Datová sada: Seznam sociálních služeb

Poskytovatelé sociálních služeb (azylové domy, domy s pečovatelskou službou, domovy seniorů, atd.) jejich kontakty, typy poskytovaných služeb, kapacita, obsazenost pořadníků, pravidla pro poskytování služeb.

Následující soubory s datovými schématy si můžete stáhnout, zahrnout do svých publikačních plánů a upravit dle vlastních potřeb.

Strojově čitelné datové schéma pro formát XML (XML Schema)

Strojově čitelné datové schéma pro formát CSV (JSON Table Schema)

Dokumentace datového schématu pro formát CSV

Název atributu Datový typ atributu Popis atributu
provozovatel_ic Řetězec Provozovatel sociálního zařízení. IČ.
provozovatel_nazev Řetězec Provozovatel sociálního zařízení. Název.
nazev Řetězec Název sociálního zařízení.
adresa_kod_adm Řetězec Adresa místa, na kterém je provozováno sociální zařízení (zařízení poskytovatele). ID adresního místa v Registru územních identifikátorů, adres a nemovitostí.
adresa_kod_obce Řetězec Adresa místa, na kterém je provozováno sociální zařízení (zařízení poskytovatele). Obec - LAU 2 kód.
adresa_nazev_obce Řetězec Adresa místa, na kterém je provozováno sociální zařízení (zařízení poskytovatele). Název obce.
adresa_nazev_momc Řetězec Adresa místa, na kterém je provozováno sociální zařízení (zařízení poskytovatele). Název městského obvodu/městské části, který je vyplněn pouze v případě členěných statutárních měst.
adresa_nazev_mop Řetězec Adresa místa, na kterém je provozováno sociální zařízení (zařízení poskytovatele). Název městského obvodu Prahy, který je vyplněn pouze v případě Hlavního města Prahy.
adresa_kod_casti_obce Řetězec Adresa místa, na kterém je provozováno sociální zařízení (zařízení poskytovatele). Kód části obce vedené v ISÚI.
adresa_nazev_casti_obce Řetězec Adresa místa, na kterém je provozováno sociální zařízení (zařízení poskytovatele). Název části obce, v rámci nadřazené obce, ve které je číslován stavební objekt.
adresa_nazev_ulice Řetězec Adresa místa, na kterém je provozováno sociální zařízení (zařízení poskytovatele). Název ulice, která je navázána na adresní místo. Může být vyplněn pouze u obcí, které mají zavedenu uliční síť.
adresa_typ_so Řetězec Adresa místa, na kterém je provozováno sociální zařízení (zařízení poskytovatele). Typ stavebního objektu, může nabývat hodnot: č.p.- číslo popisné stavebního objektu č.ev.- číslo evidenční stavebního objektu.
adresa_cislo_domovni Řetězec Adresa místa, na kterém je provozováno sociální zařízení (zařízení poskytovatele). Číslo popisné nebo číslo evidenční, podle rozlišeného typu stavebního objektu.
adresa_cislo_orientacni Řetězec Adresa místa, na kterém je provozováno sociální zařízení (zařízení poskytovatele). Číslo orientační, slouží k orientaci v rámci nadřazené ulice.
adresa_znak_cisla_orientacniho Řetězec Adresa místa, na kterém je provozováno sociální zařízení (zařízení poskytovatele). Znak čísla orientačního, uveden v případě, že je znak k orientačnímu číslu přidělen.
adresa_psc Řetězec Adresa místa, na kterém je provozováno sociální zařízení (zařízení poskytovatele). Poštovní směrovací číslo.
adresa_kod_okresu Řetězec Adresa místa, na kterém je provozováno sociální zařízení (zařízení poskytovatele). Okres - LAU 1 kód.
adresa_nazev_okresu Řetězec Adresa místa, na kterém je provozováno sociální zařízení (zařízení poskytovatele). Název okresu.
adresa_kod_kraje Řetězec Adresa místa, na kterém je provozováno sociální zařízení (zařízení poskytovatele). Kraj - NUTS 3 kód.
adresa_nazev_kraje Řetězec Adresa místa, na kterém je provozováno sociální zařízení (zařízení poskytovatele). Název kraje.
adresa_budova Řetězec Adresa místa, na kterém je provozováno sociální zařízení (zařízení poskytovatele). Označení budovy jejím názvem, číslem apod.
adresa_patro Řetězec Adresa místa, na kterém je provozováno sociální zařízení (zařízení poskytovatele). Číslo patra nebo jiné označení patra.
adresa_mistnost Řetězec Adresa místa, na kterém je provozováno sociální zařízení (zařízení poskytovatele). Číslo místnosti nebo jiné označení místnosti.
adresa_text Řetězec Adresa místa, na kterém je provozováno sociální zařízení (zařízení poskytovatele). Celá adresa jako jeden řetězec.
vedouci_zarizeni_jmeno Řetězec Vedoucí sociálního zařízení. Jméno.
vedouci_zarizeni_prijmeni Řetězec Vedoucí sociálního zařízení. Příjmení.
vedouci_zarizeni_tituly_pred Řetězec Vedoucí sociálního zařízení. Tituly před jménem.
vedouci_zarizeni_tituly_za Řetězec Vedoucí sociálního zařízení. Tituly za jménem.
vedouci_zarizeni_text Řetězec Vedoucí sociálního zařízení. Celé jméno jako jeden řetězec.
typ Řetězec Typ sociálního zařízení (azylový dům; domov důchodců; …).
poskytovana_sluzba Řetězec Poskytovaná služba daným sociálním zařízením.
typ_klienta Řetězec Typy cílových skupin klientů (osoby se sluchovým postižením; oběti domácího násilí; oběti obchodu s lidmi; …).
klienti_vek_od Celé číslo Věková kategorie klientů - spodní hranice.
klienti_vek_do Celé číslo Věková kategorie klientů - horní hanice.
kapacita_celkem Celé číslo Celková kapacita zařízení (maximum možných klientů, které zažízení dokáže pojmout).
kapacita_volne Celé číslo Volná kapacita zařízení (Aktuálně volné kapacity zařízení pro potenciální klienty).
kapacita_komentar Řetězec Doplňující informace ke kapacitě.
kontakt_telefon Řetězec Kontaktní údaje na sociální zařízení. Telefon.
kontakt_mobil Řetězec Kontaktní údaje na sociální zařízení. Mobilní telefon.
kontakt_email Řetězec Kontaktní údaje na sociální zařízení. E-mail.
kontakt_url URL Kontaktní údaje na sociální zařízení. URL webové stránky.
kontakt_idds Řetězec Kontaktní údaje na sociální zařízení. ID datové schránky.
oteviraci_doba Řetězec Provozní doba zařízení.
popis_realizace_sluzby Url Odkaz na dokument/web popisující realizaci sociální služby.
 

