimit="​1.45">
           <text x="​2"​ xml:​space="​preserve"​ y="​17.0806"​ stroke="​none">​Poskytovatel dat</​text>​           <text x="​2"​ xml:​space="​preserve"​ y="​17.0806"​ stroke="​none">​Poskytovatel dat</​text>​
         </g>         </g>
       </g>       </g>
-      <g shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke-linecap="​butt">​ +      <g text-rendering="​geometricPrecision"​ stroke-miterlimit="​1.45" ​shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke-linecap="​butt">​ 
-        <rect fill="​none"​ x="​255.5"​ width="​631.2248"​ height="​642.7199"​ y="​298.7199"​></rect+        <rect fill="​none"​ x="​255.5"​ width="​631.2248"​ height="​642.7199"​ y="​298.7199"/>​ 
-        <rect fill="​none"​ x="​255.5"​ width="​631.2248"​ height="​181.75"​ y="​298.7199"​></rect+        <rect fill="​none"​ x="​255.5"​ width="​631.2248"​ height="​181.75"​ y="​298.7199"/>​ 
-        <rect fill="​none"​ x="​255.5"​ width="​631.2248"​ height="​174.25"​ y="​480.4699"​></rect+        <rect fill="​none"​ x="​255.5"​ width="​631.2248"​ height="​174.25"​ y="​480.4699"/>​ 
-        <rect fill="​none"​ x="​255.5"​ width="​631.2248"​ height="​86.5"​ y="​654.7199"​></rect+        <rect fill="​none"​ x="​255.5"​ width="​631.2248"​ height="​86.5"​ y="​654.7199"/>​ 
-        <rect fill="​none"​ x="​255.5"​ width="​631.2248"​ height="​109"​ y="​741.2199"​></rect+        <rect fill="​none"​ x="​255.5"​ width="​631.2248"​ height="​109"​ y="​741.2199"/>​ 
-        <rect fill="​none"​ x="​255.5"​ width="​631.2248"​ height="​91.2199"​ y="​850.2199"​></rect>+        <rect fill="​none"​ x="​255.5"​ width="​631.2248"​ height="​91.2199"​ y="​850.2199"/>​
       </g>       </g>
       <g>       <g>
-        <g font-size="​15px"​ stroke-linecap="​butt"​ transform="​matrix(-0,​-1,​1,​-0,​4.5,​379.1104)"​ text-rendering="​geometricPrecision"​ font-family="​sans-serif"​ shape-rendering="​geometricPrecision">​+        <g font-size="​15px"​ stroke-linecap="​butt"​ transform="​matrix(-0,​-1,​1,​-0,​4.5,​379.1104)"​ text-rendering="​geometricPrecision"​ font-family="​sans-serif"​ shape-rendering="​geometricPrecision" stroke-miterlimit="​1.45">
           <text x="​2"​ xml:​space="​preserve"​ y="​17.0806"​ stroke="​none">​Poskytovatel dat</​text>​           <text x="​2"​ xml:​space="​preserve"​ y="​17.0806"​ stroke="​none">​Poskytovatel dat</​text>​
         </g>         </g>
Řádek 112: Řádek 98:
     </g>     </g>
     <g id="​y.edge.0">​     <g id="​y.edge.0">​
-      <g shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke-linecap="​butt">​ +      <g text-rendering="​geometricPrecision"​ stroke-miterlimit="​1.45" ​shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke-linecap="​butt">​ 
-        <path fill="​none"​ d="​M347.8266 373.737 L347.8266 392.7415"​></path+        <path fill="​none"​ d="​M347.8266 373.737 L347.8266 392.7415"/>​ 
-        <path d="​M347.8266 403.7415 L353.8266 391.7415 L341.8266 391.7415 Z" stroke="​none"​></path>+        <path d="​M347.8266 403.7415 L353.8266 391.7415 L341.8266 391.7415 Z" stroke="​none"/>​
       </g>       </g>
     </g>     </g>
     <g id="​y.edge.1">​     <g id="​y.edge.1">​
-      <g shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke-linecap="​butt">​ +      <g text-rendering="​geometricPrecision"​ stroke-miterlimit="​1.45" ​shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke-linecap="​butt">​ 
-        <path fill="​none"​ d="M363.9536 458.7346 ​L380.0762 486.2418"></path+        <path fill="​none"​ d="M364.776 458.7346 ​L381.7975 486.3662"/>​ 
-        <path d="M385.6385 495.7318 ​L384.7469 482.3451 L374.3941 488.4131 Z" stroke="​none"​></path>+        <path d="M387.5668 495.7318 ​L386.3815 482.3678 L376.1645 488.6617 Z" stroke="​none"/>​
       </g>       </g>
     </g>     </g>
     <g id="​y.edge.2">​     <g id="​y.edge.2">​
-      <g shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke-linecap="​butt">​ +      <g text-rendering="​geometricPrecision"​ stroke-miterlimit="​1.45" ​shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke-linecap="​butt">​ 
-        <path fill="​none"​ d="​M418.498 495.7053 ​L435.2986 468.1043"></path+        <path fill="​none"​ d="​M418.332 495.7053 ​L431.9904 468.5361"/>​ 
-        <path d="M441.018 458.7081 ​L429.6534 465.8388 L439.9038 472.0782 Z" stroke="​none"​></path>+        <path d="M436.9312 458.7081 ​L426.1806 466.7346 L436.902 472.1245 Z" stroke="​none"/>​
       </g>       </g>
     </g>     </g>
     <g id="​y.edge.3">​     <g id="​y.edge.3">​
-      <g shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke-linecap="​butt">​ +      <g text-rendering="​geometricPrecision"​ stroke-miterlimit="​1.45" ​shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke-linecap="​butt">​ 
-        <path fill="​none"​ d="​M500.2325 431.2199 L514.1605 431.2199"​></path+        <path fill="​none"​ d="​M500.2768 431.2199 L514.1884 431.2199"/>​ 
-        <path d="​M525.1605 431.2199 L513.1605 425.2199 L513.1605 437.2199 Z" stroke="​none"​></path>+        <path d="​M525.1884 431.2199 L513.1884 425.2199 L513.1884 437.2199 Z" stroke="​none"/>​
       </g>       </g>
     </g>     </g>
-    <g id="​y.edge.5"​></g>+    <g id="​y.edge.5"/>​
     <g id="​y.edge.4">​     <g id="​y.edge.4">​
-      <g shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke-linecap="​butt">​ +      <g text-rendering="​geometricPrecision"​ stroke-miterlimit="​1.45" ​shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke-linecap="​butt">​ 
-        <path fill="​none"​ d="​M682.6732 458.757 L682.6732 484.7414"​></path+        <path fill="​none"​ d="​M682.6732 458.757 L682.6732 484.7414"/>​ 
-        <path d="​M682.6732 495.7414 L688.6732 483.7414 L676.6732 483.7414 Z" stroke="​none"​></path>+        <path d="​M682.6732 495.7414 L688.6732 483.7414 L676.6732 483.7414 Z" stroke="​none"/>​
       </g>       </g>
     </g>     </g>
     <g id="​y.edge.6">​     <g id="​y.edge.6">​
-      <g shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke-linecap="​butt">​ +      <g text-rendering="​geometricPrecision"​ stroke-miterlimit="​1.45" ​shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke-linecap="​butt">​ 
-        <path fill="​none"​ d="​M567.6732 458.757 L567.6732 484.7414"​></path+        <path fill="​none"​ d="​M567.6732 458.757 L567.6732 484.7414"/>​ 
-        <path d="​M567.6732 495.7414 L573.6732 483.7414 L561.6732 483.7414 Z" stroke="​none"​></path>+        <path d="​M567.6732 495.7414 L573.6732 483.7414 L561.6732 483.7414 Z" stroke="​none"/>​
       </g>       </g>
     </g>     </g>
     <g id="​y.edge.7">​     <g id="​y.edge.7">​
-      <g shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke-linecap="​butt">​ +      <g text-rendering="​geometricPrecision"​ stroke-miterlimit="​1.45" ​shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke-linecap="​butt">​ 
