Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cinnost:stanoveni-podminek-uziti [2019/03/15 10:57]
Jakub Klímek [Rozhodovací diagram pro stanovení podmínek užití]
cinnost:stanoveni-podminek-uziti [2020/05/12 11:11] (aktuální)
Jakub Míšek [Přehledová tabulka]
Řádek 36: Řádek 36:
 V případech,​ kdy je poskytován obsah, který nění nijak zatížen právy duševního vlastnictví,​ se licence nesmí nikde u dat objevit (“jen tak pro jistotu”). Licence je v českém kontextu specifický typ smlouvy, která se používá právě při udělení oprávnění užít obsah chráněný právy duševního vlastnictví. Její umístění v jiných případech je právně nesmyslné a jen povede ke zmatení příjemců dat. V případech,​ kdy je poskytován obsah, který nění nijak zatížen právy duševního vlastnictví,​ se licence nesmí nikde u dat objevit (“jen tak pro jistotu”). Licence je v českém kontextu specifický typ smlouvy, která se používá právě při udělení oprávnění užít obsah chráněný právy duševního vlastnictví. Její umístění v jiných případech je právně nesmyslné a jen povede ke zmatení příjemců dat.
  
-Pro vytvoření správného katalogizačního záznamu včetně udělení licencí vám pomůže tento interaktivní formulář.+Pro vytvoření správného katalogizačního záznamu včetně udělení licencí vám pomůže ​[[https://​data.gov.cz/​formul%C3%A1%C5%99/​registrace-datov%C3%A9-sady|tento interaktivní formulář]], který ve svém druhém kroku obsahuje předchystané doporučené volby licencování nebo upozornění na fakt, že daný obsah poskytovaný sada neobsahuje. 
 + 
 +Příklad formuláře:​ 
 + 
 +{{:​cinnost:​pravo_form-prehled.png?​nolink&​1200|}}
  
 ===== Rozhodovací diagram pro stanovení podmínek užití a licencování chráněného obsahu ===== ===== Rozhodovací diagram pro stanovení podmínek užití a licencování chráněného obsahu =====
Řádek 52: Řádek 56:
 **Krok 2** – Pokud data autorská díla obsahují, musíte zjistit, zda lze tato díla licencovat. Pokud jste autorem vy (tj. např. orgán veřejné správy, resp. váš zaměstnanec),​ můžete licenci CC BY 4.0 udělit bez dalšího. Pokud je autorem třetí osoba, musíte zjistit, zda licenční smlouva, která vás opravňuje k užívání díla, obsahuje výslovně uvedenou možnost udělovat podlicence a jak je tato podlicence specifikovaná. Pokud to podlicenční právo dovolí, můžete dílo licencovat licencí CC BY 4.0. Pokud ne, užijte vlastní licenci odpovídající možnostem udělení podlicence. **Krok 2** – Pokud data autorská díla obsahují, musíte zjistit, zda lze tato díla licencovat. Pokud jste autorem vy (tj. např. orgán veřejné správy, resp. váš zaměstnanec),​ můžete licenci CC BY 4.0 udělit bez dalšího. Pokud je autorem třetí osoba, musíte zjistit, zda licenční smlouva, která vás opravňuje k užívání díla, obsahuje výslovně uvedenou možnost udělovat podlicence a jak je tato podlicence specifikovaná. Pokud to podlicenční právo dovolí, můžete dílo licencovat licencí CC BY 4.0. Pokud ne, užijte vlastní licenci odpovídající možnostem udělení podlicence.
  
-**Krok 3a** - Pokud distribuce obsahuje větší množštví děl, odkaz na konkrétní licenci musí být umístěn u každého díla. Korektní užití licence CC BY zní: “<​Název díla> je autorským dílem <Název organizace nebo jméno autora> a je zveřejněna pod licencí CC BY 4.0 (https://​creativecommons.org/​licenses/​by/​4.0/​). Dílo je možné použít za splnění licenčních podmínek.” Do katalogizačního záznamu distribuce pak v položce "​Autorské dílo" uveďte možnost "​Obsahuje více autorských děl".+**Krok 3a** - Pokud distribuce obsahuje větší množštví děl, odkaz na konkrétní licenci musí být umístěn u každého díla. Korektní užití licence CC BY zní: “<​Název díla> je autorským dílem <Název organizace nebo jméno autora> a je zveřejněna pod licencí CC BY 4.0 (https://​creativecommons.org/​licenses/​by/​4.0/​). Dílo je možné použít za splnění licenčních podmínek.” Do katalogizačního záznamu distribuce pak v položce "​Autorské dílo" uveďte možnost "​Obsahuje více autorských děl"​. ​
  
