Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cinnost:sprava-katalogizacniho-zaznamu-v-lokalnim-katalogu [2017/07/17 00:00]
cinnost:sprava-katalogizacniho-zaznamu-v-lokalnim-katalogu [2020/06/03 09:37] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Vytvoření a správa záznamu o datové sadě v lokálním katalogu ======
 +//Ve zkratce: Jak aktualizovat lokální katalog a následně informace o datové sadě v NKOD //
 +<​html>​
 +<div style="​overflow:​ auto; width: 100%; text-align: left;">​
 +<?xml version="​1.0"​ encoding="​UTF-8"?><​svg xmlns="​http://​www.w3.org/​2000/​svg"​ xmlns:​xlink="​http://​www.w3.org/​1999/​xlink"​ fill-opacity="​1"​ color-rendering="​auto"​ color-interpolation="​auto"​ text-rendering="​auto"​ stroke="​black"​ stroke-linecap="​square"​ width="​651"​ stroke-miterlimit="​10"​ shape-rendering="​auto"​ stroke-opacity="​1"​ fill="​black"​ stroke-dasharray="​none"​ font-weight="​normal"​ stroke-width="​1"​ height="​504"​ font-family="'​Dialog'"​ font-style="​normal"​ stroke-linejoin="​miter"​ font-size="​12px"​ stroke-dashoffset="​0"​ image-rendering="​auto">​
 +  <​!--Generated by ySVG 2.5-->
 +  <defs id="​genericDefs"/>​
 +  <g>
 +    <defs id="​defs1">​
 +      <​linearGradient x1="​324.75"​ gradientUnits="​userSpaceOnUse"​ x2="​409.75"​ y1="​686.97"​ y2="​741.97"​ id="​linearGradient1"​ spreadMethod="​reflect">​
 +        <stop stop-opacity="​0.902"​ stop-color="​rgb(255,​255,​255)"​ offset="​0%"/>​
 +        <stop stop-opacity="​0.8"​ stop-color="​rgb(212,​212,​212)"​ offset="​100%"/>​
 +      </​linearGradient>​
 +      <​linearGradient x1="​201.5912"​ gradientUnits="​userSpaceOnUse"​ x2="​294.75"​ y1="​686.97"​ y2="​741.97"​ id="​linearGradient2"​ spreadMethod="​reflect">​
 +        <stop stop-opacity="​0.902"​ stop-color="​rgb(255,​255,​255)"​ offset="​0%"/>​
 +        <stop stop-opacity="​0.8"​ stop-color="​rgb(212,​212,​212)"​ offset="​100%"/>​
 +      </​linearGradient>​
 +      <​linearGradient x1="​312.8827"​ gradientUnits="​userSpaceOnUse"​ x2="​421.6173"​ y1="​594.97"​ y2="​649.97"​ id="​linearGradient3"​ spreadMethod="​reflect">​
 +        <stop stop-opacity="​0.902"​ stop-color="​rgb(255,​255,​255)"​ offset="​0%"/>​
 +        <stop stop-opacity="​0.8"​ stop-color="​rgb(212,​212,​212)"​ offset="​100%"/>​
 +      </​linearGradient>​
 +      <​linearGradient x1="​312.8827"​ gradientUnits="​userSpaceOnUse"​ x2="​421.6173"​ y1="​877.595"​ y2="​932.595"​ id="​linearGradient4"​ spreadMethod="​reflect">​
 +        <stop stop-opacity="​0.902"​ stop-color="​rgb(255,​255,​255)"​ offset="​0%"/>​
 +        <stop stop-opacity="​0.8"​ stop-color="​rgb(212,​212,​212)"​ offset="​100%"/>​
 +      </​linearGradient>​
 +      <​linearGradient x1="​446.4254"​ gradientUnits="​userSpaceOnUse"​ x2="​531.4254"​ y1="​594.97"​ y2="​649.97"​ id="​linearGradient5"​ spreadMethod="​reflect">​
 +        <stop stop-opacity="​0.902"​ stop-color="​rgb(255,​255,​255)"​ offset="​0%"/>​
 +        <stop stop-opacity="​0.8"​ stop-color="​rgb(212,​212,​212)"​ offset="​100%"/>​
 +      </​linearGradient>​
 +      <​linearGradient x1="​446.4254"​ gradientUnits="​userSpaceOnUse"​ x2="​531.4254"​ y1="​877.595"​ y2="​932.595"​ id="​linearGradient6"​ spreadMethod="​reflect">​
 +        <stop stop-opacity="​0.902"​ stop-color="​rgb(255,​255,​255)"​ offset="​0%"/>​
 +        <stop stop-opacity="​0.8"​ stop-color="​rgb(212,​212,​212)"​ offset="​100%"/>​
 +      </​linearGradient>​
 +      <​linearGradient x1="​205.6706"​ gradientUnits="​userSpaceOnUse"​ x2="​290.6706"​ y1="​877.595"​ y2="​932.595"​ id="​linearGradient7"​ spreadMethod="​reflect">​
 +        <stop stop-opacity="​0.902"​ stop-color="​rgb(255,​255,​255)"​ offset="​0%"/>​
