Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

datova-sada:prestupky [2016/03/09 00:00]
datova-sada:prestupky [2019/09/17 07:49] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Datová sada: Přestupky ======
 +
 +Informace o přestupcích spadajících do agendy organizace dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.
 +
 +Nutné dbát na ochranu osobních údajů. Není možné bez dalšího zveřejnit neanonymizované plné texty rozhodnutí,​ nebo v parametru popis přestupku uvádět informace, které by mohly vést k identifikaci fyzické osoby.
 +