Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
datova-sada:faktury [2019/09/17 07:49]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
datova-sada:faktury [2019/10/04 12:55] (aktuální)
Jakub Klímek
Řádek 4: Řádek 4:
  
 <WRAP center round important 60%> <WRAP center round important 60%>
-Tento standard je nahrazen [[https://data.gov.cz/​otevřené-formální-normy/​faktury/​|Otevřenou formální normou pro faktury]].+Tento standard je nahrazen [[https://ofn.gov.cz/​faktury/​|Otevřenou formální normou pro faktury]].
 </​WRAP>​ </​WRAP>​