Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
cinnost:urceni-rizik-publikace [2017/04/25 15:47]
Jakub Klímek [Určení rizik otevření datových sad]
cinnost:urceni-rizik-publikace [2017/04/25 00:00] (aktuální)
Řádek 20: Řádek 20:
 Celkové zhodnocení rizikovosti datové sady musí být následováno návrhem opatření pro eliminaci či omezení pravděpodobnosti výskytu nebo negativního dopadu rizik. Možná opatření pro zmírnění rizik: Celkové zhodnocení rizikovosti datové sady musí být následováno návrhem opatření pro eliminaci či omezení pravděpodobnosti výskytu nebo negativního dopadu rizik. Možná opatření pro zmírnění rizik:
     * Anonymizace/​agregace dat (rizika č. 1, 2, 3, 8) - pokud nelze poskytnout data primární kvůli požadavkům na jejich ochranu či bezpečnostní požadavky, je vhodné zvážit, zda lze publikovat alespoň anonymizovaná data či statistiky;     * Anonymizace/​agregace dat (rizika č. 1, 2, 3, 8) - pokud nelze poskytnout data primární kvůli požadavkům na jejich ochranu či bezpečnostní požadavky, je vhodné zvážit, zda lze publikovat alespoň anonymizovaná data či statistiky;
-    * Při zveřejňování datové sady, která obsahuje osobní údaje (riziko č. 3) je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Obecně v tomto případě až na úplné výjimky platí, že pokud neexistuje zákonná povinnost taková data zveřejnit, tak se zveřejnit nemohou. V případech,​ že zákonná povinnost existuje, je možné osobní údaje zveřejnit vzhledem k nutnosti splnění takové povinnosti. V takových případech je pak doporučeno umístit do popisu datové sady následující sdělení určené příjemcům dat: Poskytovaná datová sada obsahuje osobní údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Příjemce této datové sady se stává správcem osobních údajů. Vzhledem k tomu musí plnit zákonné povinnosti, které mu z účinné právní úpravy ochrany osobních údajů vyplývají.+    * Při zveřejňování datové sady, která obsahuje osobní údaje (riziko č. 3) je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Obecně v tomto případě až na úplné výjimky platí, že pokud neexistuje zákonná povinnost taková data zveřejnit, tak se zveřejnit nemohou. V případech,​ že zákonná povinnost existuje, je možné osobní údaje zveřejnit vzhledem k nutnosti splnění takové povinnosti. V takových případech je pak doporučeno umístit do popisu datové sady následující sdělení určené příjemcům dat: ''​Poskytovaná datová sada obsahuje osobní údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Příjemce této datové sady se stává správcem osobních údajů. Vzhledem k tomu musí plnit zákonné povinnosti, které mu z účinné právní úpravy ochrany osobních údajů vyplývají.''​
     * Návrh vhodné komunikační strategie (rizika č. 4, 6) - určení jak bude o datové sadě informováno,​ identifikovat potenciální negativní reakce a připravit odpovědi. Oslovení cílových skupin uživatelů dat;     * Návrh vhodné komunikační strategie (rizika č. 4, 6) - určení jak bude o datové sadě informováno,​ identifikovat potenciální negativní reakce a připravit odpovědi. Oslovení cílových skupin uživatelů dat;
     * Vytvoření vhodných metadat a doplňujících informací (riziko č. 5) - uvést do metadat popis předpokladů a omezení využití dat. Publikovat doplňující informace – např. metodiku pořízení a zpracování dat, použité výpočty, definice ukazatelů apod.;     * Vytvoření vhodných metadat a doplňujících informací (riziko č. 5) - uvést do metadat popis předpokladů a omezení využití dat. Publikovat doplňující informace – např. metodiku pořízení a zpracování dat, použité výpočty, definice ukazatelů apod.;