Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

cinnost:sestaveni-harmonogramu-publikace [2017/07/10 00:00] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Sestavení harmonogramu publikace datových sad ======
 +//Ve zkratce: Návod na určení kritérií pro stanovení harmonogramu //
 +
 +Seznam datových sad určených ke zveřejnění obsahuje několik položek. Jejich zveřejnění může být poměrně pracné a není tak doporučováno zveřejňovat vše najednou. Harmonogram určuje priority a informuje veřejnost o tom, kdy může očekávat zveřejnění jakých datových sad. Harmonogram sestavuje Koordinátor otevírání dat otevírání ve spolupráci s Kurátory dat.
 +
 +Při sestavení harmonogramu doporučujeme postupovat následovně:​
 +
 +  - Kurátoři dat odhadnou pracnost otevření datových sad, které vybrali k otevření.
 +    - Doporučujeme pásmový odhad pracnosti, např. nízká pracnost (do 1 pracovního dne), střední pracnost (do 1 pracovního týdne), vysoká pracnost (více než 1 pracovní týden)
 +  - Koordinátor otevírání dat setřídí seznam datových sad dle jejich priority:
 +    - Prioritu určí s ohledem na pracnost a na výsledky analýzy přínosů a rizik otevření datové sady;
 +    - Nejvyšší prioritu mají datové sady s nízkou pracností, nejvyššími přínosy a nejnižšími riziky;
 +    - Koordinátor otevírání dat může s vedením komunikovat,​ jaké jsou preferované přínosy a nejobávanější rizika.
 +  - Koordinátor otevírání dat každé datové sadě přiřadí s ohledem na priority datum, ve kterém bude otevřena.
 +    - Postačí, když si zvolí 2 data (např. za 1 měsíc a za 6 měsíců) a každé datové sadě dá buď jedno z těchto dat, nebo uvede obecnější informaci, že ke zveřejnění dojde později (u těch datových sad, u kterých nelze v současnosti určit přesné datum).
 +