Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

datova-sada:podnety-a-dotazy [2016/03/09 00:00] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Datová sada: Stížnosti a dotazy spotřebitelů dle doporučení EK z 12.5.2010 ======
 +
 +Anonymizovaný seznam stížností a dotazů spotřebitelů evidovaných dle harmonizované metodiky Evropské Komise.
 +
 +Doporučené datové schéma vychází z Doporučení Evropské Komise ze dne 12. 5. 2010 o používání harmonizované metodiky pro klasifikaci a hlášení stížností a dotazů spotřebitelů jejíž znění je dostupné na adrese http://​register.consilium.europa.eu/​doc/​srv?​l=CS&​f=ST%209821%202010%20INIT V případě že evidence podnětů a dotazů není v souladu s tímto doporučením,​ lze využít doporučené datové schéma zcela až na atributy metoda, odvetví a typ, které přímo odpovídají Doporučení Komise. Doporučené datové schéma cíleně neobsahuje atributy, které by mohly identifikovat osobu stěžovatele nebo osoby jíž se podání týká. Zveřejnění jakýchkoli údají identifikujících tyto osoby (může jít i o obec trvalého bydliště) by pravděpodobně bylo v rozporu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 +
 +===== Datová schémata =====
 +
 +Následující soubory s datovými schématy si můžete stáhnout, zahrnout do svých publikačních plánů a upravit dle vlastních potřeb.
 +
 +{{:​datova-sada:​podnety-a-dotazy-datove-schema-xml.xsd|Strojově čitelné datové schéma pro formát XML (XML Schema)}}
 +
 +
 +{{:​datova-sada:​podnety-a-dotazy-datove-schema-csv.json|Strojově čitelné datové schéma pro formát CSV (JSON Table Schema)}}
 +
 +
 +==== Dokumentace datového schématu pro formát CSV ====
 +
 +{{page>​datove-schema:​podnety-a-dotazy-datove-schema-csv-wiki&​noeditbtn&​nodate}}
 +
 +
 +===== Předpřipravená metadata =====
 +
 +Následující tabulky zobrazují předpřipravená metadata, jejichž jednotlivé položky můžete kopírovat do vlastního lokálního katalogu nebo do Národního katalogu otevřených dat (NKOD).
 +
 +==== Metadata datové sady ====
 +
 +{{:​datova-sada:​podnety-a-dotazy-metadata-datove-sady.csv|Metadata datové sady}}
 +<csv datova-sada:​podnety-a-dotazy-metadata-datove-sady.csv></​csv>​
 +
 +
 +==== Metadata distribuce datové sady ====
 +
 +{{:​datova-sada:​podnety-a-dotazy-metadata-distribuce.csv|Metadata distribuce}}
 +<csv datova-sada:​podnety-a-dotazy-metadata-distribuce.csv></​csv>​