 +        <stop stop-opacity="​0.8"​ stop-color="​rgb(212,​212,​212)"​ offset="​100%"/>​
 +      </​linearGradient>​
 +      <​linearGradient x1="​645.7208"​ gradientUnits="​userSpaceOnUse"​ x2="​754.4555"​ y1="​775.845"​ y2="​830.845"​ id="​linearGradient8"​ spreadMethod="​reflect">​
 +        <stop stop-opacity="​0.902"​ stop-color="​rgb(255,​255,​255)"​ offset="​0%"/>​
 +        <stop stop-opacity="​0.8"​ stop-color="​rgb(212,​212,​212)"​ offset="​100%"/>​
 +      </​linearGradient>​
 +      <​linearGradient x1="​497.25"​ gradientUnits="​userSpaceOnUse"​ x2="​634.8658"​ y1="​775.845"​ y2="​830.845"​ id="​linearGradient9"​ spreadMethod="​reflect">​
 +        <stop stop-opacity="​0.902"​ stop-color="​rgb(255,​255,​255)"​ offset="​0%"/>​
 +        <stop stop-opacity="​0.8"​ stop-color="​rgb(212,​212,​212)"​ offset="​100%"/>​
 +      </​linearGradient>​
 +      <​clipPath clipPathUnits="​userSpaceOnUse"​ id="​clipPath1">​
 +        <path d="M0 0 L651 0 L651 504 L0 504 L0 0 Z"/>​
 +      </​clipPath>​
 +      <​clipPath clipPathUnits="​userSpaceOnUse"​ id="​clipPath2">​
 +        <path d="​M113 449 L764 449 L764 953 L113 953 L113 449 Z"/>​
 +      </​clipPath>​
 +    </​defs>​
 +    <g fill="​white"​ text-rendering="​geometricPrecision"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​translate(-113,​-449)"​ stroke="​white">​
 +      <rect x="​113"​ width="​651"​ height="​504"​ y="​449"​ clip-path="​url(#​clipPath2)"​ stroke="​none"/>​
 +    </g>
 +    <g id="​y.node.0">​
 +      <g fill="​rgb(255,​242,​188)"​ text-rendering="​geometricPrecision"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-113,​-449)"​ stroke="​rgb(255,​242,​188)">​
 +        <path d="​M113.5059 449.4699 L113.5059 952.9399 L143.5059 952.9399 L143.5059 449.4699 Z" stroke="​none"/>​
 +        <rect x="​143.5059"​ width="​620.3469"​ height="​503.4699"​ y="​449.4699"​ stroke="​none"/>​
 +        <rect fill="​white"​ x="​143.5059"​ width="​620.3469"​ height="​503.4699"​ y="​449.4699"​ stroke="​none"/>​
 +      </g>
 +      <g text-rendering="​geometricPrecision"​ stroke-miterlimit="​1.45"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-113,​-449)"​ stroke-linecap="​butt">​
 +        <rect fill="​none"​ x="​113.5059"​ width="​650.3469"​ height="​503.4699"​ y="​449.4699"/>​
 +      </g>
 +      <g>
 +        <g font-size="​15px"​ stroke-linecap="​butt"​ transform="​matrix(-0,​-1,​1,​-0,​4.5059,​309.2354)"​ text-rendering="​geometricPrecision"​ font-family="​sans-serif"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ stroke-miterlimit="​1.45">​
 +          <text x="​2"​ xml:​space="​preserve"​ y="​17.0806"​ stroke="​none">​Poskytovatel dat</​text>​
 +        </g>
 +      </g>
 +      <g text-rendering="​geometricPrecision"​ stroke-miterlimit="​1.45"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-113,​-449)"​ stroke-linecap="​butt">​
 +        <rect fill="​none"​ x="​143.5059"​ width="​620.3469"​ height="​503.4699"​ y="​449.4699"/>​
 +        <rect fill="​none"​ x="​143.5059"​ width="​620.3469"​ height="​126"​ y="​449.4699"/>​
 +        <rect fill="​none"​ x="​143.5059"​ width="​620.3469"​ height="​94.25"​ y="​575.4699"/>​
 +        <rect fill="​none"​ x="​143.5059"​ width="​620.3469"​ height="​83.5"​ y="​669.7199"/>​
 +        <rect fill="​none"​ x="​143.5059"​ width="​620.3469"​ height="​102"​ y="​753.2199"/>​
 +        <rect fill="​none"​ x="​143.5059"​ width="​620.3469"​ height="​97.7199"​ y="​855.2199"/>​
 +      </g>
 +      <g>
 +        <g font-size="​15px"​ stroke-linecap="​butt"​ transform="​matrix(-0,​-1,​1,​-0,​4.5059,​309.2354)"​ text-rendering="​geometricPrecision"​ font-family="​sans-serif"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ stroke-miterlimit="​1.45">​
