Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

datova-sada:seznam-zameru-nakladani-s-nemovitym-majetkem [2016/03/09 00:00]
datova-sada:seznam-zameru-nakladani-s-nemovitym-majetkem [2019/09/17 07:49] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Datová sada: Seznam záměrů nakládání s nemovitým majetkem ======
 +
 +Seznam záměrů orgánu veřejné správy prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku.
 +
 +
 +