Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cinnost:stanoveni-podminek-uziti [2018/06/09 14:29]
Jakub Míšek [Závěr]
cinnost:stanoveni-podminek-uziti [2018/06/09 14:30] (aktuální)
Jakub Míšek [Stanovení podmínek užití otevřených dat]
Řádek 36: Řádek 36:
 V případech,​ kdy je poskytován obsah, který nění nijak zatížen právy duševního vlastnictví,​ se licence nesmí nikde u dat objevit (“jen tak pro jistotu”). Licence je v českém kontextu specifický typ smlouvy, která se používá právě při udělení oprávnění užít obsah chráněný právy duševního vlastnictví. Její umístění v jiných případech je právně nesmyslné a jen povede ke zmatení příjemců dat. V případech,​ kdy je poskytován obsah, který nění nijak zatížen právy duševního vlastnictví,​ se licence nesmí nikde u dat objevit (“jen tak pro jistotu”). Licence je v českém kontextu specifický typ smlouvy, která se používá právě při udělení oprávnění užít obsah chráněný právy duševního vlastnictví. Její umístění v jiných případech je právně nesmyslné a jen povede ke zmatení příjemců dat.
  
-Pro vytvoření správného katalogizačního záznamu včetně ​licence ​vám pomůže tento interaktivní formulář.+Pro vytvoření správného katalogizačního záznamu včetně ​udělení licencí ​vám pomůže tento interaktivní formulář.
  
 ===== Autorská práva ===== ===== Autorská práva =====