 +          <text x="​2"​ xml:​space="​preserve"​ y="​17.0806"​ stroke="​none">​Poskytovatel dat</​text>​
 +        </g>
 +      </g>
 +    </g>
 +    <g id="​y.edge.2">​
 +      <g text-rendering="​geometricPrecision"​ stroke-miterlimit="​1.45"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-113,​-449)"​ stroke-linecap="​butt">​
 +        <path fill="​none"​ d="​M294.7732 714.47 L313.7477 714.47"/>​
 +        <path d="​M324.7477 714.47 L312.7477 708.47 L312.7477 720.47 Z" stroke="​none"/>​
 +      </g>
 +    </g>
 +    <g id="​y.edge.3">​
 +      <g text-rendering="​geometricPrecision"​ stroke-miterlimit="​1.45"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-113,​-449)"​ stroke-linecap="​butt">​
 +        <path fill="​none"​ d="​M367.25 686.9329 L367.25 660.9485"/>​
 +        <path d="​M367.25 649.9485 L361.25 661.9485 L373.25 661.9485 Z" stroke="​none"/>​
 +      </g>
 +    </g>
 +    <g id="​y.edge.4">​
 +      <g text-rendering="​geometricPrecision"​ stroke-miterlimit="​1.45"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-113,​-449)"​ stroke-linecap="​butt">​
 +        <path fill="​none"​ d="​M367.25 741.9747 L367.25 866.5764"/>​
 +        <path d="​M367.25 877.5764 L373.25 865.5764 L361.25 865.5764 Z" stroke="​none"/>​
 +      </g>
 +    </g>
 +    <g id="​y.edge.0">​
 +      <g text-rendering="​geometricPrecision"​ stroke-miterlimit="​1.45"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-113,​-449)"​ stroke-linecap="​butt">​
 +        <path fill="​none"​ d="​M421.6415 622.47 L435.4459 622.47"/>​
 +        <path d="​M446.4459 622.47 L434.4459 616.47 L434.4459 628.47 Z" stroke="​none"/>​
 +      </g>
 +    </g>
 +    <g id="​y.edge.1">​
 +      <g text-rendering="​geometricPrecision"​ stroke-miterlimit="​1.45"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-113,​-449)"​ stroke-linecap="​butt">​
 +        <path fill="​none"​ d="​M488.9254 649.9666 L488.9254 866.5952"/>​
 +        <path d="​M488.9254 877.5952 L494.9254 865.5952 L482.9254 865.5952 Z" stroke="​none"/>​
 +      </g>
 +    </g>
 +    <g id="​y.edge.5">​
 +      <g text-rendering="​geometricPrecision"​ stroke-miterlimit="​1.45"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-113,​-449)"​ stroke-linecap="​butt">​
 +        <path fill="​none"​ d="​M248.1706 741.9747 L248.1706 866.5764"/>​
 +        <path d="​M248.1706 877.5764 L254.1706 865.5764 L242.1706 865.5764 Z" stroke="​none"/>​
 +      </g>
 +    </g>
 +    <g id="​y.edge.6">​
 +      <g text-rendering="​geometricPrecision"​ stroke-miterlimit="​1.45"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-113,​-449)"​ stroke-linecap="​butt">​
 +        <path fill="​none"​ d="​M521.0174 649.9589 L659.6227 768.6837"/>​
 +        <path d="​M667.977 775.8395 L662.7665 763.4763 L654.9601 772.59 Z" stroke="​none"/>​
 +      </g>
 +    </g>
 +    <g id="​y.edge.7">​
 +      <g text-rendering="​geometricPrecision"​ stroke-miterlimit="​1.45"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-113,​-449)"​ stroke-linecap="​butt">​
 +        <path fill="​none"​ d="​M500.6572 649.981 L550.0073 765.7064"/>​
 +        <path d="​M554.3222 775.8248 L555.1342 762.433 L544.0959 767.1402 Z" stroke="​none"/>​
 +      </g>
 +    </g>
 +    <g id="​y.node.1">​
 +      <a  xlink:​type="​simple"​ xlink:​href="​http://​opendata.gov.cz/​cinnost:​priprava-datove-sady-k-publikaci"​ >
 +        <g fill="​url(#​linearGradient1)"​ text-rendering="​geometricPrecision"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-113,​-449)"​ stroke="​url(#​linearGradient1)">​
