cinnost:sprava-katalogizacniho-zaznamu-v-lokalnim-katalogu

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

cinnost:sprava-katalogizacniho-zaznamu-v-lokalnim-katalogu [2017/07/17 14:45]
Petr Škoda Oprava odkazů
cinnost:sprava-katalogizacniho-zaznamu-v-lokalnim-katalogu [2020/06/03 09:37]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Vytvoření a správa záznamu o datové sadě v lokálním katalogu ====== 
-//Ve zkratce: Jak aktualizovat lokální katalog a následně informace o datové sadě v NKOD // 
-<html> 
-<div style="overflow: auto; width: 100%; text-align: left;"> 
-<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" fill-opacity="1" color-rendering="auto" color-interpolation="auto" text-rendering="auto" stroke="black" stroke-linecap="square" width="651" stroke-miterlimit="10" shape-rendering="auto" stroke-opacity="1" fill="black" stroke-dasharray="none" font-weight="normal" stroke-width="1" height="504" font-family="'Dialog'" font-style="normal" stroke-linejoin="miter" font-size="12px" stroke-dashoffset="0" image-rendering="auto"> 
-  <!--Generated by ySVG 2.5--> 
-  <defs id="genericDefs"/> 
-  <g> 
-    <defs id="defs1"> 
-      <linearGradient x1="324.75" gradientUnits="userSpaceOnUse" x2="409.75" y1="686.97" y2="741.97" id="linearGradient1" spreadMethod="reflect"> 
-        <stop stop-opacity="0.902" stop-color="rgb(255,255,255)" offset="0%"/> 
-        <stop stop-opacity="0.8" stop-color="rgb(212,212,212)" offset="100%"/> 
-      </linearGradient> 
-      <linearGradient x1="201.5912" gradientUnits="userSpaceOnUse" x2="294.75" y1="686.97" y2="741.97" id="linearGradient2" spreadMethod="reflect"> 
-        <stop stop-opacity="0.902" stop-color="rgb(255,255,255)" offset="0%"/> 
-        <stop stop-opacity="0.8" stop-color="rgb(212,212,212)" offset="100%"/> 
-      </linearGradient> 
-      <linearGradient x1="312.8827" gradientUnits="userSpaceOnUse" x2="421.6173" y1="594.97" y2="649.97" id="linearGradient3" spreadMethod="reflect"> 
-        <stop stop-opacity="0.902" stop-color="rgb(255,255,255)" offset="0%"/> 
-        <stop stop-opacity="0.8" stop-color="rgb(212,212,212)" offset="100%"/> 
-      </linearGradient> 
-      <linearGradient x1="312.8827" gradientUnits="userSpaceOnUse" x2="421.6173" y1="877.595" y2="932.595" id="linearGradient4" spreadMethod="reflect"> 
-        <stop stop-opacity="0.902" stop-color="rgb(255,255,255)" offset="0%"/> 
-        <stop stop-opacity="0.8" stop-color="rgb(212,212,212)" offset="100%"/> 
-      </linearGradient> 
-      <linearGradient x1="446.4254" gradientUnits="userSpaceOnUse" x2="531.4254" y1="594.97" y2="649.97" id="linearGradient5" spreadMethod="reflect"> 
-        <stop stop-opacity="0.902" stop-color="rgb(255,255,255)" offset="0%"/> 
-        <stop stop-opacity="0.8" stop-color="rgb(212,212,212)" offset="100%"/> 
-      </linearGradient> 
-      <linearGradient x1="446.4254" gradientUnits="userSpaceOnUse" x2="531.4254" y1="877.595" y2="932.595" id="linearGradient6" spreadMethod="reflect"> 
-        <stop stop-opacity="0.902" stop-color="rgb(255,255,255)" offset="0%"/> 
-        <stop stop-opacity="0.8" stop-color="rgb(212,212,212)" offset="100%"/> 
-      </linearGradient> 
-      <linearGradient x1="205.6706" gradientUnits="userSpaceOnUse" x2="290.6706" y1="877.595" y2="932.595" id="linearGradient7" spreadMethod="reflect"> 
-        <stop stop-opacity="0.902" stop-color="rgb(255,255,255)" offset="0%"/> 
-        <stop stop-opacity="0.8" stop-color="rgb(212,212,212)" offset="100%"/> 
-      </linearGradient> 
-      <linearGradient x1="645.7208" gradientUnits="userSpaceOnUse" x2="754.4555" y1="775.845" y2="830.845" id="linearGradient8" spreadMethod="reflect"> 
-        <stop stop-opacity="0.902" stop-color="rgb(255,255,255)" offset="0%"/> 
-        <stop stop-opacity="0.8" stop-color="rgb(212,212,212)" offset="100%"/> 
-      </linearGradient> 
-      <linearGradient x1="497.25" gradientUnits="userSpaceOnUse" x2="634.8658" y1="775.845" y2="830.845" id="linearGradient9" spreadMethod="reflect"> 