-**Krok 3b** - Pokud je distribuce sama jedním autorským dílem (např. dílo kartografické),​ je možné licenci uvést přímo v katalogizančním záznamu distribuce. Licenční podmínky použijte tak, že při katalogizaci distribuce uvedete do části katalogizačního záznamu "​Autorské dílo" uvedete "Distribuce je jedno dílo licencované CC BY 4.0”. Zkontrolujte si, že ostatní nezbytné informace pro právoplatné udělení licence (identifikace díla a její autor) jsou uvedené v dalších částech katalogizačního záznamu (název datové sady a její distribuce a název publikující instituce případně jméno autora).+Příklad:​ 
 + 
 +{{:​cinnost:​více_děl.png?​nolink&​800|}} 
 + 
 +**Krok 3b** - Pokud je distribuce sama jedním autorským dílem (např. dílo kartografické),​ je možné licenci uvést přímo v katalogizančním záznamu distribuce. Licenční podmínky použijte tak, že při katalogizaci distribuce uvedete do části katalogizačního záznamu "​Autorské dílo" uvedete "Autorské ​dílo licencované CC BY 4.0”. Zkontrolujte si, že ostatní nezbytné informace pro právoplatné udělení licence (identifikace díla a její autor) jsou uvedené v dalších částech katalogizačního záznamu (název datové sady a její distribuce a název publikující instituce případně jméno autora). 
 + 
 +Příklad:​ 
 + 
 +{{:​cinnost:​jedno_dílo.png?​nolink&​800|}}
  
 **Krok 3** – Pokud dílo licencovat nelze, musíte ho z poskytovaného obsahu odstranit. **Krok 3** – Pokud dílo licencovat nelze, musíte ho z poskytovaného obsahu odstranit.
Řádek 72: Řádek 84:
  
 **Krok 4a** – Pokud originální databáze není úředním dílem, a zároveň jste oprávněni licenci udělit, použijte licenční podmínky CC BY 4.0. Licenční podmínky použijte tak, že při katalogizaci distribuce uvedete do části katalogizačního záznamu "​Databáze jako autorské dílo" uvedete "​Databáze licencována CC BY 4.0”. Zkontrolujte si, že ostatní nezbytné informace pro právoplatné udělení licence (identifikace databáze-díla a její autor) jsou uvedené v dalších částech katalogizačního záznamu (název datové sady a její distribuce a název publikující instituce případně jméno autora). **Krok 4a** – Pokud originální databáze není úředním dílem, a zároveň jste oprávněni licenci udělit, použijte licenční podmínky CC BY 4.0. Licenční podmínky použijte tak, že při katalogizaci distribuce uvedete do části katalogizačního záznamu "​Databáze jako autorské dílo" uvedete "​Databáze licencována CC BY 4.0”. Zkontrolujte si, že ostatní nezbytné informace pro právoplatné udělení licence (identifikace databáze-díla a její autor) jsou uvedené v dalších částech katalogizačního záznamu (název datové sady a její distribuce a název publikující instituce případně jméno autora).
 +
 +Příklad:
 +
 +{{:​cinnost:​db_dílo.png?​nolink&​800|}}
 +
  
 **Krok 4b** – Pokud originální databáze není úředním dílem, jste oprávněni licenci udělit, a zároveň si nepřejete použít veřejnou licenci Creative commons, uveďte při katalogizaci distribuce do části katalogizačního záznamu "​Autorskoprávní ochrana databáze jako díla" odkaz na Vaši zvolenou licenci. Tato varianta je silně nedoporučovaná. **Krok 4b** – Pokud originální databáze není úředním dílem, jste oprávněni licenci udělit, a zároveň si nepřejete použít veřejnou licenci Creative commons, uveďte při katalogizaci distribuce do části katalogizačního záznamu "​Autorskoprávní ochrana databáze jako díla" odkaz na Vaši zvolenou licenci. Tato varianta je silně nedoporučovaná.
Řádek 91: Řádek 108:
  
 **Krok 4a** - Pokud v daném případě není možné aplikovat výjimku úředního díla na zvláštní práva pořizovatele databáze, použijte licenci CC0, čímž se těchto práv vzdáte. Licenci CC0 udělíte (tedy práv se vzdáte) tak, že při katalogizaci distribuce uvedete do části katalogizačního záznamu "​Zvláštní právo pořizovatele databáze"​ uvedete "​Licence CC0". **Krok 4a** - Pokud v daném případě není možné aplikovat výjimku úředního díla na zvláštní práva pořizovatele databáze, použijte licenci CC0, čímž se těchto práv vzdáte. Licenci CC0 udělíte (tedy práv se vzdáte) tak, že při katalogizaci distribuce uvedete do části katalogizačního záznamu "​Zvláštní právo pořizovatele databáze"​ uvedete "​Licence CC0".
 +
 +Příklad:
 +
 +{{:​cinnost:​db_cc0.png?​nolink&​800|}}
  