-        <path fill="​none"​ d="​M602.0665 495.7053 L639.7038 465.5955"​></path+        <path fill="​none"​ d="​M602.0665 495.7053 L639.7038 465.5955"/>​ 
-        <path d="​M648.2933 458.7238 L635.1747 461.5349 L642.6711 470.9054 Z" stroke="​none"​></path>+        <path d="​M648.2933 458.7238 L635.1747 461.5349 L642.6711 470.9054 Z" stroke="​none"/>​
       </g>       </g>
     </g>     </g>
     <g id="​y.edge.10">​     <g id="​y.edge.10">​
-      <g shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke-linecap="​butt">​ +      <g text-rendering="​geometricPrecision"​ stroke-miterlimit="​1.45" ​shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke-linecap="​butt">​ 
-        <path fill="​none"​ d="​M555.3723 550.7249 L507.531 657.6975"​></path+        <path fill="​none"​ d="​M555.3723 550.7249 L507.531 657.6975"/>​ 
-        <path d="​M503.0402 667.7391 L513.4164 659.2342 L502.462 654.3351 Z" stroke="​none"​></path>+        <path d="​M503.0402 667.7391 L513.4164 659.2342 L502.462 654.3351 Z" stroke="​none"/>​
       </g>       </g>
     </g>     </g>
     <g id="​y.edge.11">​     <g id="​y.edge.11">​
-      <g shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke-linecap="​butt">​ +      <g text-rendering="​geometricPrecision"​ stroke-miterlimit="​1.45" ​shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke-linecap="​butt">​ 
-        <path fill="​none"​ d="​M567.6732 550.6931 L567.6732 856.757"​></path+        <path fill="​none"​ d="​M567.6732 550.6931 L567.6732 856.757"/>​ 
-        <path d="​M567.6732 867.757 L573.6732 855.757 L561.6732 855.757 Z" stroke="​none"​></path>+        <path d="​M567.6732 867.757 L573.6732 855.757 L561.6732 855.757 Z" stroke="​none"/>​
       </g>       </g>
     </g>     </g>
     <g id="​y.edge.9">​     <g id="​y.edge.9">​
-      <g shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke-linecap="​butt">​ +      <g text-rendering="​geometricPrecision"​ stroke-miterlimit="​1.45" ​shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke-linecap="​butt">​ 
-        <path fill="​none"​ d="​M725.1558 523.22 L739.0838 523.22"​></path+        <path fill="​none"​ d="​M725.1558 523.22 L739.0838 523.22"/>​ 
-        <path d="​M750.0838 523.22 L738.0838 517.22 L738.0838 529.22 Z" stroke="​none"​></path>+        <path d="​M750.0838 523.22 L738.0838 517.22 L738.0838 529.22 Z" stroke="​none"/>​
       </g>       </g>
     </g>     </g>
     <g id="​y.edge.8">​     <g id="​y.edge.8">​
-      <g shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke-linecap="​butt">​ +      <g text-rendering="​geometricPrecision"​ stroke-miterlimit="​1.45" ​shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke-linecap="​butt">​ 
-        <path fill="​none"​ d="​M792.5965 550.7571 L792.5965 576.7414"​></path+        <path fill="​none"​ d="​M792.5965 550.7571 L792.5965 576.7414"/>​ 
-        <path d="​M792.5965 587.7414 L798.5965 575.7414 L786.5965 575.7414 Z" stroke="​none"​></path>+        <path d="​M792.5965 587.7414 L798.5965 575.7414 L786.5965 575.7414 Z" stroke="​none"/>​
       </g>       </g>
     </g>     </g>
     <g id="​y.edge.12">​     <g id="​y.edge.12">​
-      <g shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke-linecap="​butt">​ +      <g text-rendering="​geometricPrecision"​ stroke-miterlimit="​1.45" ​shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke-linecap="​butt">​ 
-        <path fill="​none"​ d="​M682.6732 550.6931 L682.6732 856.757"></path+        <path fill="​none"​ d="​M682.6732 550.6803 L682.6732 856.7231"/>​ 
-        <path d="​M682.6732 867.757 L688.6732 855.757 L676.6732 855.757 Z" stroke="​none"​></path>+        <path d="​M682.6732 867.7231 L688.6732 855.7231 L676.6732 855.7231 Z" stroke="​none"/>​
       </g>       </g>
     </g>     </g>
     <g id="​y.node.1">​     <g id="​y.node.1">​
-      <a xlink:​type="​simple"​ xlink:​href="​https://​opendata.gov.cz/​cinnost:​rozhodnuti-o-otevirani-dat">​ +      <a  xlink:​type="​simple"​ xlink:​href="​http://​opendata.gov.cz/​cinnost:​rozhodnuti-o-otevirani-dat"​ > 
-        <g shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​72.3266,12.7199)">​ +        <g fill="​url(#​linearGradient1)"​ text-rendering="​geometricPrecision" ​shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,-298)" stroke="​url(#​linearGradient1)">​ 
-          <rect x="​305.3266"​ y="​318.7199" transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-297.3266,​-310.7199)"​ fill="​url(#​linearGradient1)" width="​85"​ rx="​4"​ ry="​4"​ height="​55"​ stroke="​none"​></rect>+          <rect x="​305.3266"​ y="​318.7199"​ width="​85"​ rx="​4"​ ry="​4"​ height="​55"​ stroke="​none"/>​
         </g>         </g>
-        <g stroke-linecap="​butt"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ fill="​rgb(18,​62,​162)"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ stroke="​rgb(18,​62,​162)">​ +        <g stroke-linecap="​butt"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ fill="​rgb(18,​62,​162)" text-rendering="​geometricPrecision" shape-rendering="​geometricPrecision"​ stroke="​rgb(18,​62,​162)" stroke-miterlimit="​1.45">​ 
-          <rect x="​305.3266"​ y="​318.7199"​ fill="​none"​ width="​85"​ rx="​4"​ ry="​4"​ height="​55"​></rect>+          <rect x="​305.3266"​ y="​318.7199"​ fill="​none"​ width="​85"​ rx="​4"​ ry="​4"​ height="​55"/>​
         </g>         </g>
         <g>         <g>
-          <g text-rendering="​geometricPrecision"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ font-family="​sans-serif"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke-linecap="​butt">​ +          <g text-rendering="​geometricPrecision" stroke-miterlimit="​1.45" shape-rendering="​geometricPrecision"​ font-family="​sans-serif"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke-linecap="​butt">​ 
-            <text x="308.7973" xml:​space="​preserve"​ y="​343.5832"​ stroke="​none">​Rozhodnout ​o </​text>​+            <text x="310.4673" xml:​space="​preserve"​ y="​343.5832"​ stroke="​none">​Rozhodnutí ​o </​text>​
             <text x="​314.4721"​ xml:​space="​preserve"​ y="​358.2844"​ stroke="​none">​otevírání dat</​text>​             <text x="​314.4721"​ xml:​space="​preserve"​ y="​358.2844"​ stroke="​none">​otevírání dat</​text>​
           </g>           </g>
Řádek 201: Řádek 187:
     </g>     </g>
     <g id="​y.node.2">​     <g id="​y.node.2">​
-      <a xlink:​type="​simple"​ xlink:​href="​https://​opendata.gov.cz/​cinnost:​obsazeni-role-koordinatora">​ +      <a  xlink:​type="​simple"​ xlink:​href="​http://​opendata.gov.cz/​cinnost:​obsazeni-role-koordinatora"​ > 
-        <g shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​72.3266,97.7199)">​ +        <g fill="​url(#​linearGradient2)"​ text-rendering="​geometricPrecision" ​shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,-298)" stroke="​url(#​linearGradient2)">​ 