-        <stop stop-opacity="0.902" stop-color="rgb(255,255,255)" offset="0%"/> 
-        <stop stop-opacity="0.8" stop-color="rgb(212,212,212)" offset="100%"/> 
-      </linearGradient> 
-      <clipPath clipPathUnits="userSpaceOnUse" id="clipPath1"> 
-        <path d="M0 0 L651 0 L651 504 L0 504 L0 0 Z"/> 
-      </clipPath> 
-      <clipPath clipPathUnits="userSpaceOnUse" id="clipPath2"> 
-        <path d="M113 449 L764 449 L764 953 L113 953 L113 449 Z"/> 
-      </clipPath> 
-    </defs> 
-    <g fill="white" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="translate(-113,-449)" stroke="white"> 
-      <rect x="113" width="651" height="504" y="449" clip-path="url(#clipPath2)" stroke="none"/> 
-    </g> 
-    <g id="y.node.0"> 
-      <g fill="rgb(255,242,188)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-113,-449)" stroke="rgb(255,242,188)"> 
-        <path d="M113.5059 449.4699 L113.5059 952.9399 L143.5059 952.9399 L143.5059 449.4699 Z" stroke="none"/> 
-        <rect x="143.5059" width="620.3469" height="503.4699" y="449.4699" stroke="none"/> 
-        <rect fill="white" x="143.5059" width="620.3469" height="503.4699" y="449.4699" stroke="none"/> 
-      </g> 
-      <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-113,-449)" stroke-linecap="butt"> 
-        <rect fill="none" x="113.5059" width="650.3469" height="503.4699" y="449.4699"/> 
-      </g> 
-      <g> 
-        <g font-size="15px" stroke-linecap="butt" transform="matrix(-0,-1,1,-0,4.5059,309.2354)" text-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" shape-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45"> 
-          <text x="2" xml:space="preserve" y="17.0806" stroke="none">Poskytovatel dat</text> 
-        </g> 
-      </g> 
-      <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-113,-449)" stroke-linecap="butt"> 
-        <rect fill="none" x="143.5059" width="620.3469" height="503.4699" y="449.4699"/> 
-        <rect fill="none" x="143.5059" width="620.3469" height="126" y="449.4699"/> 
-        <rect fill="none" x="143.5059" width="620.3469" height="94.25" y="575.4699"/> 
-        <rect fill="none" x="143.5059" width="620.3469" height="83.5" y="669.7199"/> 
-        <rect fill="none" x="143.5059" width="620.3469" height="102" y="753.2199"/> 
-        <rect fill="none" x="143.5059" width="620.3469" height="97.7199" y="855.2199"/> 
-      </g> 
-      <g> 
-        <g font-size="15px" stroke-linecap="butt" transform="matrix(-0,-1,1,-0,4.5059,309.2354)" text-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" shape-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45"> 
-          <text x="2" xml:space="preserve" y="17.0806" stroke="none">Poskytovatel dat</text> 
-        </g> 
-      </g> 
-    </g> 
-    <g id="y.edge.2"> 
-      <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-113,-449)" stroke-linecap="butt"> 
-        <path fill="none" d="M294.7732 714.47 L313.7477 714.47"/> 
-        <path d="M324.7477 714.47 L312.7477 708.47 L312.7477 720.47 Z" stroke="none"/> 
-      </g> 
-    </g> 
-    <g id="y.edge.3"> 
-      <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-113,-449)" stroke-linecap="butt"> 
-        <path fill="none" d="M367.25 686.9329 L367.25 660.9485"/> 
-        <path d="M367.25 649.9485 L361.25 661.9485 L373.25 661.9485 Z" stroke="none"/> 
-      </g> 
-    </g> 
-    <g id="y.edge.4"> 
-      <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-113,-449)" stroke-linecap="butt"> 
-        <path fill="none" d="M367.25 741.9747 L367.25 866.5764"/> 
-        <path d="M367.25 877.5764 L373.25 865.5764 L361.25 865.5764 Z" stroke="none"/> 
-      </g> 
-    </g> 
-    <g id="y.edge.0"> 
-      <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-113,-449)" stroke-linecap="butt"> 
-        <path fill="none" d="M421.6415 622.47 L435.4459 622.47"/> 
-        <path d="M446.4459 622.47 L434.4459 616.47 L434.4459 628.47 Z" stroke="none"/> 
-      </g> 
-    </g> 
-    <g id="y.edge.1"> 
