Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cinnost:urceni-rizik-publikace [2020/03/15 11:13]
Drahomír Chocholatý [Určení rizik otevření datových sad]
cinnost:urceni-rizik-publikace [2020/03/15 11:13] (aktuální)
Drahomír Chocholatý [Určení rizik otevření datových sad]
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Určení rizik otevření datových sad ====== ====== Určení rizik otevření datových sad ======
  
-aOtevřená data přinášejí i rizika. Závažná rizika je proto nutno dopředu identifikovat,​ aby bylo možné je řídit, až budou data otevřena. Analýzu rizik opět provádějí Koordinátor otevírání dat s Kurátory dat. +Otevřená data přinášejí i rizika. Závažná rizika je proto nutno dopředu identifikovat,​ aby bylo možné je řídit, až budou data otevřena. Analýzu rizik opět provádějí Koordinátor otevírání dat s Kurátory dat. 
  
 Při analýze rizik doporučujeme postupovat následovně:​ Při analýze rizik doporučujeme postupovat následovně:​