Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

datova-sada:uredni-deska [2018/04/06 17:15]
Michal Škop přidán odkaz na návrh nového standardu
datova-sada:uredni-deska [2020/06/03 09:37]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Datová sada: Úřední deska ====== 
- 
-Seznam všech oznámení na úřední desce (informace o platnosti, obsahu a odkazy na konkrétní dokumenty). 
- 
----- 
- 
-Do **10.5.2018** je možné připomínkovat nový návrh standardu: [[draft:​uredni-deska| Návrh nového standardu (v.2)]] 
- 
- 
- 
-===== Datová schémata ===== 
- 
-Následující soubory s datovými schématy si můžete stáhnout, zahrnout do svých publikačních plánů a upravit dle vlastních potřeb. 
- 
-{{:​datova-sada:​uredni-deska-datove-schema-xml.xsd|Strojově čitelné datové schéma pro formát XML (XML Schema)}} 
- 
- 
-{{:​datova-sada:​uredni-deska-datove-schema-csv.json|Strojově čitelné datové schéma pro formát CSV (JSON Table Schema)}} 
- 
- 
-==== Dokumentace datového schématu pro formát CSV ==== 
- 
-{{page>​datove-schema:​uredni-deska-datove-schema-csv-wiki&​noeditbtn&​nodate}} 
- 
- 
-===== Předpřipravená metadata ===== 
- 
-Následující tabulky zobrazují předpřipravená metadata, jejichž jednotlivé položky můžete kopírovat do vlastního lokálního katalogu nebo do Národního katalogu otevřených dat (NKOD). 
- 
-==== Metadata datové sady ==== 
- 
-{{:​datova-sada:​uredni-deska-metadata-datove-sady.csv|Metadata datové sady}} 
-<csv datova-sada:​uredni-deska-metadata-datove-sady.csv></​csv>​ 
- 
- 
-==== Metadata distribuce datové sady ==== 
- 
-{{:​datova-sada:​uredni-deska-metadata-distribuce.csv|Metadata distribuce}} 
-<csv datova-sada:​uredni-deska-metadata-distribuce.csv></​csv>​