Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
datova-sada:faktury [2016/03/09 08:17]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
datova-sada:faktury [2019/02/13 11:06] (aktuální)
Řádek 3: Řádek 3:
 Vybrané údaje z daňových dokladů (např. faktur). Vybrané údaje z daňových dokladů (např. faktur).
  
 +<WRAP center round important 60%>
 +Tento standard je nahrazen [[https://​data.gov.cz/​otevřené-formální-normy/​faktury/​|Otevřenou formální normou pro faktury]].
 +</​WRAP>​