 +          <rect x="​324.75"​ y="​686.9699"​ width="​85"​ rx="​4"​ ry="​4"​ height="​55"​ stroke="​none"/>​
 +        </g>
 +        <g stroke-linecap="​butt"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-113,​-449)"​ fill="​rgb(18,​62,​162)"​ text-rendering="​geometricPrecision"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ stroke="​rgb(18,​62,​162)"​ stroke-miterlimit="​1.45">​
 +          <rect x="​324.75"​ y="​686.9699"​ fill="​none"​ width="​85"​ rx="​4"​ ry="​4"​ height="​55"/>​
 +        </g>
 +        <g>
 +          <g text-rendering="​geometricPrecision"​ stroke-miterlimit="​1.45"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ font-family="​sans-serif"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-113,​-449)"​ stroke-linecap="​butt">​
 +            <text x="​342.9072"​ xml:​space="​preserve"​ y="​704.4827"​ stroke="​none">​Příprava </​text>​
 +            <text x="​333.2275"​ xml:​space="​preserve"​ y="​719.1838"​ stroke="​none">​datové sady </​text>​
 +            <text x="​339.2363"​ xml:​space="​preserve"​ y="​733.885"​ stroke="​none">​k publikaci</​text>​
 +          </g>
 +        </g>
 +      </a>
 +    </g>
 +    <g id="​y.node.2">​
 +      <a  xlink:​type="​simple"​ xlink:​href="​http://​opendata.gov.cz/​cinnost:​analyza-datove-sady"​ >
 +        <g fill="​url(#​linearGradient2)"​ text-rendering="​geometricPrecision"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-113,​-449)"​ stroke="​url(#​linearGradient2)">​
 +          <rect x="​201.5912"​ y="​686.9699"​ width="​93.1588"​ rx="​4"​ ry="​4"​ height="​55"​ stroke="​none"/>​
 +        </g>
 +        <g stroke-linecap="​butt"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-113,​-449)"​ fill="​rgb(18,​62,​162)"​ text-rendering="​geometricPrecision"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ stroke="​rgb(18,​62,​162)"​ stroke-miterlimit="​1.45">​
 +          <rect x="​201.5912"​ y="​686.9699"​ fill="​none"​ width="​93.1588"​ rx="​4"​ ry="​4"​ height="​55"/>​
 +        </g>
 +        <g>
 +          <g text-rendering="​geometricPrecision"​ stroke-miterlimit="​1.45"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ font-family="​sans-serif"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-113,​-449)"​ stroke-linecap="​butt">​
 +            <text x="​207.1433"​ xml:​space="​preserve"​ y="​711.8333"​ stroke="​none">​Analýza datové</​text>​
 +            <text x="​233.8298"​ xml:​space="​preserve"​ y="​726.5344"​ stroke="​none">​ sady</​text>​
 +          </g>
 +        </g>
 +      </a>
 +    </g>
 +    <g id="​y.node.3">​
 +      <a  xlink:​type="​simple"​ xlink:​href="​http://​opendata.gov.cz/​cinnost:​kontrola-datove-sady-pripravene-k-publikaci"​ >
 +        <g fill="​url(#​linearGradient3)"​ text-rendering="​geometricPrecision"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-113,​-449)"​ stroke="​url(#​linearGradient3)">​
 +          <rect x="​312.8827"​ y="​594.9699"​ width="​108.7347"​ rx="​4"​ ry="​4"​ height="​55"​ stroke="​none"/>​
 +        </g>
 +        <g stroke-linecap="​butt"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-113,​-449)"​ fill="​rgb(18,​62,​162)"​ text-rendering="​geometricPrecision"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ stroke="​rgb(18,​62,​162)"​ stroke-miterlimit="​1.45">​
 +          <rect x="​312.8827"​ y="​594.9699"​ fill="​none"​ width="​108.7347"​ rx="​4"​ ry="​4"​ height="​55"/>​
 +        </g>
 +        <g>
 +          <g text-rendering="​geometricPrecision"​ stroke-miterlimit="​1.45"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ font-family="​sans-serif"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-113,​-449)"​ stroke-linecap="​butt">​