-          <rect x="​305.3266"​ y="​403.7199" transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-297.3266,​-395.7199)"​ fill="​url(#​linearGradient2)" width="​85"​ rx="​4"​ ry="​4"​ height="​55"​ stroke="​none"​></rect>+          <rect x="​305.3266"​ y="​403.7199"​ width="​85"​ rx="​4"​ ry="​4"​ height="​55"​ stroke="​none"/>​
         </g>         </g>
-        <g stroke-linecap="​butt"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ fill="​rgb(18,​62,​162)"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ stroke="​rgb(18,​62,​162)">​ +        <g stroke-linecap="​butt"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ fill="​rgb(18,​62,​162)" text-rendering="​geometricPrecision" shape-rendering="​geometricPrecision"​ stroke="​rgb(18,​62,​162)" stroke-miterlimit="​1.45">​ 
-          <rect x="​305.3266"​ y="​403.7199"​ fill="​none"​ width="​85"​ rx="​4"​ ry="​4"​ height="​55"​></rect>+          <rect x="​305.3266"​ y="​403.7199"​ fill="​none"​ width="​85"​ rx="​4"​ ry="​4"​ height="​55"/>​
         </g>         </g>
         <g>         <g>
-          <g text-rendering="​geometricPrecision"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ font-family="​sans-serif"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke-linecap="​butt">​ +          <g text-rendering="​geometricPrecision" stroke-miterlimit="​1.45" shape-rendering="​geometricPrecision"​ font-family="​sans-serif"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke-linecap="​butt">​ 
-            <text x="315.8139" xml:​space="​preserve"​ y="428.5832" stroke="​none">​Obsadit roli </​text>​ +            <text x="308.8061"​ xml:​space="​preserve"​ y="​421.2326"​ stroke="​none">​Obsazení role </​text>​ 
-            <text x="​314.4721"​ xml:​space="​preserve"​ y="443.2844" stroke="​none">​koordinátora</​text>​+            <text x="311.8032" xml:​space="​preserve"​ y="435.9338" stroke="​none">​Koordinátora ​</​text>​ 
 +            <text x="​314.4721"​ xml:​space="​preserve"​ y="450.635" stroke="​none">​otevírání dat</​text>​
           </g>           </g>
         </g>         </g>
Řádek 217: Řádek 204:
     </g>     </g>
     <g id="​y.node.3">​     <g id="​y.node.3">​
-      <a xlink:​type="​simple"​ xlink:​href="​https://​opendata.gov.cz/​cinnost:​priprava-interni-legislativy">​ +      <a  xlink:​type="​simple"​ xlink:​href="​http://​opendata.gov.cz/​cinnost:​priprava-interni-legislativy"​ > 
-        <g shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​126.2499,189.7199)">​ +        <g fill="​url(#​linearGradient3)"​ text-rendering="​geometricPrecision" ​shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,-298)" stroke="​url(#​linearGradient3)">​ 
-          <rect x="359.2499" y="​495.7199" ​transform="matrix(1,​0,​0,​1,​-351.2499,​-487.7199)"​ fill="​url(#​linearGradient3)"​ width="​85" rx="​4"​ ry="​4"​ height="​55"​ stroke="​none"​></rect>+          <rect x="351.7499" y="​495.7199" ​width="105.5" rx="​4"​ ry="​4"​ height="​55"​ stroke="​none"/>​
         </g>         </g>
-        <g stroke-linecap="​butt"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ fill="​rgb(18,​62,​162)"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ stroke-dasharray="​6,​2"​ stroke="​rgb(18,​62,​162)">​ +        <g stroke-linecap="​butt"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ fill="​rgb(18,​62,​162)" text-rendering="​geometricPrecision" shape-rendering="​geometricPrecision"​ stroke-dasharray="​6,​2"​ stroke="​rgb(18,​62,​162)" stroke-miterlimit="​1.45">​ 
-          <rect x="359.2499" y="​495.7199"​ fill="​none"​ width="​85" rx="​4"​ ry="​4"​ height="​55"​></rect>+          <rect x="351.7499" y="​495.7199"​ fill="​none"​ width="​105.5" rx="​4"​ ry="​4"​ height="​55"/>​
         </g>         </g>
         <g>         <g>
-          <g text-rendering="​geometricPrecision"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ font-family="​sans-serif"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke-linecap="​butt">​ +          <g text-rendering="​geometricPrecision" stroke-miterlimit="​1.45" shape-rendering="​geometricPrecision"​ font-family="​sans-serif"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke-linecap="​butt">​ 
-            <text x="361.4023" xml:​space="​preserve"​ y="​520.5833"​ stroke="​none">​Připravit interní</​text>​ +            <text x="380.1571" xml:​space="​preserve"​ y="​520.5833"​ stroke="​none">​Příprava ​</​text>​ 
-            <text x="375.4032" xml:​space="​preserve"​ y="​535.2844"​ stroke="​none">​legislativu</​text>​+            <text x="360.1474" xml:​space="​preserve"​ y="​535.2844"​ stroke="​none">​interní legislativy</​text>​
           </g>           </g>
         </g>         </g>
Řádek 234: Řádek 221:
     <g id="​y.node.4">​     <g id="​y.node.4">​
       <g>       <g>
-        <g shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​182.2499,97.7199)">​ +        <g fill="​url(#​linearGradient4)"​ text-rendering="​geometricPrecision" ​shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,-298)" stroke="​url(#​linearGradient4)">​ 
-          <rect x="415.2499" y="​403.7199" transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-407.2499,​-395.7199)"​ fill="​url(#​linearGradient4)" width="​85" rx="​4"​ ry="​4"​ height="​55"​ stroke="​none"​></rect>+          <rect x="401.2499" y="​403.7199"​ width="​99" rx="​4"​ ry="​4"​ height="​55"​ stroke="​none"/>​
         </g>         </g>
-        <g stroke-linecap="​butt"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)" ​fill="rgb(18,​62,​162)" shape-rendering="​geometricPrecision"​ stroke-dasharray="​6,​2"​ stroke-width="​3"​ stroke="​rgb(242,​62,​18)">​ +        <g stroke-linecap="​butt"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)" ​text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="​geometricPrecision"​ stroke-dasharray="​6,​2"​ stroke-width="​3"​ stroke="​rgb(242,​62,​18)" stroke-miterlimit="​1.45">​ 
-          <rect x="415.2499" y="​403.7199"​ fill="​none"​ width="​85" rx="​4"​ ry="​4"​ height="​55"​></rect>+          <rect x="401.2499" y="​403.7199"​ fill="​none"​ width="​99" rx="​4"​ ry="​4"​ height="​55"/>​
         </g>         </g>
         <g>         <g>
-          <g text-rendering="​geometricPrecision"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ font-family="​sans-serif"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke-linecap="​butt">​ +          <g text-rendering="​geometricPrecision" stroke-miterlimit="​1.45" shape-rendering="​geometricPrecision"​ font-family="​sans-serif"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke-linecap="​butt">​ 
-            <text x="418.3983" xml:​space="​preserve"​ y="​428.5832"​ stroke="​none">​Schválit interní</​text>​ +            <text x="422.7333" xml:​space="​preserve"​ y="​428.5832"​ stroke="​none">​Schválení ​</​text>​ 