 **Krok 4b** - Pokud v daném případě není možné aplikovat výjimku úředního díla na zvláštní práva pořizovatele databáze, a zároveň si nepřete se práv vzdát, ale například je licencovat pod jinou veřejnou licencí, uvedete při katalogizaci distribuce do části katalogizačního záznamu "​Zvláštní databázová práva pořizovatele databáze"​ odkaz na Vámi zvolenou licenci. Jako příklad může sloužit "​Licence CC BY 4.0 (https://​creativecommons.org/​licenses/​by/​4.0/​)”,​ v takovém případě si zkontrolujte,​ že ostatní nezbytné informace pro právoplatné udělení licence (identifikace databáze a její pořizovatel) jsou uvedené v dalších částech katalogizačního záznamu (název datové sady a její distribuce a název publikující instituce). Odkázat můžete i na veřejnou licenci dle vlastní volby. Tato varianta je opět silně nedoporučovaná. **Krok 4b** - Pokud v daném případě není možné aplikovat výjimku úředního díla na zvláštní práva pořizovatele databáze, a zároveň si nepřete se práv vzdát, ale například je licencovat pod jinou veřejnou licencí, uvedete při katalogizaci distribuce do části katalogizačního záznamu "​Zvláštní databázová práva pořizovatele databáze"​ odkaz na Vámi zvolenou licenci. Jako příklad může sloužit "​Licence CC BY 4.0 (https://​creativecommons.org/​licenses/​by/​4.0/​)”,​ v takovém případě si zkontrolujte,​ že ostatní nezbytné informace pro právoplatné udělení licence (identifikace databáze a její pořizovatel) jsou uvedené v dalších částech katalogizačního záznamu (název datové sady a její distribuce a název publikující instituce). Odkázat můžete i na veřejnou licenci dle vlastní volby. Tato varianta je opět silně nedoporučovaná.
Řádek 104: Řádek 125:
  
 Do katalogizačního záznamu proto vložte hypertextový odkaz na stránku, která tento text obsahuje ([[https://​data.gov.cz/​podmínky-užití/​obsahuje-osobní-údaje/​|Distribuce datové sady obsahuje osobní údaje]]). Do katalogizačního záznamu proto vložte hypertextový odkaz na stránku, která tento text obsahuje ([[https://​data.gov.cz/​podmínky-užití/​obsahuje-osobní-údaje/​|Distribuce datové sady obsahuje osobní údaje]]).
 +
 +Pokud pro katalogizaci využíváte našeho [[https://​data.gov.cz/​formul%C3%A1%C5%99/​registrace-datov%C3%A9-sady|průvodce registrací datové sady]], vyplňte v případě, že datová sada obsahuje osobní údaje, tuto skutečnost do položky Osobní údaje.
 +
 +Příklad:
 +
 +{{:​cinnost:​ou_ano.png?​nolink&​800|}}
 +
 +Pokud osobní údaje datová sada neobsahuje, rovněž tuto skutečnost prosím v položce Osobní údaje zaznačte.
 +
 +Příklad:
 +
 +{{:​cinnost:​ou_ne.png?​nolink&​800|}}
 ===== Závěr ===== ===== Závěr =====
  
 Je třeba nezapomenout,​ že může nastat situace, kdy dojde ke kombinaci výše uvedených ochran - např. data budou chráněna jak jako originální databáze, tak zvláštními databázovými právy. ​ Je třeba nezapomenout,​ že může nastat situace, kdy dojde ke kombinaci výše uvedených ochran - např. data budou chráněna jak jako originální databáze, tak zvláštními databázovými právy. ​
-V takovém případě je nezbytné ​ošetřit všechna práva ​- je proto nezbytné ​vyplnit všechny 4 relevantní položky v katalogizančním záznamu. ​+Je proto nezbytné výslovně ošetřit všechna práva ​vyplnit všechny 4 relevantní položky v katalogizančním záznamu. ​ 
 Pokud bude ve všech 4 případech uvedeno, že daná distribuce tento typ informací neobsahuje, působí katalogizační záznam jako ujištění pro příjemce dat, že s nimi může bezpečně nakládat bez jakýchkoli rizik právního omezení. Pokud bude ve všech 4 případech uvedeno, že daná distribuce tento typ informací neobsahuje, působí katalogizační záznam jako ujištění pro příjemce dat, že s nimi může bezpečně nakládat bez jakýchkoli rizik právního omezení.
  
