Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
datova-sada:uredni-deska [2019/09/17 07:53]
Jakub Klímek
datova-sada:uredni-deska [2019/10/04 12:51]
Jakub Klímek
Řádek 6: Řádek 6:
  
 <WRAP center round important 60%> <WRAP center round important 60%>
-Tento standard je nahrazen [[https://data.gov.cz/​otevřené-formální-normy/​úřední-desky/​|Otevřenou formální normou pro úřední desky]].+Tento standard je nahrazen [[https://ofn.gov.cz/​úřední-desky/​|Otevřenou formální normou pro úřední desky]].
 </​WRAP>​ </​WRAP>​