-            <text x="431.4032" xml:​space="​preserve"​ y="​443.2844"​ stroke="​none">​legislativu</​text>​+            <text x="406.3974" xml:​space="​preserve"​ y="​443.2844"​ stroke="​none">​interní legislativy</​text>​
           </g>           </g>
         </g>         </g>
Řádek 249: Řádek 236:
     </g>     </g>
     <g id="​y.node.5">​     <g id="​y.node.5">​
-      <a xlink:​type="​simple"​ xlink:​href="​https://​opendata.gov.cz/​cinnost:​obsazeni-dalsich-roli">​ +      <a  xlink:​type="​simple"​ xlink:​href="​http://​opendata.gov.cz/​cinnost:​obsazeni-dalsich-roli"​ > 
-        <g shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​292.1732,97.7199)">​ +        <g fill="​url(#​linearGradient5)"​ text-rendering="​geometricPrecision" ​shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,-298)" stroke="​url(#​linearGradient5)">​ 
-          <rect x="​525.1732"​ y="​403.7199" transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-517.1732,​-395.7199)"​ fill="​url(#​linearGradient5)" width="​85"​ rx="​4"​ ry="​4"​ height="​55"​ stroke="​none"​></rect>+          <rect x="​525.1732"​ y="​403.7199"​ width="​85"​ rx="​4"​ ry="​4"​ height="​55"​ stroke="​none"/>​
         </g>         </g>
-        <g stroke-linecap="​butt"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ fill="​rgb(18,​62,​162)"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ stroke="​rgb(18,​62,​162)">​ +        <g stroke-linecap="​butt"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ fill="​rgb(18,​62,​162)" text-rendering="​geometricPrecision" shape-rendering="​geometricPrecision"​ stroke="​rgb(18,​62,​162)" stroke-miterlimit="​1.45">​ 
-          <rect x="​525.1732"​ y="​403.7199"​ fill="​none"​ width="​85"​ rx="​4"​ ry="​4"​ height="​55"​></rect>+          <rect x="​525.1732"​ y="​403.7199"​ fill="​none"​ width="​85"​ rx="​4"​ ry="​4"​ height="​55"/>​
         </g>         </g>
         <g>         <g>
-          <g text-rendering="​geometricPrecision"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ font-family="​sans-serif"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke-linecap="​butt">​ +          <g text-rendering="​geometricPrecision" stroke-miterlimit="​1.45" shape-rendering="​geometricPrecision"​ font-family="​sans-serif"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke-linecap="​butt">​ 
-            <text x="532.6547" xml:​space="​preserve"​ y="​428.5832"​ stroke="​none">​Obsadit další</​text>​ +            <text x="540.3246" xml:​space="​preserve"​ y="​428.5832"​ stroke="​none">​Obsazení ​</​text>​ 
-            <text x="557.6683" xml:​space="​preserve"​ y="​443.2844"​ stroke="​none">​role</​text>​+            <text x="538.6605" xml:​space="​preserve"​ y="​443.2844"​ stroke="​none">​dalších rolí</​text>​
           </g>           </g>
         </g>         </g>
Řádek 265: Řádek 252:
     </g>     </g>
     <g id="​y.node.6">​     <g id="​y.node.6">​
-      <a xlink:​type="​simple"​ xlink:​href="​https://​opendata.gov.cz/​cinnost:​schvaleni-publikacniho-planu">​ +      <a  xlink:​type="​simple"​ xlink:​href="​http://​opendata.gov.cz/​cinnost:​schvaleni-publikacniho-planu"​ > 
-        <g shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​407.1732,97.7199)">​ +        <g fill="​url(#​linearGradient6)"​ text-rendering="​geometricPrecision" ​shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,-298)" stroke="​url(#​linearGradient6)">​ 
-          <rect x="​640.1732"​ y="​403.7199" transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-632.1732,​-395.7199)"​ fill="​url(#​linearGradient6)" width="​85"​ rx="​4"​ ry="​4"​ height="​55"​ stroke="​none"​></rect>+          <rect x="​640.1732"​ y="​403.7199"​ width="​85"​ rx="​4"​ ry="​4"​ height="​55"​ stroke="​none"/>​
         </g>         </g>
-        <g stroke-linecap="​butt"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ fill="​rgb(18,​62,​162)"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ stroke="​rgb(18,​62,​162)">​ +        <g stroke-linecap="​butt"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ fill="​rgb(18,​62,​162)" text-rendering="​geometricPrecision" shape-rendering="​geometricPrecision"​ stroke="​rgb(18,​62,​162)" stroke-miterlimit="​1.45">​ 
-          <rect x="​640.1732"​ y="​403.7199"​ fill="​none"​ width="​85"​ rx="​4"​ ry="​4"​ height="​55"​></rect>+          <rect x="​640.1732"​ y="​403.7199"​ fill="​none"​ width="​85"​ rx="​4"​ ry="​4"​ height="​55"/>​
         </g>         </g>
         <g>         <g>
-          <g text-rendering="​geometricPrecision"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ font-family="​sans-serif"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke-linecap="​butt">​ +          <g text-rendering="​geometricPrecision" stroke-miterlimit="​1.45" shape-rendering="​geometricPrecision"​ font-family="​sans-serif"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke-linecap="​butt">​ 
-            <text x="659.9974" xml:​space="​preserve"​ y="​421.2326"​ stroke="​none">​Schválit ​</​text>​ +            <text x="654.6566" xml:​space="​preserve"​ y="​421.2326"​ stroke="​none">​Schválení ​</​text>​ 
-            <text x="653.9886" xml:​space="​preserve"​ y="​435.9338"​ stroke="​none">​publikační </​text>​ +            <text x="647.3148" xml:​space="​preserve"​ y="​435.9338"​ stroke="​none">​publikačního </​text>​ 
-            <text x="671.3295" xml:​space="​preserve"​ y="​450.635"​ stroke="​none">​plán</​text>​+            <text x="667.9926" xml:​space="​preserve"​ y="​450.635"​ stroke="​none">​plánu</​text>​
           </g>           </g>
         </g>         </g>
Řádek 282: Řádek 269:
     </g>     </g>
     <g id="​y.node.7">​     <g id="​y.node.7">​
-      <a xlink:​type="​simple"​ xlink:​href="​https://​opendata.gov.cz/​cinnost:​rozhodnuti-o-zpusobu-katalogizace-dat">​ +      <a  xlink:​type="​simple"​ xlink:​href="​http://​opendata.gov.cz/​cinnost:​rozhodnuti-o-zpusobu-katalogizace-dat"​ > 
-        <g shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​407.1732,189.7199)">​ +        <g fill="​url(#​linearGradient7)"​ text-rendering="​geometricPrecision" ​shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,-298)" stroke="​url(#​linearGradient7)">​ 
-          <rect x="​640.1732"​ y="​495.7199" transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-632.1732,​-487.7199)"​ fill="​url(#​linearGradient7)" width="​85"​ rx="​4"​ ry="​4"​ height="​55"​ stroke="​none"​></rect>+          <rect x="​640.1732"​ y="​495.7199"​ width="​85"​ rx="​4"​ ry="​4"​ height="​55"​ stroke="​none"/>​
         </g>         </g>
-        <g stroke-linecap="​butt"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ fill="​rgb(18,​62,​162)"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ stroke="​rgb(18,​62,​162)">​ +        <g stroke-linecap="​butt"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ fill="​rgb(18,​62,​162)" text-rendering="​geometricPrecision" shape-rendering="​geometricPrecision"​ stroke="​rgb(18,​62,​162)" stroke-miterlimit="​1.45">​ 
