Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
datova-sada:faktury [2019/02/13 12:06]
Jakub Klímek [Datová sada: Přehled daňových dokladů]
datova-sada:faktury [2019/10/04 12:55]
Jakub Klímek
Řádek 4: Řádek 4:
  
 <WRAP center round important 60%> <WRAP center round important 60%>
-Tento standard je nahrazen [[https://data.gov.cz/otevřené-formální-normy/faktury/|Otevřenou formální normou pro faktury]].+Tento standard je nahrazen [[https://ofn.gov.cz/faktury/|Otevřenou formální normou pro faktury]].
 </WRAP> </WRAP>
  
- 
-===== Datová schémata ===== 
- 
-Následující soubory s datovými schématy si můžete stáhnout, zahrnout do svých publikačních plánů a upravit dle vlastních potřeb. 
- 
-{{:datova-sada:faktury-datove-schema-xml.xsd|Strojově čitelné datové schéma pro formát XML (XML Schema)}} 
- 
- 
-{{:datova-sada:faktury-datove-schema-csv.json|Strojově čitelné datové schéma pro formát CSV (JSON Table Schema)}} 
- 
- 
-==== Dokumentace datového schématu pro formát CSV ==== 
- 
-{{page>datove-schema:faktury-datove-schema-csv-wiki&noeditbtn&nodate}} 
- 
- 
-===== Předpřipravená metadata ===== 
- 
-Následující tabulky zobrazují předpřipravená metadata, jejichž jednotlivé položky můžete kopírovat do vlastního lokálního katalogu nebo do Národního katalogu otevřených dat (NKOD). 
- 
-==== Metadata datové sady ==== 
- 
-{{:datova-sada:faktury-metadata-datove-sady.csv|Metadata datové sady}} 
-<csv datova-sada:faktury-metadata-datove-sady.csv></csv> 
- 
- 
-==== Metadata distribuce datové sady ==== 
- 
-{{:datova-sada:faktury-metadata-distribuce.csv|Metadata distribuce}} 
-<csv datova-sada:faktury-metadata-distribuce.csv></csv> 
  
  • datova-sada/faktury.txt
  • Poslední úprava: 2020/06/03 09:37
  • (upraveno mimo DokuWiki)