Následující tabulky zobrazují předpřipravená metadata, jejichž jednotlivé položky můžete kopírovat do vlastního lokálního katalogu nebo do Národního katalogu otevřených dat (NKOD).

Metadata datové sady

Metadata datové sady

Povinný atributNázev atributuHodnota atributu
AnoNázev datové sadySeznam sociálních služeb
AnoPopis datové sadyPoskytovatelé sociálních služeb (azylové domy, domy s pečovatelskou službou, domovy seniorů, atd.) jejich kontakty, typy poskytovaných služeb, kapacita, obsazenost pořadníků, pravidla pro poskytování služeb.
AnoPoskytovatel datNA
AnoPeriodicita aktualizaceR/P2Y
AnoSouvisející geografické území - Typ dle RÚIANNA
AnoSouvisející geografické území - Kód dle RÚIANNA
NeKlíčová slovaSociální služba; Poskytovatel sociální služby;
NeJméno kurátoraNA
NeEmail kurátoraNA
NeOdkaz na dokumentaci datové sadyNA
NeKlasifikace dle EUROVOC4143; 1004
NeDotčené časové období odNA
NeDotčené časové období doNA

Metadata distribuce datové sady

Metadata distribuce

Povinný atributNázev atributuHodnota atributu
AnoOdkaz na datový zdrojNA
AnoFormát dat (MIME type)text/csv
AnoOdkaz na podmínky použitíNA
NeOdkaz na strojem čitelné schémaNA
NeTyp souboru (MIME typ) souboru obsahujícího schématext/csv
NeNázev datového zdrojeNA
NePlatnost odNA
NePlatnost doNA