-          <rect x="​640.1732"​ y="​495.7199"​ fill="​none"​ width="​85"​ rx="​4"​ ry="​4"​ height="​55"​></rect>+          <rect x="​640.1732"​ y="​495.7199"​ fill="​none"​ width="​85"​ rx="​4"​ ry="​4"​ height="​55"/>​
         </g>         </g>
         <g>         <g>
-          <g text-rendering="​geometricPrecision"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ font-family="​sans-serif"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke-linecap="​butt">​ +          <g text-rendering="​geometricPrecision" stroke-miterlimit="​1.45" shape-rendering="​geometricPrecision"​ font-family="​sans-serif"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke-linecap="​butt">​ 
-            <text x="​645.3109" xml:​space="​preserve"​ y="​513.2327"​ stroke="​none">​Rozhodnout ​o</​text>​ +            <text x="​645.3138" xml:​space="​preserve"​ y="​513.2327"​ stroke="​none">​Rozhodnutí ​o </​text>​ 
-            <text x="659.9886" xml:​space="​preserve"​ y="​527.9338"​ stroke="​none">​způsobu</​text>​+            <text x="658.3217" xml:​space="​preserve"​ y="​527.9338"​ stroke="​none">​způsobu </​text>​
             <text x="​649.3187"​ xml:​space="​preserve"​ y="​542.635"​ stroke="​none">​katalogizace</​text>​             <text x="​649.3187"​ xml:​space="​preserve"​ y="​542.635"​ stroke="​none">​katalogizace</​text>​
           </g>           </g>
Řádek 299: Řádek 286:
     </g>     </g>
     <g id="​y.node.8">​     <g id="​y.node.8">​
-      <a xlink:​type="​simple"​ xlink:​href="​https://​opendata.gov.cz/​cinnost:​navrh-datovych-sad-ke-zverejneni">​ +      <a  xlink:​type="​simple"​ xlink:​href="​http://​opendata.gov.cz/​cinnost:​navrh-datovych-sad-ke-zverejneni"​ > 
-        <g shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​215.2499,361.7199)">​ +        <g fill="​url(#​linearGradient8)"​ text-rendering="​geometricPrecision" ​shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,-298)" stroke="​url(#​linearGradient8)">​ 
-          <rect x="​448.2499"​ y="​667.7199" transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-440.2499,​-659.7199)"​ fill="​url(#​linearGradient8)" width="​85"​ rx="​4"​ ry="​4"​ height="​55"​ stroke="​none"​></rect>+          <rect x="​448.2499"​ y="​667.7199"​ width="​85"​ rx="​4"​ ry="​4"​ height="​55"​ stroke="​none"/>​
         </g>         </g>
-        <g stroke-linecap="​butt"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ fill="​rgb(18,​62,​162)"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ stroke="​rgb(18,​62,​162)">​ +        <g stroke-linecap="​butt"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ fill="​rgb(18,​62,​162)" text-rendering="​geometricPrecision" shape-rendering="​geometricPrecision"​ stroke="​rgb(18,​62,​162)" stroke-miterlimit="​1.45">​ 
-          <rect x="​448.2499"​ y="​667.7199"​ fill="​none"​ width="​85"​ rx="​4"​ ry="​4"​ height="​55"​></rect>+          <rect x="​448.2499"​ y="​667.7199"​ fill="​none"​ width="​85"​ rx="​4"​ ry="​4"​ height="​55"/>​
         </g>         </g>
         <g>         <g>
-          <g text-rendering="​geometricPrecision"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ font-family="​sans-serif"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke-linecap="​butt">​ +          <g text-rendering="​geometricPrecision" stroke-miterlimit="​1.45" shape-rendering="​geometricPrecision"​ font-family="​sans-serif"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke-linecap="​butt">​ 
-            <text x="461.4003" xml:​space="​preserve"​ y="​685.2327"​ stroke="​none">​Navrhnout ​</​text>​ +            <text x="473.078" xml:​space="​preserve"​ y="​685.2327"​ stroke="​none">​Návrh ​</​text>​ 
-            <text x="458.3944" xml:​space="​preserve"​ y="​699.9338"​ stroke="​none">​datové sady</​text>​ +            <text x="453.7274" xml:​space="​preserve"​ y="​699.9338"​ stroke="​none">​datových sad </​text>​ 
-            <text x="462.7362" xml:​space="​preserve"​ y="​714.635"​ stroke="​none">​k publikaci</​text>​+            <text x="455.0634" xml:​space="​preserve"​ y="​714.635"​ stroke="​none">​ke zveřejnění</​text>​
           </g>           </g>
         </g>         </g>
Řádek 316: Řádek 303:
     </g>     </g>
     <g id="​y.node.9">​     <g id="​y.node.9">​
-      <a xlink:​type="​simple"​ xlink:​href="​https://​opendata.gov.cz/​cinnost:​priprava-publikacniho-planu">​ +      <a  xlink:​type="​simple"​ xlink:​href="​http://​opendata.gov.cz/​cinnost:​priprava-publikacniho-planu"​ > 
-        <g shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​292.1732,189.7199)">​ +        <g fill="​url(#​linearGradient9)"​ text-rendering="​geometricPrecision" ​shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,-298)" stroke="​url(#​linearGradient9)">​ 
-          <rect x="​525.1732"​ y="​495.7199" transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-517.1732,​-487.7199)"​ fill="​url(#​linearGradient9)" width="​85"​ rx="​4"​ ry="​4"​ height="​55"​ stroke="​none"​></rect>+          <rect x="​525.1732"​ y="​495.7199"​ width="​85"​ rx="​4"​ ry="​4"​ height="​55"​ stroke="​none"/>​
         </g>         </g>
-        <g stroke-linecap="​butt"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ fill="​rgb(18,​62,​162)"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ stroke="​rgb(18,​62,​162)">​ +        <g stroke-linecap="​butt"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ fill="​rgb(18,​62,​162)" text-rendering="​geometricPrecision" shape-rendering="​geometricPrecision"​ stroke="​rgb(18,​62,​162)" stroke-miterlimit="​1.45">​ 
-          <rect x="​525.1732"​ y="​495.7199"​ fill="​none"​ width="​85"​ rx="​4"​ ry="​4"​ height="​55"​></rect>+          <rect x="​525.1732"​ y="​495.7199"​ fill="​none"​ width="​85"​ rx="​4"​ ry="​4"​ height="​55"/>​
         </g>         </g>
         <g>         <g>
-          <g text-rendering="​geometricPrecision"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ font-family="​sans-serif"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke-linecap="​butt">​ +          <g text-rendering="​geometricPrecision" stroke-miterlimit="​1.45" shape-rendering="​geometricPrecision"​ font-family="​sans-serif"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke-linecap="​butt">​ 
-            <text x="545.6683" xml:​space="​preserve"​ y="​513.2327"​ stroke="​none">​Připravit</​text>​ +            <text x="543.3304" xml:​space="​preserve"​ y="​513.2327"​ stroke="​none">​Příprava ​</​text>​ 
-            <text x="540.6556" xml:​space="​preserve"​ y="​527.9338"​ stroke="​none">​publikač</​text>​ +            <text x="532.3148" xml:​space="​preserve"​ y="​527.9338"​ stroke="​none">​publikačního </​text>​ 
-            <text x="556.3295" xml:​space="​preserve"​ y="​542.635"​ stroke="​none">​plán</​text>​+            <text x="552.9926" xml:​space="​preserve"​ y="​542.635"​ stroke="​none">​plánu</​text>​