 +            <text x="​323.5537"​ xml:​space="​preserve"​ y="​612.4827"​ stroke="​none">​Kontrola datové </​text>​
 +            <text x="​322.8916"​ xml:​space="​preserve"​ y="​627.1838"​ stroke="​none">​sady připravené </​text>​
 +            <text x="​339.2363"​ xml:​space="​preserve"​ y="​641.885"​ stroke="​none">​k publikaci</​text>​
 +          </g>
 +        </g>
 +      </a>
 +    </g>
 +    <g id="​y.node.4">​
 +      <a  xlink:​type="​simple"​ xlink:​href="​http://​opendata.gov.cz/​cinnost:​spoluprace-na-priprave-datove-sady"​ >
 +        <g fill="​url(#​linearGradient4)"​ text-rendering="​geometricPrecision"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-113,​-449)"​ stroke="​url(#​linearGradient4)">​
 +          <rect x="​312.8827"​ y="​877.5949"​ width="​108.7347"​ rx="​4"​ ry="​4"​ height="​55"​ stroke="​none"/>​
 +        </g>
 +        <g stroke-linecap="​butt"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-113,​-449)"​ fill="​rgb(18,​62,​162)"​ text-rendering="​geometricPrecision"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ stroke="​rgb(18,​62,​162)"​ stroke-miterlimit="​1.45">​
 +          <rect x="​312.8827"​ y="​877.5949"​ fill="​none"​ width="​108.7347"​ rx="​4"​ ry="​4"​ height="​55"/>​
 +        </g>
 +        <g>
 +          <g text-rendering="​geometricPrecision"​ stroke-miterlimit="​1.45"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ font-family="​sans-serif"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-113,​-449)"​ stroke-linecap="​butt">​
 +            <text x="​326.8877"​ xml:​space="​preserve"​ y="​895.1077"​ stroke="​none">​Spolupráce na </​text>​
 +            <text x="​323.8906"​ xml:​space="​preserve"​ y="​909.8088"​ stroke="​none">​přípravě datové </​text>​
 +            <text x="​324.8955"​ xml:​space="​preserve"​ y="​924.51"​ stroke="​none">​sady k publikaci</​text>​
 +          </g>
 +        </g>
 +      </a>
 +    </g>
 +    <g id="​y.node.5">​
 +      <a  xlink:​type="​simple"​ xlink:​href="​http://​opendata.gov.cz/​cinnost:​zajisteni-zverejneni-datove-sady"​ >
 +        <g fill="​url(#​linearGradient5)"​ text-rendering="​geometricPrecision"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-113,​-449)"​ stroke="​url(#​linearGradient5)">​
 +          <rect x="​446.4254"​ y="​594.9699"​ width="​85"​ rx="​4"​ ry="​4"​ height="​55"​ stroke="​none"/>​
 +        </g>
 +        <g stroke-linecap="​butt"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-113,​-449)"​ fill="​rgb(18,​62,​162)"​ text-rendering="​geometricPrecision"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ stroke="​rgb(18,​62,​162)"​ stroke-miterlimit="​1.45">​
 +          <rect x="​446.4254"​ y="​594.9699"​ fill="​none"​ width="​85"​ rx="​4"​ ry="​4"​ height="​55"/>​
 +        </g>
 +        <g>
 +          <g text-rendering="​geometricPrecision"​ stroke-miterlimit="​1.45"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ font-family="​sans-serif"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-113,​-449)"​ stroke-linecap="​butt">​
 +            <text x="​464.5826"​ xml:​space="​preserve"​ y="​612.4827"​ stroke="​none">​Zajištění </​text>​
 +            <text x="​459.5758"​ xml:​space="​preserve"​ y="​627.1838"​ stroke="​none">​zveřejnění </​text>​
 +            <text x="​456.5699"​ xml:​space="​preserve"​ y="​641.885"​ stroke="​none">​datové sady</​text>​
 +          </g>
 +        </g>
 +      </a>
 +    </g>
 +    <g id="​y.node.6">​
 +      <a  xlink:​type="​simple"​ xlink:​href="​http://​opendata.gov.cz/​cinnost:​zverejneni-datove-sady"​ >
 +        <g fill="​url(#​linearGradient6)"​ text-rendering="​geometricPrecision"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-113,​-449)"​ stroke="​url(#​linearGradient6)">​
