Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
datová_politika_klíčové_části [2019/10/07 00:49]
Drahomír Chocholatý [Společná pravidla pro otevřená data i data VDF]
datová_politika_klíčové_části [2019/10/07 00:50] (aktuální)
Drahomír Chocholatý [Přístupy k datů VS]
Řádek 15: Řádek 15:
  
 Pokud taková sada neexistuje, požádá ohlašovatele odpovídající agendy o doplnění údajů v podobě otevřených dat do VDF. Pokud taková sada neexistuje, požádá ohlašovatele odpovídající agendy o doplnění údajů v podobě otevřených dat do VDF.
 +
 {{ edu:​přístupy_3.jpg |}} {{ edu:​přístupy_3.jpg |}}
 +
 Veřejnost má otevřený přístup ke všem otevřeným datům a tedy také k údajům ve VDF prostřednictvím NKOD a Portálu otevřených dat (POD). Veřejnost má otevřený přístup ke všem otevřeným datům a tedy také k údajům ve VDF prostřednictvím NKOD a Portálu otevřených dat (POD).
 ===== Základní charakteristiky VDF ===== ===== Základní charakteristiky VDF =====