Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

datova-sada:sberna-mista-pro-odpad-a-umisteni-kontejneru [2020/06/03 09:37] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Datová sada: Sběrná místa pro odpad a umístění kontejnerů ======
 +
 +Sběrná místa a umístění kontejnerů pro ukládání tříděného,​ velkoobjemového,​ nebezpečného odpadu (vyjma směsného odpadu), provozní doba, kontakty, umístění.
 +
 +
 +