 +          <rect x="​446.4254"​ y="​877.5949"​ width="​85"​ rx="​4"​ ry="​4"​ height="​55"​ stroke="​none"/>​
 +        </g>
 +        <g stroke-linecap="​butt"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-113,​-449)"​ fill="​rgb(18,​62,​162)"​ text-rendering="​geometricPrecision"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ stroke-dasharray="​6,​2"​ stroke="​rgb(18,​62,​162)"​ stroke-miterlimit="​1.45">​
 +          <rect x="​446.4254"​ y="​877.5949"​ fill="​none"​ width="​85"​ rx="​4"​ ry="​4"​ height="​55"/>​
 +        </g>
 +        <g>
 +          <g text-rendering="​geometricPrecision"​ stroke-miterlimit="​1.45"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ font-family="​sans-serif"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-113,​-449)"​ stroke-linecap="​butt">​
 +            <text x="​458.9107"​ xml:​space="​preserve"​ y="​902.4583"​ stroke="​none">​Zveřejnění </​text>​
 +            <text x="​456.5699"​ xml:​space="​preserve"​ y="​917.1594"​ stroke="​none">​datové sady</​text>​
 +          </g>
 +        </g>
 +      </a>
 +    </g>
 +    <g id="​y.node.7">​
 +      <a  xlink:​type="​simple"​ xlink:​href="​http://​opendata.gov.cz/​cinnost:​spoluprace-na-analyze-datove-sady"​ >
 +        <g fill="​url(#​linearGradient7)"​ text-rendering="​geometricPrecision"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-113,​-449)"​ stroke="​url(#​linearGradient7)">​
 +          <rect x="​205.6706"​ y="​877.5949"​ width="​85"​ rx="​4"​ ry="​4"​ height="​55"​ stroke="​none"/>​
 +        </g>
 +        <g stroke-linecap="​butt"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-113,​-449)"​ fill="​rgb(18,​62,​162)"​ text-rendering="​geometricPrecision"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ stroke="​rgb(18,​62,​162)"​ stroke-miterlimit="​1.45">​
 +          <rect x="​205.6706"​ y="​877.5949"​ fill="​none"​ width="​85"​ rx="​4"​ ry="​4"​ height="​55"/>​
 +        </g>
 +        <g>
 +          <g text-rendering="​geometricPrecision"​ stroke-miterlimit="​1.45"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ font-family="​sans-serif"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-113,​-449)"​ stroke-linecap="​butt">​
 +            <text x="​216.1491"​ xml:​space="​preserve"​ y="​895.1077"​ stroke="​none">​Spolupráce </​text>​
 +            <text x="​217.4821"​ xml:​space="​preserve"​ y="​909.8088"​ stroke="​none">​na analýze </​text>​
 +            <text x="​215.8151"​ xml:​space="​preserve"​ y="​924.51"​ stroke="​none">​datové sady</​text>​
 +          </g>
 +        </g>
 +      </a>
 +    </g>
 +    <g id="​y.node.8">​
 +      <a  xlink:​type="​simple"​ xlink:​href="​http://​opendata.gov.cz/​cinnost:​sprava-katalogizacniho-zaznamu-v-nkod"​ >
 +        <g fill="​url(#​linearGradient8)"​ text-rendering="​geometricPrecision"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-113,​-449)"​ stroke="​url(#​linearGradient8)">​
 +          <rect x="​645.7208"​ y="​775.8449"​ width="​108.7347"​ rx="​4"​ ry="​4"​ height="​55"​ stroke="​none"/>​
 +        </g>
 +        <g stroke-linecap="​butt"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-113,​-449)"​ fill="​rgb(18,​62,​162)"​ text-rendering="​geometricPrecision"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ stroke="​rgb(18,​62,​162)"​ stroke-miterlimit="​1.45">​
 +          <rect x="​645.7208"​ y="​775.8449"​ fill="​none"​ width="​108.7347"​ rx="​4"​ ry="​4"​ height="​55"/>​
 +        </g>
 +        <g>
 +          <g text-rendering="​geometricPrecision"​ stroke-miterlimit="​1.45"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ font-family="​sans-serif"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-113,​-449)"​ stroke-linecap="​butt">​