-Pro správné zanesení těchto informací do katalogizačního záznamu užívejte URL odkazující na relevantní texty na webu data.gov.cz. Při vytváření správného katalogizačního záznamu včetně udělení licencí vám pomůže interaktivní formulář. ​+Příklad ve formuláři:​ 
 + 
 +{{:​cinnost:​ou_ne.png?​nolink&​800|}} 
 + 
 +Příklad, jak to pak vypadá v NKOD: 
 + 
 +{{:​cinnost:​nkod-nic.png?​nolink&​200|}} 
 + 
 +Pro správné zanesení těchto informací do katalogizačního záznamu užívejte URL odkazující na relevantní texty na webu data.gov.cz. 
 + 
 +Při vytváření správného katalogizačního záznamu včetně udělení licencí vám pomůže ​[[https://​data.gov.cz/​formul%C3%A1%C5%99/​registrace-datov%C3%A9-sady|interaktivní formulář]]
 ==== Datová sada a její distribuce ==== ==== Datová sada a její distribuce ====
 Podmínky užití se dle evropského standardu DCAT-AP [[cinnost:​priprava-katalogizacniho-zaznamu|připojují k distribuci datové sady]]. Podmínky užití se dle evropského standardu DCAT-AP [[cinnost:​priprava-katalogizacniho-zaznamu|připojují k distribuci datové sady]].
Řádek 117: Řádek 161:
  
 ===== Přehledová tabulka ===== ===== Přehledová tabulka =====
 +Následující tabulka představuje obecný přehled sumarizující různé varianty možných ochranných režimů a jejich obecné doporučené řešení.
 +
 +Pro konkrétní vytvoření katalogizačního záznamu doporučuje využít [[https://​data.gov.cz/​formul%C3%A1%C5%99/​registrace-datov%C3%A9-sady|průvodce katalogizací datové sady]].
 +
 ^ **Kategorie:​** ^ **Licenční podmínky:​** ^ **URL v katalogizačním záznamu, pokud distribuce obsahuje data chráněná v této kategorii:​** ^ **URL v katalogizačním záznamu, pokud distribuce neobsahuje data chráněná v této kategorii:​** ​        ^ ^ **Kategorie:​** ^ **Licenční podmínky:​** ^ **URL v katalogizačním záznamu, pokud distribuce obsahuje data chráněná v této kategorii:​** ^ **URL v katalogizačním záznamu, pokud distribuce neobsahuje data chráněná v této kategorii:​** ​        ^
 | Autorské dílo jako součást distribuce datové sady (zcela výjimečné) ​    | Pokud mohu, udělím licenci dle podlicenčního oprávnění ​    | Pokud distribuce obsahuje více děl, licenční záznam musí být přítomný u každého díla. "Dílo <//​Jméno díla//> autora <//​jméno autora//>,​ které je součástí distribuce <//​název distribuce datové sady//> datové sady <//​název datové sady//> je zveřejněno za podmínek licence <//​uvést licenci - dle oprávnění//>​."​ URL v takovém případě bude [[https://​data.gov.cz/​podmínky-užití/​obsahuje-více-autorských-děl/​|Distribuce datové obsahuje více děl]]. Pokud je distribuce samostatným dílem, je možné licenci upravit přímo v katalogizačním záznamu. Katalogizační záznam v takovém případě bude Licence CC BY 4.0 (https://​creativecommons.org/​licenses/​by/​4.0/​). | [[https://​data.gov.cz/​podmínky-užití/​neobsahuje-autorská-díla/​ | Distribuce datové sady neobsahuje autorská díla]] | | Autorské dílo jako součást distribuce datové sady (zcela výjimečné) ​    | Pokud mohu, udělím licenci dle podlicenčního oprávnění ​    | Pokud distribuce obsahuje více děl, licenční záznam musí být přítomný u každého díla. "Dílo <//​Jméno díla//> autora <//​jméno autora//>,​ které je součástí distribuce <//​název distribuce datové sady//> datové sady <//​název datové sady//> je zveřejněno za podmínek licence <//​uvést licenci - dle oprávnění//>​."​ URL v takovém případě bude [[https://​data.gov.cz/​podmínky-užití/​obsahuje-více-autorských-děl/​|Distribuce datové obsahuje více děl]]. Pokud je distribuce samostatným dílem, je možné licenci upravit přímo v katalogizačním záznamu. Katalogizační záznam v takovém případě bude Licence CC BY 4.0 (https://​creativecommons.org/​licenses/​by/​4.0/​). | [[https://​data.gov.cz/​podmínky-užití/​neobsahuje-autorská-díla/​ | Distribuce datové sady neobsahuje autorská díla]] |