-      <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-113,-449)" stroke-linecap="butt"> 
-        <path fill="none" d="M488.9254 649.9666 L488.9254 866.5952"/> 
-        <path d="M488.9254 877.5952 L494.9254 865.5952 L482.9254 865.5952 Z" stroke="none"/> 
-      </g> 
-    </g> 
-    <g id="y.edge.5"> 
-      <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-113,-449)" stroke-linecap="butt"> 
-        <path fill="none" d="M248.1706 741.9747 L248.1706 866.5764"/> 
-        <path d="M248.1706 877.5764 L254.1706 865.5764 L242.1706 865.5764 Z" stroke="none"/> 
-      </g> 
-    </g> 
-    <g id="y.edge.6"> 
-      <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-113,-449)" stroke-linecap="butt"> 
-        <path fill="none" d="M521.0174 649.9589 L659.6227 768.6837"/> 
-        <path d="M667.977 775.8395 L662.7665 763.4763 L654.9601 772.59 Z" stroke="none"/> 
-      </g> 
-    </g> 
-    <g id="y.edge.7"> 
-      <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-113,-449)" stroke-linecap="butt"> 
-        <path fill="none" d="M500.6572 649.981 L550.0073 765.7064"/> 
-        <path d="M554.3222 775.8248 L555.1342 762.433 L544.0959 767.1402 Z" stroke="none"/> 
-      </g> 
-    </g> 
-    <g id="y.node.1"> 
-      <a  xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/cinnost:priprava-datove-sady-k-publikaci" > 
-        <g fill="url(#linearGradient1)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-113,-449)" stroke="url(#linearGradient1)"> 
-          <rect x="324.75" y="686.9699" width="85" rx="4" ry="4" height="55" stroke="none"/> 
-        </g> 
-        <g stroke-linecap="butt" transform="matrix(1,0,0,1,-113,-449)" fill="rgb(18,62,162)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" stroke="rgb(18,62,162)" stroke-miterlimit="1.45"> 
-          <rect x="324.75" y="686.9699" fill="none" width="85" rx="4" ry="4" height="55"/> 
-        </g> 
-        <g> 
-          <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(1,0,0,1,-113,-449)" stroke-linecap="butt"> 
-            <text x="342.9072" xml:space="preserve" y="704.4827" stroke="none">Příprava </text> 
-            <text x="333.2275" xml:space="preserve" y="719.1838" stroke="none">datové sady </text> 
-            <text x="339.2363" xml:space="preserve" y="733.885" stroke="none">k publikaci</text> 
-          </g> 
-        </g> 
-      </a> 
-    </g> 
-    <g id="y.node.2"> 
-      <a  xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/cinnost:analyza-datove-sady" > 
-        <g fill="url(#linearGradient2)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-113,-449)" stroke="url(#linearGradient2)"> 
-          <rect x="201.5912" y="686.9699" width="93.1588" rx="4" ry="4" height="55" stroke="none"/> 
-        </g> 
-        <g stroke-linecap="butt" transform="matrix(1,0,0,1,-113,-449)" fill="rgb(18,62,162)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" stroke="rgb(18,62,162)" stroke-miterlimit="1.45"> 
-          <rect x="201.5912" y="686.9699" fill="none" width="93.1588" rx="4" ry="4" height="55"/> 
-        </g> 
-        <g> 
-          <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(1,0,0,1,-113,-449)" stroke-linecap="butt"> 
-            <text x="207.1433" xml:space="preserve" y="711.8333" stroke="none">Analýza datové</text> 
-            <text x="233.8298" xml:space="preserve" y="726.5344" stroke="none"> sady</text> 
-          </g> 
-        </g> 
-      </a> 
-    </g> 
-    <g id="y.node.3"> 
-      <a  xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/cinnost:kontrola-datove-sady-pripravene-k-publikaci" > 
-        <g fill="url(#linearGradient3)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-113,-449)" stroke="url(#linearGradient3)"> 
-          <rect x="312.8827" y="594.9699" width="108.7347" rx="4" ry="4" height="55" stroke="none"/> 
-        </g> 
-        <g stroke-linecap="butt" transform="matrix(1,0,0,1,-113,-449)" fill="rgb(18,62,162)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" stroke="rgb(18,62,162)" stroke-miterlimit="1.45"> 