           </g>           </g>
         </g>         </g>
Řádek 333: Řádek 320:
     </g>     </g>
     <g id="​y.node.10">​     <g id="​y.node.10">​
-      <a xlink:​type="​simple"​ xlink:​href="​https://​opendata.gov.cz/​cinnost:​vyhodnoceni-plneni-publikacniho-planu-a-informovani-vedeni">​ +      <a  xlink:​type="​simple"​ xlink:​href="​http://​opendata.gov.cz/​cinnost:​vyhodnoceni-plneni-publikacniho-planu-a-informovani-vedeni"​ > 
-        <g shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​478.4814,281.7199)">​ +        <g fill="​url(#​linearGradient10)"​ text-rendering="​geometricPrecision" ​shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,-298)" stroke="​url(#​linearGradient10)">​ 
-          <rect x="​711.4814"​ y="​587.7199" transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-703.4814,​-579.7199)"​ fill="​url(#​linearGradient10)" width="​162.2302"​ rx="​4"​ ry="​4"​ height="​55"​ stroke="​none"​></rect>+          <rect x="​711.4814"​ y="​587.7199"​ width="​162.2302"​ rx="​4"​ ry="​4"​ height="​55"​ stroke="​none"/>​
         </g>         </g>
-        <g stroke-linecap="​butt"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ fill="​rgb(18,​62,​162)"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ stroke="​rgb(18,​62,​162)">​ +        <g stroke-linecap="​butt"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ fill="​rgb(18,​62,​162)" text-rendering="​geometricPrecision" shape-rendering="​geometricPrecision"​ stroke="​rgb(18,​62,​162)" stroke-miterlimit="​1.45">​ 
-          <rect x="​711.4814"​ y="​587.7199"​ fill="​none"​ width="​162.2302"​ rx="​4"​ ry="​4"​ height="​55"​></rect>+          <rect x="​711.4814"​ y="​587.7199"​ fill="​none"​ width="​162.2302"​ rx="​4"​ ry="​4"​ height="​55"/>​
         </g>         </g>
         <g>         <g>
-          <g text-rendering="​geometricPrecision"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ font-family="​sans-serif"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke-linecap="​butt">​ +          <g text-rendering="​geometricPrecision" stroke-miterlimit="​1.45" shape-rendering="​geometricPrecision"​ font-family="​sans-serif"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke-linecap="​butt">​ 
-            <text x="726.2274" xml:​space="​preserve"​ y="​605.2327"​ stroke="​none">​Periodicky vyhodnocovat</​text>​ +            <text x="720.8865" xml:​space="​preserve"​ y="​605.2327"​ stroke="​none">​Periodické vyhodnocování ​</​text>​ 
-            <text x="719.5389" xml:​space="​preserve"​ y="​619.9338"​ stroke="​none">​plnění publikačního plánu ​a</​text>​ +            <text x="722.8758" xml:​space="​preserve"​ y="​619.9338"​ stroke="​none">​plnění publikačního plánu </​text>​ 
-            <text x="744.9041" xml:​space="​preserve"​ y="​634.635"​ stroke="​none">​informovat ​vedení</​text>​+            <text x="736.5633" xml:​space="​preserve"​ y="​634.635"​ stroke="​none">​a informování ​vedení</​text>​
           </g>           </g>
         </g>         </g>
Řádek 350: Řádek 337:
     </g>     </g>
     <g id="​y.node.11">​     <g id="​y.node.11">​
-      <a xlink:​type="​simple"​ xlink:​href="​https://​opendata.gov.cz/​cinnost:​spoluprace-na-navrhu-datovych-sad">​ +      <a  xlink:​type="​simple"​ xlink:​href="​http://​opendata.gov.cz/​cinnost:​spoluprace-na-navrhu-datovych-sad"​ > 
-        <g shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​281.9232,561.7199)">​ +        <g fill="​url(#​linearGradient11)"​ text-rendering="​geometricPrecision" ​shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,-298)" stroke="​url(#​linearGradient11)">​ 
-          <rect x="​514.9232"​ y="​867.7199" transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-506.9232,​-859.7199)"​ fill="​url(#​linearGradient11)" width="​105.5"​ rx="​4"​ ry="​4"​ height="​55"​ stroke="​none"​></rect>+          <rect x="​514.9232"​ y="​867.7199"​ width="​105.5"​ rx="​4"​ ry="​4"​ height="​55"​ stroke="​none"/>​
         </g>         </g>
-        <g stroke-linecap="​butt"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ fill="​rgb(18,​62,​162)"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ stroke="​rgb(18,​62,​162)">​ +        <g stroke-linecap="​butt"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ fill="​rgb(18,​62,​162)" text-rendering="​geometricPrecision" shape-rendering="​geometricPrecision"​ stroke="​rgb(18,​62,​162)" stroke-miterlimit="​1.45">​ 
-          <rect x="​514.9232"​ y="​867.7199"​ fill="​none"​ width="​105.5"​ rx="​4"​ ry="​4"​ height="​55"​></rect>+          <rect x="​514.9232"​ y="​867.7199"​ fill="​none"​ width="​105.5"​ rx="​4"​ ry="​4"​ height="​55"/>​
         </g>         </g>
         <g>         <g>
-          <g text-rendering="​geometricPrecision"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ font-family="​sans-serif"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke-linecap="​butt">​ +          <g text-rendering="​geometricPrecision" stroke-miterlimit="​1.45" shape-rendering="​geometricPrecision"​ font-family="​sans-serif"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke-linecap="​butt">​ 
-            <text x="520.974" xml:​space="​preserve"​ y="​885.2327"​ stroke="​none">​Spolupracovat ​na</​text>​ +            <text x="527.3109" xml:​space="​preserve"​ y="​885.2327"​ stroke="​none">​Spolupráce ​na </​text>​ 
-            <text x="523.6459" xml:​space="​preserve"​ y="​899.9338"​ stroke="​none">​návrhu datových</​text>​+            <text x="521.9789" xml:​space="​preserve"​ y="​899.9338"​ stroke="​none">​návrhu datových </​text>​
             <text x="​528.3187"​ xml:​space="​preserve"​ y="​914.635"​ stroke="​none">​sad k publikaci</​text>​             <text x="​528.3187"​ xml:​space="​preserve"​ y="​914.635"​ stroke="​none">​sad k publikaci</​text>​
           </g>           </g>
Řádek 367: Řádek 354:
     </g>     </g>
     <g id="​y.node.12">​     <g id="​y.node.12">​
-      <a xlink:​type="​simple"​ xlink:​href="​https://​opendata.gov.cz/​cinnost:​zverejneni-publikacniho-planu">​ +      <a  xlink:​type="​simple"​ xlink:​href="​http://​opendata.gov.cz/​cinnost:​zverejneni-publikacniho-planu"​ > 
-        <g shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​517.0965,189.7199)">​ +        <g fill="​url(#​linearGradient12)"​ text-rendering="​geometricPrecision" ​shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,-298)" stroke="​url(#​linearGradient12)">​ 
-          <rect x="​750.0965"​ y="​495.7199" transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-742.0965,​-487.7199)"​ fill="​url(#​linearGradient12)" width="​85"​ rx="​4"​ ry="​4"​ height="​55"​ stroke="​none"​></rect>+          <rect x="​750.0965"​ y="​495.7199"​ width="​85"​ rx="​4"​ ry="​4"​ height="​55"​ stroke="​none"/>​