 +            <text x="​648.3968"​ xml:​space="​preserve"​ y="​793.3577"​ stroke="​none">​Vytvoření a správa </​text>​
 +            <text x="​649.39"​ xml:​space="​preserve"​ y="​808.0588"​ stroke="​none">​záznamu o datové </​text>​
 +            <text x="​663.4085"​ xml:​space="​preserve"​ y="​822.76"​ stroke="​none">​sadě v NKOD</​text>​
 +          </g>
 +        </g>
 +      </a>
 +    </g>
 +    <g id="​y.node.9">​
 +      <g>
 +        <g fill="​url(#​linearGradient9)"​ text-rendering="​geometricPrecision"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-113,​-449)"​ stroke="​url(#​linearGradient9)">​
 +          <rect x="​497.25"​ y="​775.8449"​ width="​137.6159"​ rx="​4"​ ry="​4"​ height="​55"​ stroke="​none"/>​
 +        </g>
 +        <g stroke-linecap="​butt"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-113,​-449)"​ text-rendering="​geometricPrecision"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ stroke-dasharray="​6,​2"​ stroke-width="​3"​ stroke="​rgb(242,​62,​18)"​ stroke-miterlimit="​1.45">​
 +          <rect x="​497.25"​ y="​775.8449"​ fill="​none"​ width="​137.6159"​ rx="​4"​ ry="​4"​ height="​55"/>​
 +        </g>
 +        <g>
 +          <g text-rendering="​geometricPrecision"​ stroke-miterlimit="​1.45"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ font-family="​sans-serif"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-113,​-449)"​ stroke-linecap="​butt">​
 +            <text x="​514.3665"​ xml:​space="​preserve"​ y="​793.3577"​ stroke="​none">​Vytvoření a správa </​text>​
 +            <text x="​500.6819"​ xml:​space="​preserve"​ y="​808.0588"​ stroke="​none">​záznamu o datové sadě </​text>​
 +            <text x="​514.6976"​ xml:​space="​preserve"​ y="​822.76"​ stroke="​none">​v lokálním katalogu</​text>​
 +          </g>
 +        </g>
 +      </g>
 +    </g>
 +    <g id="​y.node.10">​
 +      <a  xlink:​type="​simple"​ xlink:​href="​http://​opendata.gov.cz/​role:​vedeni-poskytovatele-dat"​ >
 +        <g fill="​white"​ text-rendering="​geometricPrecision"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-113,​-449)"​ stroke="​white">​
 +          <rect x="​149.75"​ width="​30"​ height="​117.75"​ y="​453.7199"​ stroke="​none"/>​
 +        </g>
 +        <g>
 +          <g text-rendering="​geometricPrecision"​ stroke-miterlimit="​1.45"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ font-family="​sans-serif"​ transform="​matrix(-0,​-1,​1,​-0,​35.0488,​112.2912)"​ stroke-linecap="​butt">​
 +            <text x="​29.6797"​ xml:​space="​preserve"​ y="​14.0645"​ stroke="​none">​Vedení</​text>​
 +            <text x="​2"​ xml:​space="​preserve"​ y="​28.7656"​ stroke="​none">​poskytovatele dat</​text>​
 +          </g>
 +        </g>
 +      </a>
 +    </g>
 +    <g id="​y.node.11">​
 +      <a  xlink:​type="​simple"​ xlink:​href="​http://​opendata.gov.cz/​role:​koordinator-otevirani-dat"​ >
 +        <g fill="​white"​ text-rendering="​geometricPrecision"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-113,​-449)"​ stroke="​white">​
 +          <rect x="​149.75"​ width="​30"​ height="​84.75"​ y="​580.0949"​ stroke="​none"/>​
 +        </g>
 +        <g>
 +          <g text-rendering="​geometricPrecision"​ stroke-miterlimit="​1.45"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ font-family="​sans-serif"​ transform="​matrix(-0,​-1,​1,​-0,​35.0488,​208.8244)"​ stroke-linecap="​butt">​
 +            <text x="​4.335"​ xml:​space="​preserve"​ y="​14.0645"​ stroke="​none">​Koordinátor</​text>​
 +            <text x="​2"​ xml:​space="​preserve"​ y="​28.7656"​ stroke="​none">​otevírání dat</​text>​