-          <rect x="312.8827" y="594.9699" fill="none" width="108.7347" rx="4" ry="4" height="55"/> 
-        </g> 
-        <g> 
-          <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(1,0,0,1,-113,-449)" stroke-linecap="butt"> 
-            <text x="323.5537" xml:space="preserve" y="612.4827" stroke="none">Kontrola datové </text> 
-            <text x="322.8916" xml:space="preserve" y="627.1838" stroke="none">sady připravené </text> 
-            <text x="339.2363" xml:space="preserve" y="641.885" stroke="none">k publikaci</text> 
-          </g> 
-        </g> 
-      </a> 
-    </g> 
-    <g id="y.node.4"> 
-      <a  xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/cinnost:spoluprace-na-priprave-datove-sady" > 
-        <g fill="url(#linearGradient4)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-113,-449)" stroke="url(#linearGradient4)"> 
-          <rect x="312.8827" y="877.5949" width="108.7347" rx="4" ry="4" height="55" stroke="none"/> 
-        </g> 
-        <g stroke-linecap="butt" transform="matrix(1,0,0,1,-113,-449)" fill="rgb(18,62,162)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" stroke="rgb(18,62,162)" stroke-miterlimit="1.45"> 
-          <rect x="312.8827" y="877.5949" fill="none" width="108.7347" rx="4" ry="4" height="55"/> 
-        </g> 
-        <g> 
-          <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(1,0,0,1,-113,-449)" stroke-linecap="butt"> 
-            <text x="326.8877" xml:space="preserve" y="895.1077" stroke="none">Spolupráce na </text> 
-            <text x="323.8906" xml:space="preserve" y="909.8088" stroke="none">přípravě datové </text> 
-            <text x="324.8955" xml:space="preserve" y="924.51" stroke="none">sady k publikaci</text> 
-          </g> 
-        </g> 
-      </a> 
-    </g> 
-    <g id="y.node.5"> 
-      <a  xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/cinnost:zajisteni-zverejneni-datove-sady" > 
-        <g fill="url(#linearGradient5)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-113,-449)" stroke="url(#linearGradient5)"> 
-          <rect x="446.4254" y="594.9699" width="85" rx="4" ry="4" height="55" stroke="none"/> 
-        </g> 
-        <g stroke-linecap="butt" transform="matrix(1,0,0,1,-113,-449)" fill="rgb(18,62,162)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" stroke="rgb(18,62,162)" stroke-miterlimit="1.45"> 
-          <rect x="446.4254" y="594.9699" fill="none" width="85" rx="4" ry="4" height="55"/> 
-        </g> 
-        <g> 
-          <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(1,0,0,1,-113,-449)" stroke-linecap="butt"> 
-            <text x="464.5826" xml:space="preserve" y="612.4827" stroke="none">Zajištění </text> 
-            <text x="459.5758" xml:space="preserve" y="627.1838" stroke="none">zveřejnění </text> 
-            <text x="456.5699" xml:space="preserve" y="641.885" stroke="none">datové sady</text> 
-          </g> 
-        </g> 
-      </a> 
-    </g> 
-    <g id="y.node.6"> 
-      <a  xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/cinnost:zverejneni-datove-sady" > 
-        <g fill="url(#linearGradient6)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-113,-449)" stroke="url(#linearGradient6)"> 
-          <rect x="446.4254" y="877.5949" width="85" rx="4" ry="4" height="55" stroke="none"/> 
-        </g> 
-        <g stroke-linecap="butt" transform="matrix(1,0,0,1,-113,-449)" fill="rgb(18,62,162)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" stroke-dasharray="6,2" stroke="rgb(18,62,162)" stroke-miterlimit="1.45"> 
-          <rect x="446.4254" y="877.5949" fill="none" width="85" rx="4" ry="4" height="55"/> 
-        </g> 
-        <g> 
-          <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(1,0,0,1,-113,-449)" stroke-linecap="butt"> 
-            <text x="458.9107" xml:space="preserve" y="902.4583" stroke="none">Zveřejnění </text> 
-            <text x="456.5699" xml:space="preserve" y="917.1594" stroke="none">datové sady</text> 
-          </g> 
