Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

cinnost:vyhledani-eurovoc-konceptu [2015/05/28 00:00] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Vyhledání EUROVOC konceptu ====== 
 +[[http://​eurovoc.europa.eu|Tezaurus EUROVOC]] obsahuje koncepty, jejichž názvy (pojmy, termíny) jsou udržovány ve všech jazycích Evropské unie, a je proto vhodný pro klasifikaci datových sad. 
 +Pro identifikaci EUROVOC konceptu se používá jeho URI. 
 +Pojmy (termíny) mají také svá URI označující konkrétní pojem v konkrétním jazyce, datové sady se ale klasifikují pomocí URI konceptu, nikoliv URI pojmu v konkrétním jazyce. 
 +Například koncept pro veřejnou správu má URI http://​eurovoc.europa.eu/​77 a http://​eurovoc.europa.eu/​131636 je URI termínu pro veřejnou správu v češtině, nikoliv URI konceptu.  
 +Vhodný EUROVOC koncept [[http://​eurovoc.europa.eu/​drupal/?​q=cs|lze vyhledat na stránkách tezauru]]. 
 +Měly by být zvoleny takové koncepty, které nejlépe vystihují, o čem datová sada vypovídá. ​  
 +Hledat lze pomocí vyhledávání v levé části stránky: 
 +{{ :​cinnost:​eurovoc-1.png?​nolink |Vyhledání EUROVOC konceptu}} 
 +Po vybrání pojmu se lze navigovat stromovou strukturou konceptů a nalézt tak ten nejlépe odpovídající. 
 +URI konceptu je pak uvedeno ve spodní části stránky. 
 +{{ :​cinnost:​eurovoc-2.png?​nolink |URI konceptu}}