cinnost:stanoveni-podminek-uziti

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cinnost:stanoveni-podminek-uziti [2020/06/03 09:37]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
cinnost:stanoveni-podminek-uziti [2021/08/17 20:09] (aktuální)
Michal Kubáň Oprava překlepu.
Řádek 113: Řádek 113:
 {{:cinnost:db_cc0.png?nolink&800|}} {{:cinnost:db_cc0.png?nolink&800|}}
  
-**Krok 4b** - Pokud v daném případě není možné aplikovat výjimku úředního díla na zvláštní práva pořizovatele databáze, a zároveň si nepřete se práv vzdát, ale například je licencovat pod jinou veřejnou licencí, uvedete při katalogizaci distribuce do části katalogizačního záznamu "Zvláštní databázová práva pořizovatele databáze" odkaz na Vámi zvolenou licenci. Jako příklad může sloužit "Licence CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)”, v takovém případě si zkontrolujte, že ostatní nezbytné informace pro právoplatné udělení licence (identifikace databáze a její pořizovatel) jsou uvedené v dalších částech katalogizačního záznamu (název datové sady a její distribuce a název publikující instituce). Odkázat můžete i na veřejnou licenci dle vlastní volby. Tato varianta je opět silně nedoporučovaná.+**Krok 4b** - Pokud v daném případě není možné aplikovat výjimku úředního díla na zvláštní práva pořizovatele databáze, a zároveň si nepřejete se práv vzdát, ale například je licencovat pod jinou veřejnou licencí, uvedete při katalogizaci distribuce do části katalogizačního záznamu "Zvláštní databázová práva pořizovatele databáze" odkaz na Vámi zvolenou licenci. Jako příklad může sloužit "Licence CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)”, v takovém případě si zkontrolujte, že ostatní nezbytné informace pro právoplatné udělení licence (identifikace databáze a její pořizovatel) jsou uvedené v dalších částech katalogizačního záznamu (název datové sady a její distribuce a název publikující instituce). Odkázat můžete i na veřejnou licenci dle vlastní volby. Tato varianta je opět silně nedoporučovaná.
  
  
  • cinnost/stanoveni-podminek-uziti.txt
  • Poslední úprava: 2021/08/17 20:09
  • autor: Michal Kubáň