-        </g> 
-      </a> 
-    </g> 
-    <g id="y.node.7"> 
-      <a  xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/cinnost:spoluprace-na-analyze-datove-sady" > 
-        <g fill="url(#linearGradient7)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-113,-449)" stroke="url(#linearGradient7)"> 
-          <rect x="205.6706" y="877.5949" width="85" rx="4" ry="4" height="55" stroke="none"/> 
-        </g> 
-        <g stroke-linecap="butt" transform="matrix(1,0,0,1,-113,-449)" fill="rgb(18,62,162)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" stroke="rgb(18,62,162)" stroke-miterlimit="1.45"> 
-          <rect x="205.6706" y="877.5949" fill="none" width="85" rx="4" ry="4" height="55"/> 
-        </g> 
-        <g> 
-          <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(1,0,0,1,-113,-449)" stroke-linecap="butt"> 
-            <text x="216.1491" xml:space="preserve" y="895.1077" stroke="none">Spolupráce </text> 
-            <text x="217.4821" xml:space="preserve" y="909.8088" stroke="none">na analýze </text> 
-            <text x="215.8151" xml:space="preserve" y="924.51" stroke="none">datové sady</text> 
-          </g> 
-        </g> 
-      </a> 
-    </g> 
-    <g id="y.node.8"> 
-      <a  xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/cinnost:sprava-katalogizacniho-zaznamu-v-nkod" > 
-        <g fill="url(#linearGradient8)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-113,-449)" stroke="url(#linearGradient8)"> 
-          <rect x="645.7208" y="775.8449" width="108.7347" rx="4" ry="4" height="55" stroke="none"/> 
-        </g> 
-        <g stroke-linecap="butt" transform="matrix(1,0,0,1,-113,-449)" fill="rgb(18,62,162)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" stroke="rgb(18,62,162)" stroke-miterlimit="1.45"> 
-          <rect x="645.7208" y="775.8449" fill="none" width="108.7347" rx="4" ry="4" height="55"/> 
-        </g> 
-        <g> 
-          <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(1,0,0,1,-113,-449)" stroke-linecap="butt"> 
-            <text x="648.3968" xml:space="preserve" y="793.3577" stroke="none">Vytvoření a správa </text> 
-            <text x="649.39" xml:space="preserve" y="808.0588" stroke="none">záznamu o datové </text> 
-            <text x="663.4085" xml:space="preserve" y="822.76" stroke="none">sadě v NKOD</text> 
-          </g> 
-        </g> 
-      </a> 
-    </g> 
-    <g id="y.node.9"> 
-      <g> 
-        <g fill="url(#linearGradient9)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-113,-449)" stroke="url(#linearGradient9)"> 
-          <rect x="497.25" y="775.8449" width="137.6159" rx="4" ry="4" height="55" stroke="none"/> 
-        </g> 
-        <g stroke-linecap="butt" transform="matrix(1,0,0,1,-113,-449)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" stroke-dasharray="6,2" stroke-width="3" stroke="rgb(242,62,18)" stroke-miterlimit="1.45"> 
-          <rect x="497.25" y="775.8449" fill="none" width="137.6159" rx="4" ry="4" height="55"/> 
-        </g> 
-        <g> 
-          <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(1,0,0,1,-113,-449)" stroke-linecap="butt"> 
-            <text x="514.3665" xml:space="preserve" y="793.3577" stroke="none">Vytvoření a správa </text> 
-            <text x="500.6819" xml:space="preserve" y="808.0588" stroke="none">záznamu o datové sadě </text> 
-            <text x="514.6976" xml:space="preserve" y="822.76" stroke="none">v lokálním katalogu</text> 
-          </g> 
-        </g> 
-      </g> 
-    </g> 
-    <g id="y.node.10"> 
-      <a  xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/role:vedeni-poskytovatele-dat" > 
-        <g fill="white" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-113,-449)" stroke="white"> 
-          <rect x="149.75" width="30" height="117.75" y="453.7199" stroke="none"/> 
-        </g> 
-        <g> 
-          <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(-0,-1,1,-0,35.0488,112.2912)" stroke-linecap="butt"> 