         </g>         </g>
-        <g stroke-linecap="​butt"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ fill="​rgb(18,​62,​162)"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ stroke-dasharray="​6,​2"​ stroke="​rgb(18,​62,​162)">​ +        <g stroke-linecap="​butt"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ fill="​rgb(18,​62,​162)" text-rendering="​geometricPrecision" shape-rendering="​geometricPrecision"​ stroke-dasharray="​6,​2"​ stroke="​rgb(18,​62,​162)" stroke-miterlimit="​1.45">​ 
-          <rect x="​750.0965"​ y="​495.7199"​ fill="​none"​ width="​85"​ rx="​4"​ ry="​4"​ height="​55"​></rect>+          <rect x="​750.0965"​ y="​495.7199"​ fill="​none"​ width="​85"​ rx="​4"​ ry="​4"​ height="​55"/>​
         </g>         </g>
         <g>         <g>
-          <g text-rendering="​geometricPrecision"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ font-family="​sans-serif"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke-linecap="​butt">​ +          <g text-rendering="​geometricPrecision" stroke-miterlimit="​1.45" shape-rendering="​geometricPrecision"​ font-family="​sans-serif"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke-linecap="​butt">​ 
-            <text x="769.5897" xml:​space="​preserve"​ y="​513.2327"​ stroke="​none">​Zveřejnit</​text>​ +            <text x="762.5818" xml:​space="​preserve"​ y="​513.2327"​ stroke="​none">​Zveřejnění ​</​text>​ 
-            <text x="765.5789" xml:​space="​preserve"​ y="​527.9338"​ stroke="​none">​publikač</​text>​ +            <text x="757.2381" xml:​space="​preserve"​ y="​527.9338"​ stroke="​none">​publikačního </​text>​ 
-            <text x="781.2527" xml:​space="​preserve"​ y="​542.635"​ stroke="​none">​plán</​text>​+            <text x="777.9158" xml:​space="​preserve"​ y="​542.635"​ stroke="​none">​plánu</​text>​
           </g>           </g>
         </g>         </g>
Řádek 384: Řádek 371:
     </g>     </g>
     <g id="​y.node.13">​     <g id="​y.node.13">​
-      <a xlink:​type="​simple"​ xlink:​href="​https://​opendata.gov.cz/​cinnost:​spoluprace-na-urceni-zpusobu-katalogizace">​ +      <a  xlink:​type="​simple"​ xlink:​href="​http://​opendata.gov.cz/​cinnost:​spoluprace-na-urceni-zpusobu-katalogizace"​ > 
-        <g shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​396.9232,561.7199)">​ +        <g fill="​url(#​linearGradient13)"​ text-rendering="​geometricPrecision" ​shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,-298)" stroke="​url(#​linearGradient13)">​ 
-          <rect x="​629.9232"​ y="​867.7199" transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-621.9232,​-859.7199)"​ fill="​url(#​linearGradient13)" width="​105.5" rx="​4"​ ry="​4"​ height="​55"​ stroke="​none"​></rect>+          <rect x="​629.9232"​ y="​867.7199"​ width="​154.5" rx="​4"​ ry="​4"​ height="​55"​ stroke="​none"/>​
         </g>         </g>
-        <g stroke-linecap="​butt"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ fill="​rgb(18,​62,​162)"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ stroke="​rgb(18,​62,​162)">​ +        <g stroke-linecap="​butt"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ fill="​rgb(18,​62,​162)" text-rendering="​geometricPrecision" shape-rendering="​geometricPrecision"​ stroke="​rgb(18,​62,​162)" stroke-miterlimit="​1.45">​ 
-          <rect x="​629.9232"​ y="​867.7199"​ fill="​none"​ width="​105.5" rx="​4"​ ry="​4"​ height="​55"​></rect>+          <rect x="​629.9232"​ y="​867.7199"​ fill="​none"​ width="​154.5" rx="​4"​ ry="​4"​ height="​55"/>​
         </g>         </g>
         <g>         <g>
-          <g text-rendering="​geometricPrecision"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ font-family="​sans-serif"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke-linecap="​butt">​ +          <g text-rendering="​geometricPrecision" stroke-miterlimit="​1.45" shape-rendering="​geometricPrecision"​ font-family="​sans-serif"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke-linecap="​butt">​ 
-            <text x="635.974" xml:​space="​preserve"​ y="​885.2327"​ stroke="​none">​Spolupracovat na</​text>​ +            <text x="638.809" xml:​space="​preserve"​ y="​885.2327"​ stroke="​none">​Spolupráce IT specialisty ​</​text>​ 
-            <text x="641.6459" xml:​space="​preserve"​ y="​899.9338"​ stroke="​none">​určení způsobu</​text>​ +            <text x="656.1381" xml:​space="​preserve"​ y="​899.9338"​ stroke="​none">​na určení způsobu </​text>​ 
-            <text x="649.3187" xml:​space="​preserve"​ y="​914.635"​ stroke="​none">​katalogizace</​text>​+            <text x="636.7963" xml:​space="​preserve"​ y="​914.635"​ stroke="​none">​katalogizace ​datových sad</​text>​
           </g>           </g>
         </g>         </g>
Řádek 401: Řádek 388:
     </g>     </g>
     <g id="​y.node.14">​     <g id="​y.node.14">​
-      <a xlink:​type="​simple"​ xlink:​href="​https://​opendata.gov.cz/​role:​vedeni-poskytovatele-dat">​ +      <a  xlink:​type="​simple"​ xlink:​href="​http://​opendata.gov.cz/​role:​vedeni-poskytovatele-dat"​ > 
-        <g fill="​white"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke="​white">​ +        <g fill="​white" text-rendering="​geometricPrecision" shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke="​white">​ 
-          <rect x="​259.88"​ width="​30"​ height="​172.35"​ y="​302.5449"​ stroke="​none"​></rect>+          <rect x="​259.88"​ width="​30"​ height="​172.35"​ y="​302.5449"​ stroke="​none"/>​
         </g>         </g>
         <g>         <g>
-          <g text-rendering="​geometricPrecision"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ font-family="​sans-serif"​ transform="​matrix(-0,​-1,​1,​-0,​33.1788,​139.4162)"​ stroke-linecap="​butt">​+          <g text-rendering="​geometricPrecision" stroke-miterlimit="​1.45" shape-rendering="​geometricPrecision"​ font-family="​sans-serif"​ transform="​matrix(-0,​-1,​1,​-0,​33.1788,​139.4162)"​ stroke-linecap="​butt">​
             <text x="​29.6797"​ xml:​space="​preserve"​ y="​14.0645"​ stroke="​none">​Vedení</​text>​             <text x="​29.6797"​ xml:​space="​preserve"​ y="​14.0645"​ stroke="​none">​Vedení</​text>​
             <text x="​2"​ xml:​space="​preserve"​ y="​28.7656"​ stroke="​none">​poskytovatele dat</​text>​             <text x="​2"​ xml:​space="​preserve"​ y="​28.7656"​ stroke="​none">​poskytovatele dat</​text>​
Řádek 414: Řádek 401:
     </g>     </g>
     <g id="​y.node.15">​     <g id="​y.node.15">​
-      <a xlink:​type="​simple"​ xlink:​href="​https://​opendata.gov.cz/​role:​koordinator-otevirani-dat">​ +      <a  xlink:​type="​simple"​ xlink:​href="​http://​opendata.gov.cz/​role:​koordinator-otevirani-dat"​ > 
-        <g fill="​white"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke="​white">​ +        <g fill="​white" text-rendering="​geometricPrecision" shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke="​white">​ 