 +          </g>
 +        </g>
 +      </a>
 +    </g>
 +    <g id="​y.node.12">​
 +      <a  xlink:​type="​simple"​ xlink:​href="​http://​opendata.gov.cz/​role:​kurator-dat"​ >
 +        <g fill="​white"​ text-rendering="​geometricPrecision"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-113,​-449)"​ stroke="​white">​
 +          <rect x="​149.75"​ width="​30"​ height="​59.5949"​ y="​682.375"​ stroke="​none"/>​
 +        </g>
 +        <g>
 +          <g text-rendering="​geometricPrecision"​ stroke-miterlimit="​1.45"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ font-family="​sans-serif"​ transform="​matrix(-0,​-1,​1,​-0,​35.0488,​284.8483)"​ stroke-linecap="​butt">​
 +            <text x="​2"​ xml:​space="​preserve"​ y="​14.0645"​ stroke="​none">​Kurátor</​text>​
 +            <text x="​13.335"​ xml:​space="​preserve"​ y="​28.7656"​ stroke="​none">​dat</​text>​
 +          </g>
 +        </g>
 +      </a>
 +    </g>
 +    <g id="​y.node.13">​
 +      <a  xlink:​type="​simple"​ xlink:​href="​http://​opendata.gov.cz/​role:​spravce-katalogu-otevrenych-dat"​ >
 +        <g fill="​white"​ text-rendering="​geometricPrecision"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-113,​-449)"​ stroke="​white">​
 +          <rect x="​149.75"​ width="​30"​ height="​84.75"​ y="​762.8449"​ stroke="​none"/>​
 +        </g>
 +        <g>
 +          <g text-rendering="​geometricPrecision"​ stroke-miterlimit="​1.45"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ font-family="​sans-serif"​ transform="​matrix(-0,​-1,​1,​-0,​35.0488,​404.5822)"​ stroke-linecap="​butt">​
 +            <text x="​2"​ xml:​space="​preserve"​ y="​14.0645"​ stroke="​none">​Správce katalogu</​text>​
 +            <text x="​9.0049"​ xml:​space="​preserve"​ y="​28.7656"​ stroke="​none">​otevřených dat</​text>​
 +          </g>
 +        </g>
 +      </a>
 +    </g>
 +    <g id="​y.node.14">​
 +      <a  xlink:​type="​simple"​ xlink:​href="​http://​opendata.gov.cz/​role:​it-specialista"​ >
 +        <g fill="​white"​ text-rendering="​geometricPrecision"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-113,​-449)"​ stroke="​white">​
 +          <rect x="​149.75"​ width="​30"​ height="​84.75"​ y="​860.2049"​ stroke="​none"/>​
 +        </g>
 +        <g>
 +          <g text-rendering="​geometricPrecision"​ stroke-miterlimit="​1.45"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ font-family="​sans-serif"​ transform="​matrix(-0,​-1,​1,​-0,​42.3994,​490.5926)"​ stroke-linecap="​butt">​
 +            <text x="​2"​ xml:​space="​preserve"​ y="​14.0645"​ stroke="​none">​IT specialista</​text>​
 +          </g>
 +        </g>
 +      </a>
 +    </g>
 +  </g>
 +</​svg>​
 +</​div>​
 +</​html>​
 +
 +Pokud Poskytovatel provozuje lokální katalog otevřených dat splňující požadavky [[https://​ofn.gov.cz/​rozhraní-katalogů-otevřených-dat/​|Otevřené formální normy Rozhraní katalogů otevřených dat]] a má katalog [[cinnost:​registrace-vlastniho-katalogu-v-nkod|zaregistrován v NKOD]], [[role:​spravce-katalogu-otevrenych-dat|Správce katalogu otevřených dat]] postupuje s vytvořením nebo aktualizací záznamu o datové sadě v jeho lokálním katalogu dle zvoleného řešení a dle záznamu o datové sadě od [[role:​kurator-dat|Kurátora dat]].
 +
 +Tento způsob katalogizace šetří agendu spojenou s posíláním datových zpráv do NKOD pro každou datovou sadu a zároveň umožňuje prezentovat data Poskytovatele v rámci jeho webové prezentace. Lokální katalog Poskytovatele se do NKOD načítá celý (všechny datové sady). Při zrušení záznamu o registraci lokálního katalogu dojde i ke zrušení záznamů datových sad z tohoto katalogu.