-            <text x="29.6797" xml:space="preserve" y="14.0645" stroke="none">Vedení</text> 
-            <text x="2" xml:space="preserve" y="28.7656" stroke="none">poskytovatele dat</text> 
-          </g> 
-        </g> 
-      </a> 
-    </g> 
-    <g id="y.node.11"> 
-      <a  xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/role:koordinator-otevirani-dat" > 
-        <g fill="white" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-113,-449)" stroke="white"> 
-          <rect x="149.75" width="30" height="84.75" y="580.0949" stroke="none"/> 
-        </g> 
-        <g> 
-          <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(-0,-1,1,-0,35.0488,208.8244)" stroke-linecap="butt"> 
-            <text x="4.335" xml:space="preserve" y="14.0645" stroke="none">Koordinátor</text> 
-            <text x="2" xml:space="preserve" y="28.7656" stroke="none">otevírání dat</text> 
-          </g> 
-        </g> 
-      </a> 
-    </g> 
-    <g id="y.node.12"> 
-      <a  xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/role:kurator-dat" > 
-        <g fill="white" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-113,-449)" stroke="white"> 
-          <rect x="149.75" width="30" height="59.5949" y="682.375" stroke="none"/> 
-        </g> 
-        <g> 
-          <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(-0,-1,1,-0,35.0488,284.8483)" stroke-linecap="butt"> 
-            <text x="2" xml:space="preserve" y="14.0645" stroke="none">Kurátor</text> 
-            <text x="13.335" xml:space="preserve" y="28.7656" stroke="none">dat</text> 
-          </g> 
-        </g> 
-      </a> 
-    </g> 
-    <g id="y.node.13"> 
-      <a  xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/role:spravce-katalogu-otevrenych-dat" > 
-        <g fill="white" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-113,-449)" stroke="white"> 
-          <rect x="149.75" width="30" height="84.75" y="762.8449" stroke="none"/> 
-        </g> 
-        <g> 
-          <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(-0,-1,1,-0,35.0488,404.5822)" stroke-linecap="butt"> 
-            <text x="2" xml:space="preserve" y="14.0645" stroke="none">Správce katalogu</text> 
-            <text x="9.0049" xml:space="preserve" y="28.7656" stroke="none">otevřených dat</text> 
-          </g> 
-        </g> 
-      </a> 
-    </g> 
-    <g id="y.node.14"> 
-      <a  xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/role:it-specialista" > 
-        <g fill="white" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-113,-449)" stroke="white"> 
-          <rect x="149.75" width="30" height="84.75" y="860.2049" stroke="none"/> 
-        </g> 
-        <g> 
-          <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(-0,-1,1,-0,42.3994,490.5926)" stroke-linecap="butt"> 
-            <text x="2" xml:space="preserve" y="14.0645" stroke="none">IT specialista</text> 
-          </g> 
-        </g> 
-      </a> 
-    </g> 
-  </g> 
-</svg> 
-</div> 
-</html> 
- 
-Pokud Poskytovatel provozuje lokální katalog otevřených dat splňující požadavky na [[nastroj:ckan-api|rozšířené CKAN API]] a má katalog [[cinnost:registrace-vlastniho-katalogu-v-nkod|zaregistrován v NKOD]], [[role:spravce-katalogu-otevrenych-dat|Správce katalogu otevřených dat]] postupuje s vytvořením nebo aktualizací záznamu o datové sadě v jeho lokálním katalogu dle zvoleného řešení (např. [[nastroj:zprovozneni-lokalniho-katalogu-na-bazi-ckan|CKAN]]) a dle záznamu o datové sadě od [[role:kurator-dat|Kurátora dat]]. 
- 
-Tento způsob katalogizace šetří agendu spojenou s posíláním datových zpráv do NKOD pro každou datovou sadu a zároveň umožňuje prezentovat data Poskytovatele v rámci jeho webové prezentace. Lokální katalog Poskytovatele se do NKOD načítá celý (všechny datové sady). Při zrušení záznamu o registraci lokálního katalogu dojde i ke zrušení záznamů datových sad z tohoto katalogu. 
  
  • cinnost/sprava-katalogizacniho-zaznamu-v-lokalnim-katalogu.txt
  • Poslední úprava: 2020/06/03 09:37
  • (upraveno mimo DokuWiki)