-          <rect x="​259.88"​ width="​30"​ height="​105.75"​ y="​514.7199"​ stroke="​none"​></rect>+          <rect x="​259.88"​ width="​30"​ height="​105.75"​ y="​514.7199"​ stroke="​none"/>​
         </g>         </g>
         <g>         <g>
-          <g text-rendering="​geometricPrecision"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ font-family="​sans-serif"​ transform="​matrix(-0,​-1,​1,​-0,​33.1788,​304.9494)"​ stroke-linecap="​butt">​+          <g text-rendering="​geometricPrecision" stroke-miterlimit="​1.45" shape-rendering="​geometricPrecision"​ font-family="​sans-serif"​ transform="​matrix(-0,​-1,​1,​-0,​33.1788,​304.9494)"​ stroke-linecap="​butt">​
             <text x="​4.335"​ xml:​space="​preserve"​ y="​14.0645"​ stroke="​none">​Koordinátor</​text>​             <text x="​4.335"​ xml:​space="​preserve"​ y="​14.0645"​ stroke="​none">​Koordinátor</​text>​
             <text x="​2"​ xml:​space="​preserve"​ y="​28.7656"​ stroke="​none">​otevírání dat</​text>​             <text x="​2"​ xml:​space="​preserve"​ y="​28.7656"​ stroke="​none">​otevírání dat</​text>​
Řádek 427: Řádek 414:
     </g>     </g>
     <g id="​y.node.16">​     <g id="​y.node.16">​
-      <a xlink:​type="​simple"​ xlink:​href="​https://​opendata.gov.cz/​role:​kurator-dat">​ +      <a  xlink:​type="​simple"​ xlink:​href="​http://​opendata.gov.cz/​role:​kurator-dat"​ > 
-        <g fill="​white"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke="​white">​ +        <g fill="​white" text-rendering="​geometricPrecision" shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke="​white">​ 
-          <rect x="​259.88"​ width="​30"​ height="​59.5949"​ y="​667.6725"​ stroke="​none"​></rect>+          <rect x="​259.88"​ width="​30"​ height="​59.5949"​ y="​667.6725"​ stroke="​none"/>​
         </g>         </g>
         <g>         <g>
-          <g text-rendering="​geometricPrecision"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ font-family="​sans-serif"​ transform="​matrix(-0,​-1,​1,​-0,​33.1788,​421.1457)"​ stroke-linecap="​butt">​+          <g text-rendering="​geometricPrecision" stroke-miterlimit="​1.45" shape-rendering="​geometricPrecision"​ font-family="​sans-serif"​ transform="​matrix(-0,​-1,​1,​-0,​33.1788,​421.1457)"​ stroke-linecap="​butt">​
             <text x="​2"​ xml:​space="​preserve"​ y="​14.0645"​ stroke="​none">​Kurátor</​text>​             <text x="​2"​ xml:​space="​preserve"​ y="​14.0645"​ stroke="​none">​Kurátor</​text>​
             <text x="​13.335"​ xml:​space="​preserve"​ y="​28.7656"​ stroke="​none">​dat</​text>​             <text x="​13.335"​ xml:​space="​preserve"​ y="​28.7656"​ stroke="​none">​dat</​text>​
Řádek 440: Řádek 427:
     </g>     </g>
     <g id="​y.node.17">​     <g id="​y.node.17">​
-      <a xlink:​type="​simple"​ xlink:​href="​https://​opendata.gov.cz/​role:​spravce-katalogu-otevrenych-dat">​ +      <a  xlink:​type="​simple"​ xlink:​href="​http://​opendata.gov.cz/​role:​spravce-katalogu-otevrenych-dat"​ > 
-        <g fill="​white"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke="​white">​ +        <g fill="​white" text-rendering="​geometricPrecision" shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke="​white">​ 
-          <rect x="​259.88"​ width="​30"​ height="​98.1551"​ y="​746.6424"​ stroke="​none"​></rect>+          <rect x="​259.88"​ width="​30"​ height="​98.1551"​ y="​746.6424"​ stroke="​none"/>​
         </g>         </g>
         <g>         <g>
-          <g text-rendering="​geometricPrecision"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ font-family="​sans-serif"​ transform="​matrix(-0,​-1,​1,​-0,​33.1788,​546.0822)"​ stroke-linecap="​butt">​+          <g text-rendering="​geometricPrecision" stroke-miterlimit="​1.45" shape-rendering="​geometricPrecision"​ font-family="​sans-serif"​ transform="​matrix(-0,​-1,​1,​-0,​33.1788,​546.0822)"​ stroke-linecap="​butt">​
             <text x="​2"​ xml:​space="​preserve"​ y="​14.0645"​ stroke="​none">​Správce katalogu</​text>​             <text x="​2"​ xml:​space="​preserve"​ y="​14.0645"​ stroke="​none">​Správce katalogu</​text>​
             <text x="​9.0049"​ xml:​space="​preserve"​ y="​28.7656"​ stroke="​none">​otevřených dat</​text>​             <text x="​9.0049"​ xml:​space="​preserve"​ y="​28.7656"​ stroke="​none">​otevřených dat</​text>​
Řádek 453: Řádek 440:
     </g>     </g>
     <g id="​y.node.18">​     <g id="​y.node.18">​
-      <a xlink:​type="​simple"​ xlink:​href="​https://​opendata.gov.cz/​role:​it-specialista">​ +      <a  xlink:​type="​simple"​ xlink:​href="​http://​opendata.gov.cz/​role:​it-specialista"​ > 
-        <g fill="​white"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke="​white">​ +        <g fill="​white" text-rendering="​geometricPrecision" shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke="​white">​ 
-          <rect x="​259.88"​ width="​30"​ height="​84.75"​ y="​851.9549"​ stroke="​none"​></rect>+          <rect x="​259.88"​ width="​30"​ height="​84.75"​ y="​851.9549"​ stroke="​none"/>​
         </g>         </g>
         <g>         <g>
-          <g text-rendering="​geometricPrecision"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ font-family="​sans-serif"​ transform="​matrix(-0,​-1,​1,​-0,​40.5294,​633.3426)"​ stroke-linecap="​butt">​+          <g text-rendering="​geometricPrecision" stroke-miterlimit="​1.45" shape-rendering="​geometricPrecision"​ font-family="​sans-serif"​ transform="​matrix(-0,​-1,​1,​-0,​40.5294,​633.3426)"​ stroke-linecap="​butt">​
             <text x="​2"​ xml:​space="​preserve"​ y="​14.0645"​ stroke="​none">​IT specialista</​text>​             <text x="​2"​ xml:​space="​preserve"​ y="​14.0645"​ stroke="​none">​IT specialista</​text>​
           </g>           </g>
Řádek 465: Řádek 452:
     </g>     </g>
   </g>   </g>
-</​svg></​div>​+</​svg>​ 
 +</​div>​
 </​html>​ </​html>​
 +
 +Koordinátor otevírání dat jako svůj první výstup připraví návrh interní legislativy. Vedení poskytovatele dat nyní musí návrh zkontrolovat a schválit.
 +
 +
 +Při kontrole doporučujeme se zaměřit především na následující:​
 +
 +  * Pokud byla využita [[vzor:​vzorova-interni-smernice-publikace-a-katalogizace-otevrenych-dat|Vzorová interní směrnice publikace a katalogizace otevřených dat]], potom je třeba zkontrolovat,​ že byly správně obsazeny zúčastněné role.
 +  * Pokud byla vytvářena nová směrnice nezávisle na vzorovém podkladu, doporučujeme ustanovení směrnice verifikovat vůči základním krokům postupu publikace a katalogizace otevřených dat:
 +  - [[standardy:​vytvoreni-publikacniho-planu|Vytvoření publikačního plánu a jeho zveřejnění]]
 +  - [[standardy:​zverejneni-datovych-sad|Zveřejnění datových sad v otevřené podobě]]
 +  - [[standardy:​zprovozneni-lokalniho-katalogu|Zprovoznění lokálního katalogu otevřených dat (volitelné)]]
 +  ​